Nagrody KOSTKI

Pragnąć uhonorować szczególnie wyróżniających się w swojej pracy uczniów i nauczycieli oraz podziękować przyjaciołom KOSTKI za ich działania na rzecz szkoły, w każdym roku podczas uroczystej Gali na zakończenie roku szkolnego przyznawane są nagrody:

4W

Nagrody 4W wręczane są uczniom KOSTKI w czterech kategoriach za: WIARĘ, WIEDZĘ, WYTRWAŁOŚĆ i WYZWANIE. Inspirację do nagrodzenia uczniów za wyróżnianie się w tychże cnotach czerpiemy z wielowiekowej tradycji duchowości oraz pedagogiki ignacjańskiej.

Każdy z laureatów otrzymał statuetkę wykonaną przez Pana prof. ASP Karola Badynę.

4W wręczane są w 4 kategoriach:

WIARA – to moc, wartość najwyższa. Jest postawą (cnotą), która zakorzenia się w całym rozwoju intelektualno – emocjonalnym człowieka. Wymaga szerszego spojrzenia na rzeczywistość, domaga się otwartego rozumu i wielkiego serca. Wiara w piękno stworzenia prowadzi do wiary w siebie, we własne możliwości, a w końcu do wiary w Stwórcę dobrego Boga. To głębokie przekonanie, że koleżanka, kolega, każda osoba może sprostać stawianym sobie wyzwaniom dzięki sumiennej pracy. Umacnianie innych w działaniu, dopingowanie ich, to wiara by marzenie i pragnienie innych się spełniały.

WIEDZA – to całościowy rozwój osoby, to dbanie o wyniki edukacyjne i wkraczanie na coraz to wyższy poziom rozwoju intelektualnego, to też poczucie odpowiedzialności za innych i za KOSTKĘ, a tym samym współtworzenie dobrych wyników edukacyjnych szkoły. Istotna jest aktywność i umiejętność dzielenia się z rówieśnikami, pomaganie im w zwalczaniu trudności. Dzięki kreatywności, wpływanie na jakość i innowacyjność podejmowanych projektów edukacyjnych.

WYTRWAŁOŚĆ – to bycie silnym fizycznie, psychicznie i duchowo. To wytrwała walka z własnymi słabościami, cierpliwe i sukcesywne dążenie do wyznaczonego sobie celu. By go osiągnąć należy być pracowitym i systematycznym, nie zniechęcać się drobnymi porażkami, ale z nadzieją patrzeć w przód.

WYZWANIE – to podejmowanie trudu stawania się kompetentnym, bycie wobec siebie wymagającym i osiąganie coraz wyższych celów. To jednocześnie reprezentowanie KOSTKI poza KOSTKĄ i przysparzanie jej chwały oraz blasku. To odwaga, by marzyć i zmieniać świat.

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami laureatów nagrody 4W
w poszczególnych latach:

Laureaci 4W 2022/2023

Laureat 4W w kategorii WIARA

Zofia Korszla

Zofia Korszla

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Szymon Pająk

Szymon Pająk

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ

Katarzyna Krzykawska

Katarzyna Krzykawska

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Antoni Łuczak

Antoni Łuczak

Laureaci 4W 2021/2022

Laureat 4W w kategorii WIARA

Marceli Cempla

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem
O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIARA  w roku szkolnym 2021/2022 zostanie Marceli Cempla, uczeń klasy 3 DG.

Marceli poprzez wrażliwość na kwestie duchowe w KOSTCE uwierzył w szczególną moc przyjaźni, stając się podporą dla swoich rówieśników i wzorem godnym naśladowania. Wysoki poziom kultury osobistej, spokój wewnętrzny, wiara we własne możliwości i pogoda ducha połączona ze wsparciem dla kolegów i koleżanek idą u Marcelego w parze z wiarą w Boga. Utrzymanie tej stabilności w wierze to wyzwanie z jakim Marceli mierzył się i zwyciężył. Pokonując trudności, jakie stoją na drodze wiary odkrywał jej siłę, która prowadziła go nieustająco do drugiego człowieka. Marceli daje świadectwo wiary. Jest niezwykle skromnym i wymagającym od siebie młodym człowiekiem. Jego pozytywne  nastawienie do życia i otoczenia inspiruje rówieśników do działania. Zapewne zaangażowanie Marcelego w muzykę sprawi, że dokona w życiu wielkich rzeczy”.

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Katarzyna Oramus

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

                „Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIEDZA w roku szkolnym 2021/2022 zostanie Katarzyna Oramus, uczennica klasy 3 BG.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat nauki w Liceum KOSTKI Kasia osiągała wysokie wyniki w nauce. Świadectwo z wyróżnieniem i najwyższa średnia ocen w szkole to domena Kasi. Przy tak wysokich osiągnięciach dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami z kolegami i koleżankami. Zawsze była gotowa pomóc i wytłumaczyć niejasności zwłaszcza z matematyki, chemii czy biologii. Jest ambitna. Wysoko stawiała sobie poprzeczkę i wytrwale dążyła do wyznaczonego sobie celu. Aktywność zarówno na lekcjach jak i podczas dodatkowych zajęć KOSTKI MAGIS to cecha która wyróżnia Kasię. Pracowitość
i sumienność Kasi, jej wysoka kultura osobista, skromność oraz pomocne i życzliwe wspieranie kolegów i koleżanek zasługują na najwyższe uznanie. Dla rówieśników stała się wzorem do naśladowania i wciąż inspiruje ich do życia i działania w duchu MAGIS”.

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ

Mikołaj Kasprzycki

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ
w roku szkolnym 2021/2022 zostanie Mikołaj Kasprzycki, uczeń klasy 3 BG.

Mikołaj to uczeń wytrwały w swoich postanowieniach, cierpliwie i sukcesywnie dąży do wyznaczonego sobie celu. Charakteryzują go pracowitość i systematyczność. Ma wiele pasji i zainteresowań, które bardzo dobrze godzi z obowiązkami szkolnymi, osiągając przy tym wysokie wyniki w nauce. Identyfikuje się z KOSTKĄ angażując się w życie klasy i szkoły. Wywiera pozytywny wpływ na rówieśników. Jest osobą myślącą nieszablonowo, poszukującą nowych dróg i rozwiązań. Wziął udział w olimpiadzie biologicznej i osiągnął wysoki wynik w drugim etapie. Inspiruje muzycznie kolegów i koleżanki zarówno w zespole muzycznym jak i podczas różnych uroczystości szkolnych”.

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Małgorzata Mikler

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem
O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYZWANIE w roku szkolnym 2021/2022 zostanie Małgorzata Mikler, uczeń klasy 3 AG. 

Małgorzata niewątpliwie żyje według motta: „nie ma problemów, są tylko wyzwania”. Jest koleżeńska, rzetelna i pracowita. Z wrodzoną skromnością śmiało podejmuje nowe wyzwania na wielu płaszczyznach szczególnie te związane z edukacją jak i społeczne. Przez ostatnie trzy lata pełniła funkcję przewodniczącej klasy reprezentując kolegów i koleżanki na forum szkoły a szczególnie w swojej pracy w Samorządzie. Podjęła naukę j.hiszpańskiego poza zajęciami szkolnymi. Wygrała konkurs fonetyczny w KOSTCE. Strzelając z łuku trafia w 10-tkę! Rozwija swoje talenty artystyczne.  W konkursie rysunku uzyskała wyróżnienie. Podejmowanie wyzwań przez Małgorzatę budzi podziw i chęć naśladowania”.

Laureaci 4W 2020/2021

Laureat 4W w kategorii WIARA

Maciej Czerwiński

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIARA  w roku szkolnym 2020/2021 zostanie Maciej Czerwiński, uczeń klasy 3 CG. Jego głęboka wiara w Boga prowadzi go nieustająco do drugiego człowieka, w którym zawsze szuka tego, co najlepsze. W KOSTCE uwierzył w szczególną moc przyjaźni, stając się podporą dla swoich kolegów i wzorem godnym do naśladowania.  Maciej uwierzył również w siebie, a dzięki swojej ciężkiej pracy wytrwale dąży do wyznaczonych celów, będąc jednocześnie niezwykle skromnym i wymagającym wiele od siebie młodym człowiekiem. Swoim pozytywnym nastawieniem do życia i otoczenia inspiruje do działania, dając świadectwo wielkiej wiary oraz wytrwałości w stawianiu wyzwań. Jego postawa oraz zaangażowanie z pewnością sprawi, że dokona w życiu wielkich rzeczy”.

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Piotr Góra

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIEDZA  w roku szkolnym 2020/2021 zostanie Piotr Góra, uczeń klasy 3 CG. Piotr to prawdziwy „człowiek renesansu”, posiadający szeroką wiedzę o świecie. Przez cały okres nauki w KOSTCE dbał o swój wszechstronny rozwój intelektualny, osiągając nie tylko bardzo wysokie wyniki w nauce, ale także odnosił sukcesy
w licznych konkursach i olimpiadach. Jego pracowitość i sumienność, wysoka kultura osobista, skromność oraz pomocne i życzliwe wspieranie kolegów i koleżanek zasługują na najwyższe uznanie. Dla rówieśników stał się wzorem do naśladowania i wciąż inspiruje ich do życia i działania w duchu MAGIS”.

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ

Karol Haluch

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ
w roku szkolnym 2020/2021 zostanie Karol Haluch, uczeń klasy 3 AG.

Karol nie boi się żadnych trudów, jest nieugięty, smagany wiatrem i deszczem nigdy się nie poddaje. Odporny na przeciwności, godny zaufania. Ma otwarty umysł, dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Karol to prawdziwy wojownik, ale przede wszystkim to mężczyzna o ogromnej wrażliwości na innych, który walczy w słusznej sprawie. To człowiek silny, dobry i prawy. Zawsze można na nim polegać. Jego wytrwałość, pracowitość, rzetelność i odwaga są imponujące. Ambitnie i konsekwentnie zdobywa wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu na osiąganie wymarzonych celów, pomimo, że wymaga to wiele wysiłku i samozaparcia. Ciągle zmierza do nowych miejsc”.

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Jakub Lelek

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYZWANIE w roku szkolnym 2020/2021 zostanie Jakub Lelek, uczeń klasy 3 CG.  Ważne jest, by podejmować wyzwania
z dużą uważnością na innych, by w realizowaniu marzeń służyć – umieć poświęcić swój namysł, czas
i serce. Jakub, to mężczyzna, który słyszy co człowiekowi w duszy gra. I potrafi dopisać właściwą melodię, zagrać w odpowiednim rytmie, tak, by ta muzyka przynosiła ukojenie. Jego serce pełne jest dobroci a głowa niespokojnych myśli o tym, jak nieść radość smutnym. Twórczość to jego drugie imię. To mężczyzna silny – filar reprezentacji szkoły w koszykówce, to człowiek bardzo wytrwały i lojalny. Występuje na wielu scenach, budzi podziw i pozostaje skromny. Jakub każdego wysłucha. Dobrze zna smak walki z różnymi przeciwnościami. Odważnie się z nimi mierzy. Zawsze jest chętny do pomocy.
To mężczyzna, któremu społeczność KOSTKI zaufała i powierzyła się w jego troskliwe ręce”.

