Wspieraj KOSTKĘ i miej wpływ na rozwój naszej szkoły

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki to szkoła w której dbamy o nieustanny rozwój, staramy się w duchu MAGIS stale iść dalej, być bardziej, działać więcej. Pragniemy by każdy uczeń mógł u nas odkrywać swoje pasje, talenty, realizować swoje plany i marzenia.

Pozyskując środki na kolejne inwestycje i wsparcie działalności edukacyjno-wychowawczej, sprawiamy, iż uczniowie mają dostęp do edukacji na najwyższym poziomie, wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju i możliwość, by wzorem naszego patrona Świętego Stanisława Kostki mogli podążać za swoimi pragnieniami. 

Dziękujemy wszystkim wspaniałym przyjaciołom KOSTKI, którzy od wielu lat pomagają nam budować naszą szkołę i wspierają rozwój młodych ludzi. Wasz przykład uczy ich jak prawdziwie być dla innych!

Deklaracja patronatu

Pomoc merytoryczna

Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami (np. prowadząc zajęcia dodatkowe dla młodzieży, udzielając konsultacji, włączając się w realizowane w szkole projekty itp.) – osoby zainteresowane taką formą wsparcia działań szkoły proszone są o kontakt z pracownikami dydaktycznymi lub dyrektorem Biura Rozwoju i Promocji Szkoły.

Pomoc organizacyjna

Włączenie się w organizację imprez i wydarzeń szkolnych – osoby mogące wesprzeć nas w ten sposób prosimy o kontakt z Radą Rodziców lub dyrektorem Biura Rozwoju i Promocji Szkoły.

Pomoc materialna

Przekazanie na rzecz szkoły potrzebnych sprzętów czy materiałów (np. biurowych, papierniczych, nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursach itp.) – w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z dyrektorem ds. administracyjnych.

Przekazanie 1,5% podatku

W ramach rocznego zeznania podatkowego można przekazać 1,5%. Wystarczy podać
w formularzu PIT
numer KRS Fundacji IGNATIANUM, której misją jest wspieranie jezuickich dzieł edukacyjnych 0000236286, oraz wskazać cel przekazywanych środków: działalność statutowa KOSTKA Publiczne Liceum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki
z siedzibą w Krakowie.

Pomoc finansowa

 W ramach pomocy finansowej można jednorazowo przekazać darowiznę na cele edukacyjne lub objąć patronatem jeden z obszarów działalności edukacyjno-wychowawczej szkoły.

Działalność edukacyjno-wychowawcza z możliwością wsparcia

finansowego

1. Fundusz stypendialny:

  • wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  • dożywianie

2. Fundusz sportowo-rekreacyjny:

  • wsparcie Klubu Sportowego KOSTKI
  • zakup sprzętu audiowizualnego
  • dofinansowanie wyjazdów i wycieczek szkolnych
  • zakup strojów i dekoracji na spektakle szkolne
  • zakup instrumentów muzycznych

3. Fundusz inwestycyjno-remontowy:

  • wyposażenie pracowni
  • zagospodarowanie terenu wokół szkoły

Darowizny tytułem: Wsparcie działalności edukacyjno-wychowawczej
prosimy przesyłać na konto szkoły lub wpłacać w sekretariacie głównym:

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki
Pekao S.A.: 51 1240 4650 1111 0010 4710 7651

Dziękujemy za okazane zaufanie i wsparcie!
Zapraszamy do budowania z nami wyjątkowej szkoły!