Kalendarium

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 W KOSTCE Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki

 Czas rozpoczęcia roku, zakończenia, ferie

Lp. Temat Termin
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych 01.09.2020
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020-03.01.2021
3. Ferie zimowe 04.01-17.01.2021
4. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04-06.04.2021
5. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 30.04.2021
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 25.06.2021
7. Ferie letnie 26.06-31.08.2021

Uroczystości szkolne oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych

Lp. Temat Termin
1.         Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020 (wtorek)
2.         Święto Patrona Szkoły, Ślubowanie i Dzień sportu Ślubowanie- 17.09.2020 (czwartek),
Święto Patrona Szkoły, Dzień Sportu- 18.09.2020 (piątek)
3.         Dzień Edukacji Narodowej- wybory do Samorządu Uczniowskiego 14.10.2020 (środa)
4.         Dzień wolny od pracy 02.11.2020 (poniedziałek)
5.         Święto Niepodległości Szczegóły Uroczystości zostaną podane w osobnym komunikacie
6.         Dni otwarte szkoły 16.04.2021
7.         Rekolekcje wielkopostne 08-09.03.2021
8.         Dni wolne od pracy 04.01.2021 (poniedziałek), 05.01.2021 (wtorek)
9.         Egzamin maturalny 04.05-20.05.2021
10.     Dni wolne dla klas I i II (matura klas III) 4,5,6 maja 2021 (wtorek, środa, czwartek)
11.     Dzień wolny od pracy 04.06.2021 (piątek)
12.     Uroczysta Gala z okazji zakończenia roku szkolnego Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie
13.     Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021

Ostateczne wystawianie ocen

Lp. Temat Termin
1.         Za pierwsze półrocze 16.12.2020 do godz. 11.30
2.         Za drugie półrocze 14.06.2021 do godz. 11.30

MATURY KLASY III

Część pisemna
4 maja 2021r. (wtorek)
Język polski- pp* – godz. 9.00
5 maja 2021 (środa)
Matematyka- pp  godz. 9.00
6 maja 2021 (czwartek)
Język angielski- pp  godz. 9.00

*pp- poziom podstawowy

 

Część ustna egzamin przeprowadzony będzie wg harmonogramu ustalonego przez Zespół Egzaminacyjny

*** język polski i języki obce nowożytne (od 7 do 20 maja 2021/ oprócz 9 i 16 maja)

PRÓBNE MATURY KLASY II LO

L.p. Temat termin
1. Język polski, matematyka Wg harmonogramu ustalonego przez Operon
2. Język obcy Przedmiot rozszerzony (jeden do wyboru) Wg harmonogramu ustalonego przez Operon

Klasy I i II LO uczą się wg stałego planu lekcji.

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2020/2021:

1 listopada (niedziela)- Wszystkich Świętych
11 listopada ( środa)- Święto Niepodległości
1 stycznia (piątek)- Nowy Rok
6 stycznia (środa)- Trzech Króli
1 maja (sobota)- Święto Pracy
3 maja (poniedziałek)- Święto Konstytucji 3 Maja
3 czerwca (czwartek)-  Boże Ciało

Spotkania z Rodzicami

 

L.p. Temat Termin
1.    Spotkanie Rozpoczynające rok szkolny 2020/2021 10.09.2020
2.    Informacja o ocenach, życzenia świąteczne (spotkanie online) 22.12.2020
3.    Zebranie dla rodziców klas III/sprawy bieżące/informacje dla maturzystów 08.04.2021
4.    Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną/ przekazanie przewidywanych ocen z zachowania 13.05.2021

Data aktualizacji: 18-03-2021 r.