Laureaci 4W 2019/2020

Laureat 4W w kategorii WIARA 

Jan Łuczak

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIARA  w roku szkolnym 2019/2020 zostanie Jan Łuczak, uczeń klasy 3C. Janek uwierzył KOSTCE, dlatego jest wzorem identyfikacji ze Szkołą, dla której nie szczędził wysiłków i serca wierząc, że KOSTKA to miejsce, gdzie każdy uczeń może pogłębiać wiarę w Boga i we własne możliwości. W ciągu całego cyklu nauczania Jan Łuczak dał się poznać jako uczeń bardzo dobry. Zawsze wzorowo wypełniał obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły. Na co dzień bardzo kulturalny i miły, lubiany przez uczniów oraz nauczycieli, zawsze służył pomocą kolegom i koleżankom, szanował poglądy innych. Potrafił dosadnie wyrazić swoje zdanie, dobierając odpowiednie argumenty i nigdy nie uraził przy tym swoich rozmówców. Godnie zachowywał się
w szkole i poza nią. Samodzielnie rozwijał swoje zainteresowania i uzdolnienia. Kostkę reprezentował jako zawodnik
w rozgrywkach koszykówki. Uczniowie dwukrotnie obdarzyli go ogromnym zaufaniem, wybierając na swojego przedstawiciela w Samorządzie Uczniowskim. Na pochwałę zasługuje fakt, iż po licznych sukcesach Janek wciąż pozostaje skromny.”

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Klaudia Musiał

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIEDZA  w roku szkolnym 2019/2020 zostanie Klaudia Musiał, uczennica klasy 3C. Klaudia od samego początku bardzo poważnie traktowała obowiązki szkolne. Była i jest postrzegana jako osoba pracowita i systematyczna. Zdobywanie wiedzy przyjęła za priorytet, nie zapominając
o drugim człowieku. Klaudia aktywnie angażowała się w życie społeczności klasowej, organizując uroczystości. W pamięci kolegów i koleżanek pozostanie „dobrym duchem klasy”, wspierając uśmiechem, dobrym słowem i wiedzą.
Tak, wiedzą…! Bo Klaudia nie zdobywała jej tylko dla siebie, ale chętnie dzieliła się nią z innymi. Można na niej polegać, gdyż jest odpowiedzialna i prawdomówna, niezwykle taktowna i kulturalna, a przez wychowawcę klasy postrzegana jako oaza spokoju. Klaudię można stawiać sobie za wzór do naśladowania, ponieważ wciąż inspiruje do życia i działania
w duchu MAGIS.”

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ

Anna Ptak

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ w roku szkolnym 2019/2020 zostanie Anna Ptak, uczennica klasy 3 B. Ania to uczennica sumienna i rzetelna, która wytrwale i sukcesywnie dążyła do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce. Jej duży trud jest godny pochwały, podobnie jak upór
w osiąganiu stawianych sobie celów. Bardzo dobre zachowanie uczennicy jest godne naśladowania. Nigdy nie uchylała się od obowiązków jako zastępca przewodniczącego klasy i skrupulatnie je wypełniała. Była pomocną, koleżeńską
i punktualną uczennicą, która na przestrzeni wielu lat spędzonych w KOSTCE zawsze cechowała się życzliwością i kulturą osobistą. Jest niezwykle skromna i taktowna. Wspiera innych. Swoim pozytywnym nastawieniem do życia i otoczenia inspiruje do działania, dając świadectwo wielkiej wytrwałości i zdeterminowania.”

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Jakub Krawczak

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYZWANIE w roku szkolnym 2019/2020 zostanie Jakub Krawczak, uczeń klasy 3 A.  Jakub spędził w Kostce nie tylko czas liceum ale i gimnazjum. Zawsze dbał o swoje wyniki edukacyjne. Stawiając sobie nowe cele, podejmował trud stawania się coraz lepszym. Zawsze wysoko stawiał sobie poprzeczkę. Potrafił sprostać wielu wyzwaniom. Skromny, a jednocześnie wymagający wiele od siebie, dąży do perfekcji. Zapamiętamy Jakuba jako ucznia kreatywnego, otwartego na innowacje a przede wszystkim odpowiedzialnego za innych.”

Laureaci 4W 2018/2019

Laureat 4W w kategorii WIARA 

Jarosław Krawczuk

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIARA  w roku szkolnym 2018/2019 zostanie Jarosław Krawczuk uczeń klasy 3 B. Jarosław uwierzył KOSTCE, dlatego jest wzorem identyfikacji ze Szkołą, dla której nie szczędzi wysiłków i serca. Wierzy, że KOSTKA to miejsce gdzie każdy uczeń może pogłębiać wiarę w Boga i we własne możliwości. Ujmuje uśmiechem, pogodą ducha i daje świadectwo wiary, że KOSTKA jest i może być wyjątkowym miejscem dla innych.”

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Kacper Paciorek

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIEDZA  w roku szkolnym 2018/2019 zostanie Kacper Paciorek, uczeń klasy 3 E. Bez cienia wątpliwości, Kacper nie tylko zdobył antypody wiedzy, lecz dzięki sumiennej pracy nadal wytrwale dąży do celu. Dowodem na to są liczne sukcesy, tytuły laureata w konkursach
i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Kacper jest jednocześnie koleżeński i skromny. Dla rówieśników stał się wyzwaniem do naśladowania i wciąż inspiruje ich do życia i działania w duchu MAGIS.”

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ

Natalia Dymek

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ w roku szkolnym 2018/2019 zostanie Natalia Dymek, uczennica klasy 3 G. Natalia pomimo wielu przeszkód wytrwale dąży do celu, nie poddaje się osiągając coraz wyższe wyniki w nauce.  Pogodnie i cierpliwie oddaje się wykonywaniu codziennych obowiązków odkrywając swoje talenty. We wszystkim co robi jest niezwykle skromna i taktowna. Zawsze wspiera innych. Swoim pozytywnym nastawieniem do życia i otoczenia inspiruje do działania dając świadectwo wielkiej wytrwałości i zdeterminowania.”

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Mikołaj Bereza

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Tomasza Nogaja SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYZWANIE w roku szkolnym 2018/2019 zostanie Mikołaj Bereza, uczeń klasy 3 C.  Największym wyzwaniem człowieka w dzisiejszych czasach jest drugi człowiek. Mikołaj lubi ludzi. Jego naturalność, umiejętność słuchania, wsparcia dobrym słowem czy uśmiechem są najprostszymi, a zarazem najpiękniejszymi sposobami dotarcia do drugiego człowieka. Mikołąja cechuje wielka wrażliwość, takt i kultura osobista. Potrafił sprostać wielu wyzwaniom: wzmocnić poczucie własnej wartości przez szczery komplement, rozpędzić chmury złego nastroju śmiechem i żartem, rozbroić ciętą ripostą. Swoją postawą Mikołąj niewątpliwie zmienia świat koleżanek i kolegów, dla których czasem wydaje się on niezrozumiały.”

Laureaci 4W 2017/2018

Laureat 4W w kategorii WIARA 

Urszula Siedlecka

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIARA  w roku szkolnym 2017/2018 zostanie Urszula Siedlecka uczennica klasy 3 B. Ula uwierzyła KOSTCE, dlatego jest wzorem identyfikacji ze Szkołą, dla której nie szczędzi wysiłków i serca. Wierzy, że KOSTKA to miejsce gdzie każdy uczeń może pogłębiać wiarę w Boga i we własne możliwości. Ujmuje pięknym uśmiechem, pogodą ducha i daje świadectwo wiary, że KOSTKA jest i może być wyjątkowym miejscem dla innych.”

 

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Radosław Fura

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIEDZA  w roku szkolnym 2017/2018 zostanie Radosław Fura, uczeń klasy 3 A. Bez cienia wątpliwości, Radek, jest głodny wiedzy, wytrwale dąży do celu, dzięki sumiennej pracy, jest jednocześnie oszczędny w słowach i skromny, ale za to pomocny i przyjazny. Z zaangażowaniem stara się pozytywnie wpływać na swoje koleżanki i kolegów z klasy i szkoły inspirując ich do życia i działania w duchu MAGIS. ”

 

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ 

Paweł Pilarski

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ w roku szkolnym 2017/2018 zostanie Paweł Pilarski, uczeń klasy 3 A. Pawel pogodnie i cierpliwie oddaje się wykonywaniu codziennych obowiązków odkrywając swoje wielkie talenty, wśród których wyróżnia go pasja do historii, języków obcych i oprowadzania wycieczek. Swoim pozytywnym nastawieniem do życia i otoczenia inspiruje do działania dając świadectwo wielkiej wytrwałości i zdeterminowania.”

 

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Małgorzata Juszkiewicz

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYZWANIA w roku szkolnym 2017/2018 zostanie Małgorzata Juszkiewicz, uczennica klasy 3 B. Gosia ma wielkie i piękne pragnienia, czego dowiodła przez ostatnie trzy lata odważnie stawiając sobie trudne wyzwania. W sposób bardzo skromny ale zdeterminowany dba o swój integralny rozwój i jednocześnie wierzy, iż obrany kierunek zaprowadzi ją bardzo daleko. Z dumą reprezentuje barwy KOSTKI, będąc zaangażowaną w Samorząd Uczniowski, zespół muzyczny i chór i wiele innych szkolnych inicjatyw.”

Laureaci 4W 2016/2017

Laureat 4W w kategorii WIARA 

Daniel Czernawski

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIARA  w roku szkolnym 2016/2017 zostanie Daniel Czerniawski, uczeń klasy 3 B. Daniel uwierzył KOSTCE, dlatego jest wzorem identyfikacji ze Szkołą, dla której nie szczędzi wysiłków i serca. Wierzy, że KOSTKA to miejsce gdzie każdy uczeń może pogłębiać wiarę w Boga i we własne możliwości. Wierzy, że KOSTKA jest i może być wyjątkowym miejscem dla innych.”

 

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Maciej Warcholak

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIEDZA  w roku szkolnym 2016/2017 zostanie Maciej Warcholak, uczeń klasy 3 E. Bez cienia wątpliwości, Maciej jest głodny wiedzy, wytrwale dąży do celu, dzięki sumiennej pracy, jest jednocześnie niebywale skromny, pomocny i przyjazny. Z zaangażowaniem stara się pozytywnie wpływać na swoje koleżanki i kolegów z klasy i szkoły inspirując ich do życia i działania w duchu MAGIS. ”

 

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ 

Julia Wysocka

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ w roku szkolnym 2016/2017 zostanie Julia Wysocka, uczennica klasy 3 D. Julia pogodnie i cierpliwie oddaje się wykonywaniu codziennych obowiązków odkrywając swoje wielkie talenty, wśród których wyróżnia ją gra na perkusji. Swoim pozytywnym nastawieniem do życia i otoczenia inspiruje do działania dając świadectwo wielkiej wytrwałości i zdeterminowania.”

