Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W KOSTCE Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki

 Czas rozpoczęcia roku, zakończenia, ferie

Lp.

Temat

Termin

1.        

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych

02.09.2019

2.        

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2018-31.12.2019

3.        

Ferie zimowe

27.01-09.02.2020

4.        

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04-14.04.2020

5.        

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

24.04.2020

6.        

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.06.2020

7.        

Ferie letnie

27.06-31.08.2020

Uroczystości szkolne oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych

Lp.

Temat

Termin

1.        

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

2.        

Święto Patrona Szkoły, Ślubowanie i Dzień sportu

24.09.2020 ( wtorek)

3.        

Dzień Edukacji Narodowej- wybory do Samorządu Uczniowskiego

14.10.2019 ( poniedziałek)

4.        

Dzień wolny od pracy

31.10.2019 ( czwartek)

5.        

Święto Niepodległości

Szczegóły Uroczystości zostaną podane w osobnym komunikacie

6.        

Dni otwarte szkoły

 27.03.2020 (piątek)

7.        

Rekolekcje wielkopostne

7-8. 04.2020 ( wtorek, środa)

8.        

Egzamin maturalny

04.05-22.05.2020

9.        

Dzień wolny od pracy

02-03.01.2020 ( czwartek, piątek)

10.    

Dni wolne dla klas I i II ( matura klas III)

4,5,6 maja 2020 ( poniedziałek, wtorek, środa)

11.    

Dzień wolny od pracy

12.06.2020 ( piątek)

12.    

Uroczysta Gala z okazji zakończenia roku szkolnego

23.04.2020 (czwartek)

13.    

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

Ostateczne wystawianie ocen

Lp.

Temat

Termin

1.        

Za pierwsze półrocze

20.01.2020 do godz. 11.30

2.        

Za drugie półrocze

15.06.2020 do godz. 11.30

Spotkania z Rodzicami

Lp.

Temat

Termin

1.

Spotkanie Rozpoczynające rok szkolny 2019/2020

12.09.2019

3.

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną/ przekazanie przewidywanych ocen
z zachowania

12.12.2019

4.

Informacja o ocenach cząstkowych/ zachowaniu/sprawy bieżące/informacje dla maturzystów

19.03.2020

5.

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną/ przekazanie przewidywanych ocen
z zachowania

14.05.2020

MATURY KLASY III

Według harmonogramu ustalonego przez OPERON. Klasy  I i II   uczą się według stałego  podziału godzin

Część pisemna
4 maja 2020r. ( poniedziałek)
Język polskipp* – godz. 9.00
Język polski- pr*- godz. 14.00
5 maja 2020 (wtorek)
Matematyka- pp  godz. 9.00
6 maja 2020 ( środa)
Język angielski- pp  godz. 9.00
Język angielski- pr- godz. 14.00

*pp- poziom podstawowy

* pr- poziom  rozszerzony

 

część ustna egzamin przeprowadzony będzie wg harmonogramu ustalonego przez Zespół Egzaminacyjny

*** język polski ( od 7 do 22 maja 2020/ oprócz 10 i 17 maja), *** języki obce ( od 4 do 22 maja 2020/oprócz 10 i 17 maja)

PRÓBNE MATURY KLASY II LO

L.p.

Temat

termin

1.

Język polski, matematyka

25.05.2019 ( pn)

2.

Język obcy Przedmiot rozszerzony ( jeden do wyboru)

26.05.2019 (wt)

Szczegółowy harmonogram badania wg odrębnego planu.   Klasy I LO uczą się wg stałego planu lekcji

Data aktualizacji 24-02-2020 r.