Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W KOSTCE Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów św. Stanisława Kostki

Czas rozpoczęcia roku, zakończenia, ferie

Lp. Temat Termin
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych 01.09.2021
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021-31.12.2021
3. Ferie zimowe 17.01- 30.01 2022
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04-19.04. 2022
5. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 29.04.2022
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24.06.2022
7. Ferie letnie 25.06-31.08.2022

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2021/2022

  • 1 listopada (poniedziałek )- Wszystkich Świętych
  • 11 listopada ( czwartek)- Święto Niepodległości
  • 1 stycznia (sobota)- Nowy Rok
  • 6 stycznia (czwartek )- Święto Trzech Króli
  • 1 maja (niedziela)- Święto Pracy
  • 3 maja (wtorek)- Święto Konstytucji 3 Maja
  • 16 czerwca (czwartek)- Boże Ciało

    Uroczystości szkolne oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych
Lp. Temat Termin
1.        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021
2.       

Ślubowanie klas I

Święto Patrona Szkoły/Dzień Sportu

*16.09.2021/czwartek/ (godz. 15.00)

* 17.09.2021/piątek/( 9.00-12.00)

3.        Dzień Edukacji Narodowej- wybory do Samorządu Uczniowskiego 14.10.2021 ( czwartek)
4.        Dzień wolny od pracy 02.11.2021 (wtorek)
5.        Święto Niepodległości

11.11.2021 (czwartek)

 

6.        Dzień wolny od pracy 12.11. 2021 (piątek)
7.        Dzień wolny od pracy 02.05.2022 (poniedziałek)
8.        Dni otwarte szkoły *daty zostaną podane w późniejszym terminie
9.        Rekolekcje wielkopostne *daty zostaną podane w późniejszym terminie
10.    Egzamin maturalny Zgodnie z harmonogramem CKE
11.    Dni wolne dla klas I i III (po podst)  ( matura klas III po gimn) (4dni) Zgodnie z harmonogramem CKE (4,5,6 i 9 .05.2022)
12.    Dzień wolny od pracy 17.06.2022 ( piątek po Bożym Ciele)
13.    Uroczysta Gala z okazji zakończenia roku szkolnego *data zostanie podana w późniejszym terminie
14.    Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022

 

Dni wolne ustalone przez Radę Pedagogiczną
*  02.11.2021
(wtorek po 1 listopada)

* 12.11. 2021 (czwartek po 11 listopada)

* 02.05.2022 (poniedziałek po 1 maja i przed 3 maja)

*17.06.2022 (czwartek po Bożym Ciele)

 

Zebrania z Rodzicami

08.2021r.- zebranie z Rodzicami klas I

09.2021r.

12.2021r.

02.2022r.

24.03.2022r. 

05.2022r.

 

Rady klasyfikacyjne

13.01.2022 – Rada Pedagogiczna klasyfikacja śródroczna
21.06.2022 – Rada Pedagogiczna – klasyfikacja końcowa

 

 

 

Data aktualizacji 20.09.21 r.