 

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Wiktoria Kula

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYZWANIA w roku szkolnym 2016/2017 zostanie Wiktoria Kula, uczennica klasy 3 C. Wiktoria ma wielkie i piękne pragnienia, czego dowiodła przez ostatnie trzy lata odważnie stawiając sobie trudne wyzwania. W sposób bardzo skromny ale zdeterminowany dba o swój integralny rozwój i jednocześnie wierzy, iż obrany kierunek zaprowadzi ją bardzo daleko. Z dumą reprezentuje barwy KOSTKI, będąc zaangażowaną w koło artystyczne i grupę Cheerleaderek.”

Laureaci 4W 2015/2016

Laureat 4W w kategorii WIARA 

Jakub Miłowski

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIARA  w roku szkolnym 2015/2016 zostanie Jakub Miłowski, uczeń klasy 3 A. Jakub uwierzył KOSTCE, dlatego jest wzorem identyfikacji ze Szkołą, dla której nie szczędzi wysiłków i serca. Wierzy, że KOSTKA to miejsce gdzie każdy uczeń może pogłębiać wiarę w Boga i we własne możliwości. Wierzy, że KOSTKA jest i może być wyjątkowym miejscem dla innych.”

 

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Emilia Majewska

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIEDZA  w roku szkolnym 2014/2015 zostanie Karolina Pachota, uczennica klasy 2 A. Bez cienia wątpliwości, Karolina jest głodna wiedzy, wytrwale dąży do samodoskonalenia, jest jednocześnie niebywale skromna i przyjazna. Z zaangażowaniem stara się pozytywnie wpływać na swoje koleżanki i kolegów z klasy i szkoły inspirując ich do życia i działania w duchu MAGIS.”

 

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ 

Grzegorz Adamski

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ w roku szkolnym 2014/2015 zostanie Wiktoria Sikorska, uczennica klasy 3 C. Wiktoria pogodnie i cierpliwie oddaje się wykonywaniu codziennych obowiązków odkrywając swoje wielkie talenty, wśród których wyróżnia ją śpiew i taniec. Swoim pozytywnym nastawieniem do życia i otoczenia inspiruje do działania dając świadectwo wielkiej wytrwałości i zdeterminowania.”

 

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Oliwia Janiczek

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYZWANIA w roku szkolnym 2015/2016 zostanie Oliwia Janiczek, uczennica klasy 3 B. Oliwia ma wielkie pragnienia odważnie stawia sobie trudne wyzwania, dba o swój integralny rozwój i jednocześnie wierzy, iż obrany kierunek zaprowadzi ją bardzo daleko. Z dumą reprezentuje barwy KOSTKI, będąc zaangażowaną w prace Samorządu Uczniowskiego oraz przewodzi wyjątkowej grupie KOSTKOWYCH Cheerleaderek.”

Laureaci 4W 2014/2015

Laureat 4W w kategorii WIARA 

Michał Czechowski

 Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIARA  w roku szkolnym 2014/2015 zostanie Michał Czechowski, uczeń klasy 3 C. Michał uwierzył KOSTCE, dlatego jest wzorem identyfikacji ze Szkołą, dla której nie szczędzi wysiłków i serca. Wierzy, że KOSTKA to miejsce gdzie każdy uczeń może pogłębiać wiarę w Boga i we własne możliwości.  Wierzy, że KOSTKA jest i może być wyjątkowym miejscem dla innych.”

  

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Karolina Pachota

 Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIEDZA  w roku szkolnym 2014/2015 zostanie Karolina Pachota, uczennica klasy 2 A. Bez cienia wątpliwości, Karolina jest głodna wiedzy, wytrwale dąży do samodoskonalenia, jest jednocześnie niebywale skromna i przyjazna. Z zaangażowaniem stara się pozytywnie wpływać na swoje koleżanki i kolegów z klasy i szkoły inspirując ich do życia i działania w duchu MAGIS.”

 

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ 

Wiktoria Sikorska

 Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ w roku szkolnym 2014/2015 zostanie Wiktoria Sikorska, uczennica klasy 3 C. Wiktoria pogodnie i cierpliwie oddaje się wykonywaniu codziennych obowiązków odkrywając swoje wielkie talenty, wśród których wyróżnia ją śpiew i taniec. Swoim pozytywnym nastawieniem do życia i otoczenia inspiruje do działania dając świadectwo wielkiej wytrwałości i zdeterminowania.”

 

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Jakub Lalik

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYZWANIA w roku szkolnym 2014/2015 zostanie Jakub Lalik, uczeń klasy 3 A.Kuba ma wielkie pragnienia odważnie stawia sobie trudne wyzwania, dba o swój integralny rozwój i jednocześnie wierzy, iż obrany kierunek zaprowadzi ją bardzo daleko.”

Laureaci 4W 2013/2014

Laureat 4W w kategorii WIARA

Stanisława Lorys

Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIARA w roku szkolnym 2013/2014 zostanie Stanisław Lorys, uczeń klasy 2 A. Stanisław jest wzorem identyfikacji z KOSTKĄ, dla której nie szczędzi wysiłków i serca. Wierzy, że KOSTKA to miejsce gdzie każdy uczeń może pogłębiać wiarę w Boga i we własne możliwości. Wierzy, że KOSTKA jest i może być wyjątkowym miejscem dla innych.”

 

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Kinga Piwowarczyk

Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIEDZA w roku szkolnym 2013/2014 zostanie Kinga Piwowarczyk, uczennica klasy 2 A. Bez cienia wątpliwości, Kinga jest głodna wiedzy, wytrwale dąży do samodoskonalenia, jest jednocześnie niebywale skromna i przyjazna. Z zaangażowaniem stara się pozytywnie wpływać na swoje koleżanki i kolegów z klasy i szkoły inspirując ich do życia i działania w duchu MAGIS.”

 

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ

Ewelina Janawa

Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ w roku szkolnym 2013/2014 zostanie Ewelina Janawa, uczennica klasy 2 C. Ewelina pogodnie i cierpliwie oddaje się wykonywaniu codziennych obowiązków odkrywając swoje wielkie talenty. Swoim pozytywnym nastawieniem do życia i otoczenia inspiruje do działania dając świadectwo wielkiej wytrwałości i koleżeństwa.”

 

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Zuzanna Radek

Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYZWANIA w roku szkolnym 2013/2014 zostanie Zuzanna Radek, uczennica klasy 2 C i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Zuzanna, ma duszę artysty, odważnie stawia sobie wielkie wyzwania, dba o swój integralny rozwój i jednocześnie wierzy, iż obrany kierunek zaprowadzi ją bardzo daleko.”

Laureaci 4W 2012/2013

Laureat 4W w kategorii WIARA

Magdalena Ostafin

Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI, postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIARA  w roku szkolnym 2012/2013 zostanie uczennica klasy 2 B Magdalena Ostafin, która na co dzień jest serdeczna i życzliwa, dba o relacje z rówieśnikami, buduje dobrą atmosferę, a jednocześnie wierzy, że KOSTKA jest i będzie wyjątkowym miejscem dla innych”.

Magdalena Ostafin:

„Wiele osób po otrzymaniu jakiejkolwiek nagrody mówi «nie spodziewałam/łem się». Czasami zastanawiam się, czy jest to szczere czy nie? W moim przypadku było to ogromnie miłe zaskoczenie, i naprawdę się nie spodziewałam. Nie sądziłam, że za robienie czegoś, co sprawia mi przyjemność, mogę być tak nagrodzona. To bardzo miłe. Uważam, że dużo uczniów KOSTKI zasługuje na tę nagrodę, ale nie ukrywam – cieszy mnie fakt, że to ja zostałam wyróżniona w kategorii 4W Wiara

  

Laureat 4W w kategorii WIEDZA

Kinga Kmiecik

 Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI, postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WIEDZA w roku szkolnym 2012/2013 zostanie uczennica klasy 1 C Kinga Kmiecik. Bez cienia wątpliwości, laureatką zostaje osoba, która bierze udział w niemalże wszystkich warsztatach organizowanych w KOSTCE. Kinga jest głodna wiedzy, wytrwale dążąc do samodoskonalenia jest jednocześnie niebywale skromną i przyjazną uczennicą.”

Kinga Kmiecik:

„Gdy usłyszałam o nagrodach 4W, byłam bardzo ciekawa, kto otrzyma statuetkę.  Przez chwilę nawet zastanawiałam się, czy będę to ja, ale później myślałam «nie, raczej nie».  W końcu jednak okazało się, że zostałam laureatką nagrody 4W w kategorii Wiedza. Dlatego każdego zachęcam, aby dał z siebie 100%, bo naprawdę warto!!!”

 

Laureat 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ

Szymon Wojnar

Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI, postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ w roku szkolnym 2012/2013 zostanie uczeń klasy I A Szymon Wojnar, który mimo przeciwności losu, pogodnie znosi cierpienie, a swoim pozytywnym nastawieniem do życia i otoczenia inspiruje do działania, dając świadectwo wielkiej wytrwałości.”

Szymon Wojnar:

„Uroczyste zakończenie roku szkolnego, jakie miało miejsce w auli Ignatianum, było wspaniałe, a ja sam świetnie się bawiłem. W chwili, kiedy usłyszałem, że to ja jestem laureatem 4W w kategorii WYTRWAŁOŚĆ poczułem falę ciepłej energii i wzruszenia.”

 

Laureat 4W w kategorii WYZWANIE

Iwona Małysa

Laudacja wygłoszona przez Pana Dyrektora Józefa Rostworowskiego

„Po naradach Grona Pedagogicznego, Biuro Rozwoju i Promocji Szkoły pod przewodnictwem O. Pawła Brożyniaka SJ, dyrektora KOSKI, postanowiło, że laureatem 4W w kategorii WYZWANIE w roku szkolnym 2012/2013 zostanie uczennica II A Iwona Małysa, która każdego dnia nie obniża wysoko postawionej sobie poprzeczki, która jest wytrwała, dba o swój rozwój intelektualny i jednocześnie wierzy, iż obrany kierunek zaprowadzi ją bardzo daleko”.

Iwona Małysa:

„Nagroda 4W to wielkie wyróżnienie i tak właśnie się poczułam, kiedy ją otrzymałam . Była to dla mnie miła niespodzianka być w gronie 4 osób wybranych z całej szkoły. Otrzymanie jej było dla mnie bardzo miłym i radosnym uczuciem. Czułam wtedy, że warto pracować i starać się. Ta nagroda jest dla mnie motywacją do dalszej pracy i jeszcze większego zaangażowania w naukę”.

KOSTKI

Nagrody KOSTKI wręczane są w trzech kategoriach: Nauczyciel Roku według uczniów KOSTKI, nagroda Dyrektora Wyjątkowy Nauczyciel oraz Wyjątkowy dla KOSTKI. Laureaci wyróżniani są statuetkami wykonanymi przez Pana prof. ASP Karola Badynę.

