Kostka Magazyn

We wrześniu 2012 r. do życia powołana została gazetka szkolna „Kostka – Magazyn”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia oraz nazwy miesięcznika jest Dyrektor Szkoły o. Paweł Brożyniak SJ. Prowadzenie pisma powierzył mgr Katarzynie Kowalczyk.
Pismo redagowane jest w ramach realizacji zajęć Koła Młodego Dziennikarza. Spotkania członków koła dziennikarskiego odbywają się w każdy czwartek między godz. 15:00 -17:00.
„Kostka – Magazyn” jest jednym ze sposobów budowania wspólnoty szkolnej. Młodzież ma szansę nie tylko aktywnie rozwijać własną twórczość, ale też uczy się łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swojego miejsca w grupie, szanowania poglądów innych. Nawiązujemy współpracę z nauczycielami, pedagogiem, biblioteką szkolną, Samorządem Uczniowskim, a także z innymi kołami zainteresowań.
Autorami tekstów, które zamieszczamy w gazetce są uczniowie. Na co dzień szlifujemy różne gatunki dziennikarskie – wywiad, recenzja, artykuł, reportaż, sonda.
Na spotkaniach redakcyjnych ustalamy konkretne zadania i rozdzielamy je pomiędzy członków zespołu.
Stałe działy, które prowadzimy:
1. Aktualności z życia szkoły.
2. Przekaz duchowy.
3. Wywiad miesiąca.
4. Humor szkolny.
5. Kącik kulinarny.
6. Recenzje książek, filmów, płyt muzycznych.
7. Dział sportowy.
8. Krzyżówki, rebusy w języku angielskim.
Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy! Wystarczy przyjść na Koło Młodego Dziennikarza i zacząć pracować w grupie przyjaciół.