Nauczyciela Roku wybierają uczniowie KOSTKI na podstawie przeprowadzonej ankiety. W ankiecie można znaleźć takie pytania, jak: Czy nauczyciel jest miły? Czy można z nim pożartować? Czy umie pomóc w rozwiązaniu problemów?

Nagrodę Dyrektora Wyjątkowy Nauczyciel otrzymuje nauczyciel, który reprezentuje sobą cechy 4W (WIARĘ, WIEDZĘ, WYTRWAŁOŚĆ, WYZWANIE).

Nagroda Wyjątkowy dla KOSTKI przeznaczona jest dla przyjaciół i darczyńców naszej szkoły. Otrzymują ją osoby, które wspierają KOSTKĘ swoją życzliwością i hojnością.

Zapraszamy do poznania sylwetek laureatów Kostek z ostatnich lat:

Laureaci KOSTEK 2022/2023

Laureat w kategorii Nauczyciel ROKU

Sebastian Gierlach

Sebastian Gierlach

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

o. Damian Pawlik SJ

Damian Pawlik

Laureaci KOSTEK 2021/2022

Laureat w kategorii Nauczyciel ROKU

Piotr Nowak

Laudacja wygłoszona przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

„Od początku istnienia KOSTKI, jest tradycja wybierania najlepszego nauczyciela spośród Grona Pedagogicznego w danym roku szkolnym. Taka osoba zostaje wybrana przez uczniów w głosowaniu, co roku wzbudza wiele emocji, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Możemy z pewnością powiedzieć, że każdy nauczyciel, który otrzymał statuetkę w kształcie kostki, to ktoś wyjątkowy. Podobnie sytuacja wygląda w tym roku.  Zanim jednak zostanie wypowiedziane imię i nazwisko osoby, którą uczniowie uznali za najbardziej wyjątkowego nauczyciela, pozwólcie Państwo, że nieco przybliżę sylwetkę tego człowieka.

W tym roku, jest to mężczyzna. Człowiek posiadający wielką wiedzę, a także umiejętność przekazywania jej uczniom. Swoim podopiecznym okazuje wiele ciepła i otwartości, a także wsparcie, potrzebne do realizacji wyzwań stawianych przed uczniami. Oprócz przekazywania wiedzy stawia na wychowanie młodych ludzi. Specjalizuje się w jednym przedmiocie, ale uczy go z wielką pasją
i charyzmą.  Warto wspomnieć też o tym, że tegoroczny laureat nagrody dla najlepszego nauczyciela w KOSTCE posiada niesamowite poczucie humoru.

Jego poruszające historie wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród uczniów. Pisze cudowne wiersze z pasją i zapałem, które porywają uczniów naszej szkoły. Jego wyrozumiałość jest ogromna, a zapał              z jakim przekazuje nam wiedzę, jest nie do opisania. Jest to niepodważalne, że w stu procentach zasłużył on na tę nagrodę.  Nie ma już chyba wątpliwości o kim mowa. Szanowni Państwo. Mam zaszczyt ogłosić, że tytuł najlepszego nauczyciela KOSTKI w roku szkolnym 2021/2022 przyznawany przez uczniów otrzymuje Pan Piotr Nowak! Zapraszamy na scenę! Przywitajcie go Państwo gromkimi brawami!”

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

Aneta Surma-Mistarz

 

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

KOSTKA to miejsce, w którym uczeń jest najważniejszy, a naczelną zasadą naszej pracy jest cura personalis – czyli indywidualna troska o każdego. Postępowanie zgodnie z nią jest wielkim wyzwaniem, przed którym staje każdy pracownik naszej szkoły. Także i ta osoba, która z wielką wrażliwością wspiera wszystkich członków społeczności KOSTKI w każdej potrzebie.

To kobieta o szerokich zainteresowaniach i kompetencjach dla której od początku pracy w KOSTCE drugi człowiek, tak nauczyciel, pracownik administracji i uczeń byli i pozostają najważniejsi. Jako nauczyciel poprzez solidnie przygotowane i merytorycznie przeprowadzone lekcje, zyskała nie tylko aprobatę ze strony społeczności uczniowskiej ale też wielki szacunek.

Całym sercem angażuje się w rozmowę z koleżankami i kolegami z Grona pedagogicznego jak
i z uczniami, zwracając zawsze uwagę na potencjał i możliwości jakie drzemią w rozmówcy. Poszukiwanie twórczych rozwiązań to jej domena. Dobry humor i uśmiech budzi zaufanie.

Zarówno w zeszłym jak i w obecnym roku szkolnym podjęła się wielkiego zadania stając wraz
z nauczycielami i uczniami KOSTKI w szranki z innymi szkołami naszego kraju w ogólnopolskim programie popularyzującym wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program angażował i aktywizował nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz KOSTKI i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. W tym programie Zespoły nazwane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ubiegały się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania. Spośród wszystkich szkół
z całej Polski z tytułem „Złota Szkoła NBP” są wybierane i nagradzane te szkoły, które będą autorami najlepiej zrealizowanych zadań. Na wynik musimy zaczekać do jutra, gdzie podczas uroczystej Gali finałowej II edycji programu Złote Szkoły NBP zostaną nagrodzeni najlepsi. Liczymy na to,
że zdobędziemy podium i będziemy w ich gronie. Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2021/2022 przyznać Pani Anecie Surmie-Mistarz.

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

Ryszard Oprych

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„KOSTKA to miejsce, w którym uczeń jest najważniejszy, a naczelną zasadą naszej pracy
jest cura personalis – czyli indywidualna troska o każdego. Postępowanie zgodnie z nią jest wielkim wyzwaniem, przed którym staje każdy pracownik naszej szkoły. Także i ta osoba, która z wielką wrażliwością wspiera wszystkich członków społeczności KOSTKI w każdej potrzebie. 

W każdej szkole istnieje funkcja, bez której ta instytucja by nie funkcjonowała. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia, utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, naprawa wszelkich zauważonych usterek stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły to domena tego wyjątkowego człowieka. Osoba, która z wrażliwością i humorem wspiera wszystkich członków społeczności KOSTKI w każdej potrzebie. Jest coraz rzadziej spotykanym typem człowieka, tzw. „złotą rączką” – to konserwator szkoły P. Ryszard Oprych. Jego dyspozycyjność
i współpraca na najwyższym poziomie są bardzo cenione o czym przekonujemy się kiedy przez chwilę zabraknie Pana Ryszarda w zasięgu wzroku.

Warto raz jeszcze wspomnieć szeroki zakres prac w jakie P.Ryszard jest zaangażowany.
Od wymiany klamki czy zamku w drzwiach, wybitej szyby, drobnej przebudowy, tynkowania, malowania, naprawy ogrodzenia, koszenia trawników po znajomość elektryczności i okablowań
w każdym pomieszczeniu, …ba nawet w ścianach, w których nikt z nas niczego nie dostrzega… on wie czego się można spodziewać. Taki zakres zaangażowania oznacza pracę w stresie
i konieczność maksymalnego wykorzystywania umiejętności organizacji pracy. Oprócz tego musi reagować na bieżąco na nowe wydarzenia czy niespodziewane zmiany.

Pan Ryszard zawsze z ogromną klasą i wyczuciem załatwia różne sprawy, nawet takie, które wydają się nie do załatwienia. Jest Mężczyzną, którego najbardziej interesuje pomoc drugiemu człowiekowi zarówno poprzez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków jak i przez zaangażowanie po godzinach. W KOSTCE buduje poczucie bezpieczeństwa. Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora  „Wyjątkowy dla KOSTKI” w roku szkolnym 2021/2022 przyznać Panu Ryszardowi Oprychowi.

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

Tomasz Konturek

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„KOSTKA to miejsce, w którym uczeń jest najważniejszy, a naczelną zasadą naszej pracy
jest cura personalis – czyli indywidualna troska o każdego. Postępowanie zgodnie z nią jest wielkim wyzwaniem, przed którym staje każdy pracownik naszej szkoły. Także i ta osoba, która z wielką wrażliwością wspiera wszystkich członków społeczności KOSTKI w każdej potrzebie. 

Chcemy, aby nasi uczniowie wychodzili poza schematy i myśleli szeroko. Chcemy, żeby nie tylko odkrywali pasje i zainteresowania, ale też weryfikowali swoje umiejętności w obliczu realistycznych wyzwań. Aby byli aktywni, kreatywni i elastyczni. Wszystko po to, aby w przyszłości swobodnie czuli się na rynku pracy. Stąd poszukiwanie wspólnej płaszczyzny, która umożliwi uczniom KOSTKI rozwój swoich talentów. Osoba, która KOSTCE w tym pomaga i wspiera przez wiele lat to P. Tomasz Konturek – Prezes Zarządu Fundacji Ignatianum, która została powołana przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną w Krakowie – obecnie Akademię Ignatianum w Krakowie  w celu finansowego wspierania rozwoju uczelni w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz realizacji jej statutowych celów. Osobę P. Tomasza charakteryzuje otwartość, życzliwość i autentyczne wsparcie poprzez propozycje współpracy Fundacji Ignatianum i KOSTKI.

Młodzi ludzie dziś muszą mieć zapewnione wsparcie i motywację mimo kryzysu, niepewnych perspektyw, trudnej sytuacji na rynku pracy. Nasza współpraca dotyczy organizowania  konsultacji
z doradcami zawodowymi i spotkań z inspirującymi ludźmi z różnych branż, warsztatów i szkoleń nt. przedsiębiorczości oraz treningów świadomego rozwijania własnego potencjału, współpracy na innych polach pomiędzy Fundacją Ignatianum i KOSTKĄ Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Jezuitów im. św. Stanisława Kostki. 

Ponadto Fundacja, jako że ma status organizacji pożytku publicznego i jest uprawniona
do zbiórki darowizn z 1% podatku, wspiera inne jednostki edukacyjne prowadzone przez Zakon Jezuitów w tym naszą KOSTKĘ. To wielkie wsparcie dla naszej KOSTKI.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem przyznać nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy dla KOSTKI” w roku szkolnym 2021/2022 Panu Tomaszowi Konturkowi, Prezesowi Zarządu Fundacji Ignatianum.

Laureaci KOSTEK 2020/2021

Laureat w kategorii Nauczyciel ROKU

Izabela Szot

Laudacja wygłoszona przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

„Szanowna Dyrekcjo,  zaszczytne Grono Profesorskie, drodzy maturzyści, koleżanki i koledzy, dostojni Goście Gali. Przypadł mi niezmierny zaszczyt ogłosić, że decyzją Kostkowiczów Najlepszym Nauczycielem Roku w naszej szkole została Pani Profesor Izabela Szot. Jak dobrze wszyscy wiemy Pani Profesor uczy biologii. Jest również wychowawczynią klasy IB.

W oczach uczniów Pani Profesor jest wspaniałym nauczycielem, który z pasją i  ogromnym zaangażowaniem podchodzi do prowadzonych zajęć. Posiada umiejętność zainteresowania ucznia tematem lekcji, który tłumaczy w ciekawy, prosty i przystępny dla każdego Kostkowicza sposób. Nie obce jest Jej również poczucie humoru, które nierzadko sprawia, że nie da się nie zrozumieć nawet najtrudniejszego zagadnienia. Dołączając do powyższych także perfekcyjną organizację pracy, sprawiedliwość, niestrudzoną cierpliwość i otwartość, społeczność uczniowska Kostki wybrała Panią Profesor Izabelę Szot Najlepszym Nauczycielem Roku, co raz jeszcze z największą przyjemnością mam zaszczyt ogłosić. Niechaj to wyróżnienie będzie dla Pani Profesor powodem do satysfakcji i dumy,
a także naszym podziękowaniem za Jej postawę i działanie, które wzbudza w nas chęć do nieustannego doskonalenia się”.

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

Sylwia Biernat

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Pewna osoba chcąc dojść do filharmonii zagubiona w wielkim mieście zapytała przechodnia: Jak trafić do filharmonii? W odpowiedzi usłyszała: „Ćwiczyć, ćwiczyć, i jeszcze raz ćwiczyć!”. To ciekawa odpowiedź zważywszy na jej głębię. Tak jak w muzyce, podobnie jest w każdej innej dziedzinie życia,
a już niewątpliwie sukcesy w życiu sportowym odnosi się nie wtedy, gdy sprzyja pogoda, wieje wiatr
w żagle czy pojawia się słabszy rywal, ale ciężkim, systematycznym treningiem, odpowiednią taktyką
i wytrwałością oraz wizją dokąd chcemy dojść. Życiowa droga sukcesu sportowego to droga od zawodnika do trenera, sędziego czy coacha a w naszym edukacyjnym kontekście to droga nauczyciela Wychowania fizycznego troszczącego się o wychowanie kolejnego pokolenia, dla którego sukcesy będą w zasięgu ręki, bo uwierzyć w siebie to podjąć także współpracę z kimś, kto tę drogę wskaże.

Pani Sylwia Biernat pochodząca z Brzeska jest sędzią Ekstraligi kobiet i trenuje 4 ligę mężczyzn. Już drugi rok bierze udział w programie mentorskim Kolegium Sędziów PZPN, dzięki którem ciągle się rozwija. Zanim zdecydowała się zostać sędzią była aktywną piłkarką. Jest wychowanką Podgórza Kraków,
z którym grała w I lidze kobiet. To osoba, która nie boi się ryzyka. Wiemy też, że wystąpiła kilka razy jako sędzia, ale nie lubi się chwalić. Skromność i odwaga to super zestawienie!

Czas pandemii to wyjście naprzeciw nowościom, które z odwagą należało podjąć. Największym osiągnięciem w dobie pandemii było przygotowanie i przeprowadzenie Pierwszych Ogólnopolskich Szachowych Mistrzostw Szkół Jezuickich. Turniej z powodu pandemii został rozegrany w formie online na platformie chess.com. Wzięli w nim udział uczniowie ze wszystkich szkół jezuickich w Polsce. Był to na pewno nie lada wyczyn przede wszystkim dla uczestników z naszych jezuickich szkół z Nowego Sącza, Mysłowic, Gdyni i jak i dla naszej krakowskiej KOSTKI. Spektakularne, wielkie przedsięwzięcie, którego przygotowanie od strony technicznej było niewątpliwie wyczynem i zapoczątkowało nowy kierunek współpracy pomiędzy jezuickimi szkołami w bardzo trudnych warunkach pandemii. Pomysłowość i inwencja aby wyposażyć KOSTKĘ w profesjonalną siłownię doprowadziły skutecznie do niesamowitego efektu jakim jest dzisiaj nasza KOSTKOWA SIŁOWNIA.  Jako wychowawca w wyjątkowy sposób troszczyła się o swoich podopiecznych, wśród których w dniu dzisiejszym widzimy wiele nominacji i 3 laureatów KOSTKI 4W. Jest to sukces zdobyty niewątpliwie ciężką pracą i systematycznym ćwiczeniem, wypracowany jako sukces wychowawczy.  Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2020/2021 przyznać Pani Sylwii Biernat”.

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

Alicja Florek

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„KOSTKA to miejsce, w którym uczeń jest najważniejszy, a naczelną zasadą naszej pracy jest cura personalis – czyli indywidualna troska o każdego. Postępowanie zgodnie z nią jest wielkim wyzwaniem, przed którym staje każdy pracownik naszej szkoły, także pracownicy Administracji szkoły.

Nie ma szkół kształcących sekretarki. Żeby dostać taką pracę i wykonywać ją dobrze, potrzebna jest cała paleta zdolności, które trzeba wykorzystać na tym stanowisku. Podstawa to znajomość obsługi komputera, w tym poczty elektronicznej, arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstów, internetu, programów do tworzenia prezentacji, komunikatorów, a także urządzeń biurowych. Z kolei aby taką pracę utrzymać, potrzebna jest wytrwałość i nieustanne podnoszenie kwalifikacji. Praca sekretarki ma również trochę minusów. Oprócz tego, że wymaga często ciągłej dyspozycyjności, to sekretarka musi reagować na bieżąco na wydarzenia, zmiany w grafiku spotkań, nieoczekiwane decyzje szefa, odwołane spotkania i tak dalej. A to oznacza pracę w stresie i konieczność maksymalnego wykorzystywania umiejętności organizacji pracy.

Osoba, która z dużym ciepłem i wielką wrażliwością wspiera wszystkich członków społeczności KOSTKI w każdej potrzebie to P. Alicja Florek. Zawsze rzetelna i gotowa do pomocy, z ogromną klasą
i wyczuciem załatwia różne sprawy, nawet takie które wydają się nie do załatwienia. Swoim blaskiem przyćmiewa nieraz popełniane przez innych błędy. Jak Anioł Stróż czuwa nad prawidłowym obiegiem dokumentacji szkolnej. Zawsze uczynna i pogodna. Można na Niej polegać jak na Zawiszy i powierzyć jej sekrety z pewnością, że dochowa tajemnicy. Wiele widziała i nie dziwi się niczemu – krok po kroku rzetelnie rozwiązuje przeróżne zadania. Jest Kobietą, którą najbardziej interesuje pomoc drugiemu człowiekowi – nie tylko poprzez rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, ale też poprzez  zaangażowanie po godzinach. Jest jak ciepły wiatr, jak oczekiwane promienie słońca. W szkole  buduje poczucie bezpieczeństwa. Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora  „Wyjątkowy dla KOSTKI” w roku szkolnym 2020/2021 przyznać Pani Alicji Florek.

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

Janina Wilk

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Zapytano kiedyś pewną osobę co robi w życiu? Odpowiedziała: Pracuję w NASA. Jaką pracę tam wykonujesz? Wysyłam astronautów w kosmos. Jesteś naukowcem, astronautą? Nie. To co takiego robisz w NASA? Parzę kawę. Jak to, parzysz kawę? Wiesz, od kiedy zatrudniłam się w NASA, moje życie nabrało nowego smaku, koloru I zaangażowania. Mam misję życia. Poczułam się zauważona
i doceniona kiedy uświadomiłam sobie, że będę wysyłać astronautów w kosmos. Jak dostałaś pracę
w NASA? Zapytano mnie na rozmowie kwalifikacyjnej czy umiem parzyć kawę? A właśnie to robiłam
w życiu najlepiej. Opowiedziałam historię parzenia kawy i dostałam pracę na stałe. Odtąd każdego dnia parzę kawę dla naukowców, astronautów i wszystkich pracowników NASA i razem wysyłamy astronautów w kosmos. Od tego jak ja zaparzę kawę zależy jakość pracy pracowników NASA by ich utrzymać w pełnej wydajności w ciągu całego dnia pracy no i oni przy okazji nie tracą czasu na parzenie kawy. Dobrze się czują, solidnie pracują a ja jestem częścią zespołu NASA i w ten sposób ja także wysyłam astronautów w kosmos. Kiedy człowiek ma misję życia, łatwiej podejmować decyzje zarówno w pracy jak i w domu. Osoba o której chcę powiedzieć, pracowała w murach tego budynku niemal przez całe swoje życie, jeszcze zanim narodził się pomysł na KOSTKĘ. Dziś jest świadkiem tego jak szkoła może być atrakcyjna, estetyczna, piękna i w jak wielu aspektach może uczyć i wychowywać kolejne pokolenia młodzieży. Zna środowisko dzielnicy NA KOZŁÓWCE.  To Pani Janina Wilk znana wszystkim jako Pani Jasia, która każdego poranka od założenia KOSTKI w 2012 roku otwiera bramkę szkolną i drzwi szkoły, sprząta korytarze, salę gimnastyczną i dba o zaplecze KOSTKI, by nasi uczniowie i nauczyciele dobrze czuli się w naszej KOSTCE. Jest pierwszą osobą, która wita każdego w progach KOSTKI i solidnie traktuje swoją pracę. Potrafi twardo wymagać od młodzieży i od dorosłych. Nawet Ojcu Generałowi Jezuitów, który przyjechał nas odwiedzić z Rzymu kazała wpisać się do książki ewidencji gości co pokornie wykonał. Śmiało możemy powiedzieć, że na koniec każdego roku to Pani Jasia wysyła naszych absolwentów w świat z dobrym przykładem rzetelnego pracownika. W zeszłym roku przeszła na emeryturę ale jak tu rozstać się i zapomnieć o KOSTCE…? Po kilku dniach zasłużonej emerytury zatrudniła się w KOSTCE na nowo by znów wysyłać w świat absolwentów KOSTKI.

Pani Jasia jest jak doświadczony profesor, widzący potrzeby każdego. Wszyscy mamy dla niej  szacunek. Z jej serca płynie wiele miłości i troski szczególnie o każdego ucznia KOSTKI. To właśnie ta troska
o dobro naszego ucznia jest jezuickim MAGIS, co znaczy bardziej i więcej. Patron naszej szkoły Św. Stanisław Kostka mówił: Ad Maiora Natus Sum – Do wyższych rzeczy jestem stworzony. I warto dodać, że do nich dochodzi się solidną pracą i poświęceniem w codzienności jak to mówimy w szarej prozie życia. Pani Jasiu w imieniu wszystkich DZIĘKUJĘ! Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora  „Wyjątkowy dla KOSTKI” w roku szkolnym 2020/2021 przyznać Pani Janinie Wilk.

 

 

 

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWA KOSTKA

 Józef Rostworowski

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„KOSTKA to nie tylko szkoła, ale i wspólnota MAGIS, w której na co dzień realizuje się ustawiczna troska o Ucznia, Rodzica, Nauczyciela, Pracownika, Przyjaciela. To miejsce, w którym wszystkie oczy skierowane są w stronę Ucznia i każdego, kto tego potrzebuje. Uczeń jest w KOSTCE najważniejszy, więc każdego traktuje się w sposób wyjątkowy. Ewangelię głosi się w niej przede wszystkim życiem. Do takiej postawy potrzebne jest doświadczenie bliskości Boga, dobre serce, mądra głowa i ręce gotowe do pracy.

Wszyscy znamy Człowieka, który taki właśnie jest. Z wielką uważnością przechodzi się po korytarzach szkolnych, rozdając uśmiechy, ściskając dłonie patrzy w oczy i wyczytuje z nich, co człowiekowi gra w sercu – po to, by  udzielić wsparcia i podnieść na duchu. Zawsze radosny – potrafi obudzić nadzieję, nawet w sytuacjach beznadziejnych. To Człowiek o wielkiej odwadze, podejmujący nowatorskie
i rozważne decyzje, wytrwały, pełen wiary i pokory. Prawdziwy wojownik, który nie ma w sobie strachu – potrafi walczyć w słusznej sprawie – nieugięty w obronie uczniów. Nie liczy czasu poświęcanego Uczniom i nie szuka poklasku. Tworząc jezuicką szkołę, współpracując z jezuitami, mając dwóch braci jezuitów-misjonarzy O.Jakuba w Zambii i O.Tadeusza w Australii, może śmiało o sobie powiedzieć, że jest świeckim Jezuitą i jednym z Ojców założycieli KOSTKI. Dziś widząc szkołę jako nową już nie Gimnazjum Jezuitów a KOSTKĘ Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki – wie, że położył mocne podwaliny pod rozwijającą się szkołę, za co wyrażamy nasze uznanie
i niniejszym mam zaszczyt wręczyć P. Dyrektorowi Józefowi Rostworowskiemu WYJĄTKOWĄ KOSTKĘ w roku szkolnym 2020/2021”.

Laureaci KOSTEK 2019/2020

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL

Anna Zdanek

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„KOSTKA, to szkoła, w której ważne jest nie tylko przekazywanie wiedzy uczniom, ale przede wszystkim dbanie o ich wszechstronny rozwój. Szczególną troską swoich uczniów obejmują wychowawcy klas, wśród nich i ta, która roztacza wokół siebie aurę ciepła i bezpieczeństwa.

Osoba z ogromną wiedzą, doświadczeniem, nieustannie doskonalącą się. Jej wzrok zawsze dostrzega drugiego człowieka, szczególnie tego w potrzebie. Pomaga z ogromnym wyczuciem i skromnością, w myśl zasady, niech Twoja lewa ręka nie wie co czyni prawa. W pracy wszyscy mogą na nią liczyć, z wielkim oddaniem i zaangażowaniem od lat wytrwale buduje KOSTKĘ.

Humanistka, która twardo stąpa po ziemi, zawsze szuka najlepszych rozwiązań i ma talent do ich znajdowania. Swoim dystansem do siebie i wyjątkowym poczuciem humoru sprawia, że patrzymy na świat inaczej. Często jednym słowem maluje uśmiechy na twarzach osób wokół.

Troskliwa mama dla wielu – wydobywa z młodych to co najlepsze, nie szczędzi im pochwał i zachęt do działania. Potrafi jednak także pogrozić surowo palcem, gdy przekraczają ustalone granice. Niezastąpiony wychowawca młodzieży,
która potrafić dotrzeć i sprowadzić na właściwą ścieżkę nawet najbardziej zagubionych młodych ludzi. Wybitny dydaktyk
i metodyk, który pasją do swojego przedmiotu zaraża kolejne pokolenia młodzieży. Za jej przykładem niejeden odkrył powołanie by zostać belfrem i podążając jej śladem wybierać w życiu to co najlepsze.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2019/2020 przyznać Pani Prof. Annie Zdanek.”

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL

Iwona Pasławska-Smęder

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„KOSTKA to miejsce, w którym uczeń jest najważniejszy, a naczelną zasadą naszej pracy jest cura personalis – czyli indywidualna troska o każdego. Postępowanie zgodnie z nią jest wielkim wyzwaniem, przed którym staje każdy pracownik naszej szkoły. Także i ta osoba, która z wielką wrażliwością wspiera wszystkich członków społeczności KOSTKI w każdej potrzebie.

To kobieta o wielkim sercu i pięknym, twórczym umyśle. Dla niej każde spotkanie z drugim człowiekiem – tym młodszym i tym nieco starszym – jest zawsze najważniejszym wydarzeniem. Zna bardzo dobrze problematykę społeczno-ekonomiczną uczniów oraz rodziców. Całą sobą angażuje się w każdą rozmowę, kompetentnie, z matczyną wręcz troską towarzysząc drugiemu człowiekowi – uczniowi, rodzicowi, nauczycielowi, wsłuchuje się z uważnością w różnorodne potrzeby młodych, wspiera w szczególności tych najbardziej potrzebujących. Dba również o osobisty rozwój ucznia, wspiera wysiłki wychowawcze rodziców oraz troszczy się o zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. Jest konsekwentna
i stanowcza, a jednocześnie zawsze zatroskana o dobro drugiego człowieka.

Jej głowa zawsze pełna jest nowych pomysłów i inicjatyw. Nie boi się także wyzwań. Odważnie podjęła się rozwijania talentów artystycznych naszej młodzieży. Z wytrwałością pomaga im doskonalić dykcję, umiejętności recytatorskie
i rozwijać talenty sceniczne. Wykorzystuje przy tym swoje bogate doświadczenie i różnorodne kompetencje – między innymi pedagogiczne, dydaktyczne, dziennikarskie czy nawet z zakresu psychodramy. Człowiek wielu talentów. Posiada wyjątkową umiejętność łączenia rozlicznych zadań i ról.
Na swoim przykładzie może uczyć innych jak godzić życie rodzinne i zawodowe, dbać o relacje, a zarazem rozwój osobisty, robić przepyszne przetwory czy pizzę z uczniami i pisać wspaniałe książki, a także wymyślać bajki dla dzieci i zarazem tworzyć poważne artykuły naukowe.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2019/2020 przyznać Pani Iwonie Pasławskiej-Smęder  – pracującej w Zespole Psychologiczno-Pedagogiczno-Duszpasterskim”.

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

Magdalena Perłowska

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Nasze Liceum KOSTKI istnieje dzięki bardzo wyjątkowym osobom. To one tworzą społeczność naszej szkoły, z oddaniem tworzą wszystko, co się w niej dzieje.

Wśród nich jest i ta, która już od sześciu lat towarzyszy nam i wspiera we wszystkich inicjatywach. Dwukrotnie wraz z nami podejmowała wyzwanie budowania szkoły od nowa – najpierw gimnazjum, później liceum.
Uwierzyła i podjęła wyzwanie budowania KOSTKI, zawsze wierząc w dzieło, które razem współtworzyliśmy. Wytrwale realizowała zamierzone cele nawet mimo przeciwności losu. To właśnie pani Magdalena Perłowska, która stworzyła niezawodną brygadę Rady Rodziców i inicjowała jej rozliczne działania. Na pewno jest mamą MAGIS.

Swoją macierzyńską miłością obdarza nie tylko swoje dziecko, ale wszystkich naszych KOSTKOWICZÓW. Ma wielkie serce, różnorodne talenty w tym do stworzenia „czegoś z niczego”. Potrafi wydobywać z ludzi to, co najlepsze i nawet najbardziej opornych zachęcić do współpracy. Swoją energią i pozytywnym nastawieniem zaraża innych. Ma wielką wrażliwość, duszę artysty, kocha kwiaty. Można na niej polegać jak na Zawiszy.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy dla KOSTKI” w roku szkolnym 2019/2020 przyznać Pani Magdalenie Perłowskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców.”

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

Tomasz Nasiłowski

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Elektronika zrewolucjonizowała świat. Naturalnie w wyniku jej rozwoju powstała nauka, której zadaniem jest uzupełnić brakujące puzzle w rozwoju zaawansowanych technologii – jest nią fotonika. Przyszłość to technologia prędkości światła. Filozofia tej firmy opiera się na słowie: SYNERGIA. W efekcie współpracy firm i instytucji z różnych sektorów gospodarki wraz z fotoniką wszystkie one razem mogą osiągnąć niepomiernie więcej w znacznie krótszym czasie – czytamy na stronie głównej InPhoTech – wiodącej polskiej firmy o charakterze badawczo-rozwojowym działającej głównie na rynku fotoniki światłowodowej, której prezesem jest Pan dr hab. inż.  Tomasz Nasiłowski.

Naukowiec, badacz, biznesmen, zaangażowany w promowanie polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Wielki wizjoner i innowator, ale przede wszystkim wspaniały człowiek, któremu na sercu leży rozwój młodych ludzi, będących przyszłością naszego narodu.
By rozpalać w młodych pasję do nauki tworzy rozliczne projekty, umożliwiające im współpracę z wybitnymi specjalistami, praktykami w dziedzinie światłowodowej. Zbudował wraz ze swoimi pracownikami wyjątkowy model współpracy firmy inżynieryjnej ze szkołami.

Jest przykładem tego, jak być dla innych. Sam mimo rozlicznych obowiązków stale dzieli się wiedzą i doświadczeniem
z otoczeniem, a swoją pasją zaraża wszystkich wokół. Nie straszna była mu odległość czy nawet przysłowiowa rywalizacja między Krakowem i Warszawą- by rozpocząć z nami współpracę.

Jego firma objęła patronatem klasy matematyczno-fotoniczne w naszej szkole, organizując wspaniałe wykłady i warsztaty dla naszych uczniów. Tworząc unikalne rozwiązania technologiczne, otworzyła też drzwi dla młodzieży, by w ramach praktyk wakacyjnych nasi młodzi mogli zobaczyć jak nauka wykorzystywana jest w praktyce. Ten, który nie boi się wyzwań, wytrwale dąży do celu, z wiarą w przyszłość naszego kraju przekazuje innym wiedzę.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy dla KOSTKI” w roku szkolnym 2019/2020 przyznać Panu Profesorowi Tomaszowi Nasiłowskiemu, prezesowi firmy InPhoTech
w Warszawie.”

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

Elżbieta Wikarjak

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„KOSTKA to szkoła wyjątkowa, w której zauważa się i respektuje potrzeby wszystkich. Każdy kto przekracza próg naszej szkoły, zachwyca się jej wyglądem i wyposażeniem. Nowoczesne i najwyższej jakości pomoce dydaktyczne pomagają młodzieży rozwijać swoje pasje i talenty.

By budowanie takiej szkoły było możliwe, potrzebny jest wyjątkowy talent do gospodarowania pieniędzmi i odwaga podejmowania trudnych decyzji. Troskliwe zarządzanie budżetem szkoły wymaga serca, oddania i rzetelności, których nie można odmówić tej, która od początku z ogromnym oddaniem buduje z nami KOSTKĘ.  Łączy ona ścisły umysł potrafiący obsługiwać skomplikowane programy księgowe z artystyczną duszą. To Pani Elżbieta Wikarjak. Kocha przyrodę, zwierzęta i sztukę. Jest również przyjacielem młodych – naszych uczniów i zawsze bardzo chętnie ich wspiera.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy dla KOSTKI” w roku szkolnym 2019/2020 przyznać Pani Elżbiecie Wikarjak, głównej księgowej Liceum KOSTKI.”

Laureaci KOSTEK 2018/2019

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

Agnieszka Kubas-Chmielowska

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„W KOSTCE najważniejszy jest uczeń. Tą dewizą będącą podstawą pedagogiki jezuickiej kierujemy się od samego początku istnienia KOSTKI. Wcielanie jej w codzienną pracę szkoły wymaga oddanej i wrażliwej kadry zarządzającej oraz zespołu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Od siedmiu lat cierpliwie i konsekwentnie dokładamy starań
o wysoką kulturę i jakość naszej pracy zarówno dydaktycznej i wychowawczej.
Cieszy fakt, że od pięciu lat mamy finalistów kuratoryjnych, konkursów w różnych przedmiotach, a od trzech lat, również
i laureatów. Wybór przyszłości, szkoły, kierunku kształcenia dla naszych Kostkowiczów, to jedno z największych wyzwań jakie stoi przed młodym człowiekiem. Towarzyszenie naszej młodzieży podejmującej decyzję życia to domena Pani Profesor Agnieszki Kubas-Chmielowskiej, która w tym roku stanęła także na czele Biura Rozwoju i Promocji Szkoły, organizując i koordynując wiele przedsięwzięć, pośród których rekrutacja do Liceum KOSTKI stała się priorytetem. Kontynuując pracę jako nauczyciel przedmiotu Historii, Podstaw przedsiębiorczości i Wiedzy o społeczeństwie
Pani Profesor Agnieszka Kubas-Chmielowska w ciągu całego roku dzieliła się wieloma kompetencjami organizacyjnymi, pozostając niesamowicie pracowitą, skromną i zaangażowaną.

              Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora: „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2018/2019 przyznać właśnie Pani Agnieszce Kubas-Chmielowskiej.”

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

Aldona Skoczek

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„Tworząc wyjątkową szkołę, zapraszamy do naszej KOSTKI młodzież, która ma okazję odkrywać swoje pasje talenty
i realizować swoje marzenia. Otwarcie każdego nowego roku szkolnego, uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia KOSTKI, Patriotyczne śpiewanie, uroczyste spotkanie z seniorami z osiedla NA KOZŁÓWCE uświetnione przez nasz KOSTKOWY CHÓR  a dalej nasze rekolekcje wielkopostne i coroczna GALA to tylko niektóre z wydarzeń muzycznych, które według starego powiedzenia „kto śpiewa ten dwa razy się modli”. Nie byłoby tych wielkich przedsięwzięć, gdyby nie zaangażowanie naszej kochanej Pani Aldony Skoczek, która w niesamowity sposób zjednała sobie serca naszej młodzieży. Warto powiedzieć, że powstanie zespołu muzycznego to także ogromny wkład Pani Aldony. Wiele prób muzycznych w piątkowe popołudnia i wieczory, to dowód zaangażowania. A uśmiechy naszej młodzieży i sukcesy muzyczne to dowód wdzięczności za włożoną pracę.

Pani Aldono.
Z wielką radością kapituła KOSTKI przyznała Pani tytuł: „Wyjątkowy dla KOSTKI”. Jesteśmy pewni, że odchodzące roczniki absolwentów wynoszą w sercu dumę i głębokie poczucie wartości, jakie zaszczepiła Pani w ich sercach przez muzykę i śpiew. Teraz, ufni w Bożą Opatrzność nasi muzycy i chórzyści mogą mieć wielkie pragnienia i siłę do ich realizacji.”

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

Jakub Kosakowski

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Tomasza Nogaja SJ

„W misji naszej szkoły czytamy: „aby uczniowie z osiedla Na Kozłówce i okolic mieli dostęp do edukacji na najwyższym poziomie, dzięki której staną się ludźmi dla innych”.
To wielkie i ważne słowa. „Szkoła ma im również pomóc, by wzorem Św. Stanisława Kostki uczniowie mieli wielkie pragnienia oraz realne możliwości ich realizacji, dlatego integralny rozwój uczniów jest głównym sposobem realizacji celu Szkoły i dokonuje się przez: solidną naukę, aktywność fizyczną, umiejętność bycia i pracy z innymi, zaangażowanie
w sprawy społeczne, twórczość artystyczną oraz wrażliwość na sprawy duchowe”.
O tym wszystkim mogliśmy przeczytać na wspaniale zaprezentowanych KOSTKOWYCH ulotkach i wyjątkowo przyciągających oko plakatach przygotowywanych przez Pana Jakuba Kosakowskiego zarówno w poprzednich latach jak
i w obecnym roku rekrutacji do pierwszych klas KOSTKI Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki

Szanowny Panie Jakubie.
Z wielką radością kapituła KOSTKI przyznała Panu tytuł: „Wyjątkowy dla KOSTKI”. Dziękujemy za ogromną życzliwość
i za tę wyjątkową współpracę z KOSTKĄ. Doceniając Pana poświęcenie i zaangażowanie jako społeczność KOSTKI, dziękujemy raz jeszcze! Dzięki Pana pracy doceniamy BARDZIEJ w duchu MAGIS to, że KOSTKA naprawdę jest środowiskiem, w którym uczniowie będą odkrywali także dzięki Panu swoje możliwości, talenty i pasje, rozwijając je i za nimi idąc. „

Laureaci KOSTEK 2017/2018


Laureat w kategorii Nauczyciel ROKU

Krzysztof Nosek

Laudacja wygłoszona przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Od początku istnienia KOSTKI, a więc od 6 lat, jest tradycja wybierania najlepszego nauczyciela spośród Grona Pedagogicznego w danym roku szkolnym. Taka osoba zostaje wybrana przez uczniów w demokratycznym i tajnym głosowaniu. Co roku wzbudza to bardzo wiele emocji, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Możemy
z pewnością powiedzieć, że każdy z nauczycieli, który otrzymał statuetkę w kształcie kostki, to ktoś wyjątkowy. Podobnie sytuacja wygląda w tym roku. Zanim jednak zostanie wypowiedziane imię
i nazwisko osoby, którą uczniowie uznali za najbardziej wyjątkowego nauczyciela, pozwólcie Państwo, że nieco przybliżę sylwetkę tego człowieka.

Podobnie jak w roku ubiegłym jest to mężczyzna. Jest to  człowiek posiadający wielką wiedzę, a także umiejętność przekazywania jej uczniom. Swoim podopiecznym okazuje wiele ciepła i otwartości, a także wsparcie, potrzebne do realizacji wyzwań stawianych przed uczniami. Oprócz przekazywania wiedzy stawia na wychowanie młodych ludzi. Specjalizuje się w jednym przedmiocie, ale uczy go
z wielką pasją i charyzmą. Warto wspomnieć też o tym, że tegoroczny laureat nagrody dla najlepszego nauczyciela w KOSTCE posiada niesamowite poczucie humoru. Jego błyskotliwe żarty wzbudzają uśmiech wśród uczniów i nauczycieli. To on nauczył nas wytrwałości
i nie poddawania się w walce o oceny. Choć w Kostce jest to jego dopiero pierwszy rok podchodząc do uczniów z wyrozumiałością
i humorem, stuprocentowo zasłużył, aby zdobyć tę nagrodę.

Chyba już nikt nie ma wątpliwości o kim mowa. Szanowni Państwo. Mam zaszczyt ogłosić, że tytuł najlepszego nauczyciela KOSTKI w roku szkolnym 2017/2018 przyznawany przez uczniów otrzymuje Pan Krzysztof Nosek. Zapraszamy na scenę! Przywitajmy go brawami!”

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

Paweł Mika

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

W KOSTCE najważniejszy jest uczeń, tą dewizą będącą podstawą pedagogiki jezuickiej kierujemy się od samego początku. Wcielanie jej
w codzienną pracę szkoły wymaga oddanej i wrażliwej kadry zarządzającej oraz zespołu nauczycieli i pracowników administracji
i obsługi. Od sześciu lat cierpliwie i konsekwentnie dokładamy starań
o wysoką kulturę i jakość naszej pracy zarówno tej dydaktycznej i tej wychowawczej. Cieszy fakt, że od czterech lat mamy finalistów kuratoryjnych konkursów w różnych przedmiotach, a od 2017 roku, również i laureatów. Z satysfakcją dostrzegamy pozytywne efekty wspólnej pracy Grona Pedagogicznego. Praca w zespołach przedmiotowych i interdyscyplinarnych jest najlepszą gwarancją sukcesów uczniów.

Z takim modelem pracy od początku utożsamia się Pan Paweł Mika – nauczyciel informatyki, techniki oraz administrator sieci internetowej. Od początku istnienia KOSTKI Pan Paweł odważnie i chętnie podjął trud osobistego rozwoju stając się oddanym pedagogiem i belfrem. Dzielnie też stawia czoło wyzwaniom jak pogodzić rozwój technologiczny
i podstawy, które winien posiąść każdy kto chciałby naprawić pralkę lub napisać program komputerowy. Jako wychowawca z troską wspiera swoich wychowanków. Pan Paweł z wielką, wręcz niespotykaną życzliwością i cierpliwością oraz oddaniem wspiera wszystkich pracowników w każdej potrzebie.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2017/2018 przyznać Panu Pawłowi Mice”

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

 Józef Rostworowski

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Okoliczności tej laudacji są wyjątkowe, nawet w dzień uroczystej Gali KOSTKI – 2018 jesteśmy, w pewnym sensie, na placu boju. Duch troski o każdego ucznia i jego rozwój w KOSTCE jest tym co daje w tej walce sił i motywuje. Ten duch wypełnia naszego dzisiejszego laureata – wyjątkowego dla KOSTKI.

Chyba nie ma w szkole takich uczniów, nauczycieli i pracowników, z którymi nie zamieniłby słowa, do których by się nie uśmiechnął. Mówią o nim „rycerz na białym koniu”, „oaza spokoju”, „Pan Kurator”.

To właśnie On, kiedy sześć lat temu powiedziałem o KOSTCE widział w tym pomyśle powiew Ducha i ideę godną realizacji. Następnie sam zaangażował się w tworzenie KOSTKI, której nie szczędzi sił, czasu, zdrowia mimo, że widzimy jak przybywa siwych włosów, a na twarzy rysuje się zmęczenie i troska o przyszłość. Jesteśmy szczęściarzami, że Pan Józef Rostworowski – dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego, jest w drużynie KOSTKI, wnosząc sobą jakość pracy, kulturę osobistą, głęboką wiarę w Boga oraz  umiłowanie Polski – naszej ojczyzny. W tym szczególnym roku 450 rocznicy św. Stanisława Kostki, 100-nej Rocznicy Odzyskania Niepodległości z wielką wdzięcznością i ogromną radością pragnę ogłosić:

Panie Józefie, z wielką radością kapituła „Wyjątkowy dla KOSTKI” przyznała Panu tą szczególną nagrodę, jako dowód uznania
i wdzięczności. Teraz już oficjalnie dołącza Pan do drużyny Przyjaciół KOSTKI, do której sercem należy Pan od samego początku.”

Laureaci KOSTEK 2016/2017

Laureat w kategorii Nauczyciel ROKU

ks. Mateusz Kowalcze SJ

Laudacja wygłoszona przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

„Od początku istnienia KOSTKI, a więc od 5 lat, istnieje tradycja wybierania najlepszego nauczyciela spośród grona pedagogicznego w danym roku szkolnym. Taka osoba zostaje wybrana w demokratycznym i tajnym głosowaniu przez uczniów. Co roku wzbudza to bardzo wiele emocji, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Możemy z pewnością powiedzieć, że każdy z nauczycieli, który otrzymał statuetkę w kształcie kostki to ktoś wyjątkowy. Podobnie sytuacja wygląda w tym roku. Zanim jednak zostanie wypowiedziane imię i nazwisko osoby, którą uczniowie uznali za najbardziej wyjątkowego nauczyciela, pozwólcie Państwo, że nieco przybliżę sylwetkę tego człowieka.

Podobnie jak w roku ubiegłym jest to mężczyzna. Jest to  człowiek posiadający wielką wiedzę, a także umiejętność przekazywania jej uczniom. Swoim podopiecznym okazuje wiele ciepła i otwartości, a także wsparcie, potrzebne do realizacji wyzwań stawianych przed uczniami. Oprócz przekazywania wiedzy stawia na wychowanie młodych ludzi.  Może uczyć kilku przedmiotów, z pewnością należą one do jego pasji. Warto wspomnieć też o tym, że tegoroczny laureat nagrody dla najlepszego nauczyciela w KOSTCE posiada niesamowite poczucie humoru. Jego błyskotliwe żarty wzbudzają uśmiech wśród uczniów i nauczycieli. Może dzisiaj taki dowcip usłyszymy.

Ten wyjątkowy człowiek zawsze dba o bezpieczeństwo w miejscu pracy, a także o poszanowanie zasad, przede wszystkim zasady „Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody”, której wytrwale przestrzega.

Znany jest z wielu rzeczy chociażby ze starannie pielęgnowanego zarostu czy niesamowitego wyczucia stylu, czego przykładem są używanego przez niego koszule lub koszulki polo. Nie ozdabia ich jednak krawatem bądź muszką, ale pewnym białym elementem, który wskazuje na jego powołanie. Powołanie do służby Bogu i bliźnim w Towarzystwie Jezusowym. Z tej racji podchodzi z wielkim szacunkiem do spraw Świętej Liturgii.

Chyba już nikt nie ma wątpliwości o kim mowa. A z pewnością wielu jest ciekawych reakcji tegorocznego laureata. Szanowni Państwo. Mam zaszczyt ogłosić, że tytuł najlepszego nauczyciela KOSTKI w roku szkolnym 2016/2017 przyznawany przez uczniów otrzymuje ks. Mateusz Kowalcze SJ. Zapraszamy na scenę! Przywitajmy go brawami!”

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

Agnieszka Baran

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

W KOSTCE najważniejszy jest uczeń, tą dewizą będącą podstawą pedagogiki jezuickiej kierujemy się od samego początku. Wcielanie jej w codzienną pracę szkoły wymaga oddanej i wrażliwej kadry zarządzającej oraz zespołu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Od pięciu lat cierpliwie i konsekwentnie dokładamy starań o wysoką kulturę i jakość naszej pracy zarówno tej dydaktycznej i tej wychowawczej. Cieszy fakt, że od trzech lat mamy finalistów kuratoryjnych konkursów w różnych przedmiotach, a od tego roku, również i laureatów. Z satysfakcja dostrzegamy pozytywne efekty wspólnej pracy Zespołu Pedagogiczno-Psychologicznego z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych i ich rodzicami, które owocują zdobywaniem coraz lepszych wyników w nauce, jaki i poczuciem własnej wartości naszych podopiecznych.

Z takim modelem pracy od początku utożsamia się Pani Agnieszka Baran – psycholog szkolny. Dzięki jej wysiłkom wizerunek Zespołu Psychologiczno-Pedagogiczno-Duszpasterskiego zyskał uznanie w oczach uczniów, rodziców i całej kadry. Dodatkowo chętnie dzieli się wieloma kompetencjami organizacyjnymi wspierając prace Biura Rozwoju i Promocji Szkoły. Jest przy tym niesamowicie pracowita, skromna i zaangażowana.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2016/2017 przyznać właśnie Pani Agnieszce Baran.”

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

 Grażyna Fijałkowska

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Pięć lat temu nie miałem pojęcia, że istnieje w Krakowie osiedle Na Kozłówce zwane potocznie Kozłówkiem, a które, stanie się miejscem mojej zakonnej pracy i posługi. To jest piękne w życiu, że trudno wszystko sobie zaplanować i warto otwierać się na nieznane.

Zanim zdradzę komu w tym roku przypadnie tytuł „Wyjątkowy dla KOSTKI” pozwolę sobie przywołać kilka wspomnień, które uwieczniłem na zdjęciach zrobionych pięć lat temu podczas mojej pierwszej wizyty, wtedy jeszcze w Gimnazjum Nr 31. Przywitałam mnie elewacją, która kryła już w sobie barwy KOSTKI, potem wejście główne i kolejno stołówka, korytarz, pokój nauczycielski i pracownie. Zobaczcie sami…

W tym kontekście, trudno było znaleźć nawet cień nadziei, że to może się zmienić kiedyś na lepsze. Jest jednak wśród nas osoba, która dzięki wyjątkowemu zdeterminowaniu, a i pewnie pod natchnieniem również duchowym, ośmieliła się zadzwonić do jezuitów. Pamiętam reakcję, pani, która mając dyżur na klasztornej furcie, opowiedziała mi, jak to została nazwana siostrą zakonną przez jakąś kobietę, żeby nie powiedzieć natrętną, która za wszelką cenę chciała zdobyć numer komórki do ojca Pawła Brożyniaka.

Dzięki niej przyjechali jezuici na Kozłówek, i to dzięki jej wsparciu w różnych środowiskach udaje się tworzyć szkołę marzeń, dla Was kochani uczniowie i drodzy Rodzice: mieszkańcy Kozłówka, Krakowa i okolicznych miejscowości. I znów warto zobaczyć kilka zdjęć …

Dla nas wszystkich postawa Pani Grażyny Fijałkowskiej, Radnej Dzielnicy i Miasta Krakowa, niech będzie inspiracją, jak angażować się w działalność społeczną i samorządową, której nadrzędnym celem, sięgającym ponad partyjne interesy, jest przede wszystkim dobro wspólne i rozwój młodego człowieka, rodziny i społeczności lokalnej.

Pani Grażyno, z wielką radością kapituła „Wyjątkowy dla KOSTKI” przyznała Pani tę szczególną nagrodę, jako dowód uznania i wdzięczności. Teraz już oficjalnie dołącza Pani do drużyny Przyjaciół KOSTKI. „

Laureaci KOSTEK 2015/2016

Laureat w kategorii Nauczyciel ROKU

Marcin Cziomer

Laudacja wygłoszona przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

Zagadka

Tam gdzie ścian powierzchnia biała, Gdzie barw krzeseł gama cała,

Gdzie w podkowę stoją ławki, I gdzie nie uświadczysz szafki,

Gdzie zlew wielki i głęboki, Kalejdoskop farb szeroki,

Gdzie szarzeje tynkiem ściana, Tam wesoło jest od rana.

Rzutnik filmem czas umila, Nie ma szans tu nudy chwila.

Pędzle tańczą w polce śmiałej, po papieru tafli białej.

Wszystkie kredki i ołówki kreślą nóżki, rączki, główki

Plastelina, klej, nożyczki, Sznurki, piórka i patyczki,

Nic się tutaj nie marnuje, sztuki świat wyczarowuje.

Kto tym wszystkim sam dowodzi? Zapytacie starzy młodzi?

Kto rysować tak potrafi? Zawodowy to jest grafik,

Sława ASP prawdziwa, I nadzieja KOSTKI żywa

Na przygodę w sztuki świecie Kto to taki? Czy już wiecie?

To Pan Cziomer, ukochani

 

Przywitajmy go brawami!”

 

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

 Edyta Janda

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

KOSTKA powstała cztery lata temu, dokładnie wtedy zostało powierzone mi zadanie organizacji i prowadzenia pierwszej publicznej rejonowej jezuickiej szkoły w Polsce. Wielu z obecnych tutaj nauczycieli i pracowników szkoły zadawało sobie pytanie: jak będzie wyglądać powstająca placówka?, jaka będzie nasza przyszłość?

Wspólnie podjęliśmy wyzwanie tworzenia szkoły. Wśród tych, którzy zaryzykowali jest również Ta, która uwierzyła i podjęła wyzwanie budowania KOSTKI. Nie ukrywając, wątpliwości w powodzenie nowej inicjatywy, zmęczona niepewną sytuacją upadającej placówki, podjęła ryzyko. Krok po kroku, współpracując z dyrekcją szkoły, wdrażała elementy odkrywanej dopiero co, pedagogiki ignacjańskiej. Jest przykładem, że nawet nauczyciel z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym jest w stanie zmieniać swoje przyzwyczajenia. Jako wychowawca pierwszej w KOSTCE klasy zdominowanej przez chłopców dzielnie starała się temperować młodzieńcze charaktery nastolatków. Włożony trud przyniósł wiele radości wychowawczych i dydaktycznych łącznie z finalistami kuratoryjnych konkursów. Odkryła radość bycia nauczycielem, który ma wpływ na innych tworząc z nimi przyszłość.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2015/2016 przyznać Pani Edycie Jandzie – wychowawczyni oraz nauczycielce matematyki i chemii.”

 

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

Wanda Matias

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„KOSTKA powstała cztery lata temu, dokładnie wtedy zostało powierzone mi zadanie organizacji i prowadzenia pierwszej publicznej rejonowej jezuickiej szkoły w Polsce. Wielu z obecnych tutaj nauczycieli i pracowników szkoły zadawało sobie pytanie: jak będzie wyglądać powstająca placówka?, jaka będzie nasza przyszłość?
Wspólnie podjęliśmy wyzwanie tworzenia szkoły. Wśród tych, którzy zaryzykowali jest również Ta, która uwierzyła i podjęła wyzwanie budowania KOSTKI. Z dozą pewnego niepokoju, znając dobrze problematykę społeczno-ekonomiczną uczniów oraz rodziców, postanowiła zacząć od początku. Konsekwentnie i efektywnie, czerpiąc ze skarbnicy osobistego i zawodowego doświadczenia, stanęła na czele Zespołu Pomocy Pedagogiczno-Psychologiczno-Duszpasterskiej, którego nadrzędnym celem jest dbanie o osobisty rozwój ucznia, wspieranie wysiłków wychowawczych rodziców oraz zapewnienie bezpieczeństwa w szkole. Jest konsekwentna i stanowcza, a jednocześnie zatroskana o dobro drugiego człowieka. Jest przykładem jak być dla innych czego dowodem jest wdzięczność uczniów i absolwentów oraz ich rodziców.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2015/2016 przyznać Pani Wandzie Matias – szefowej Zespołu Pomocy Pedagogiczno-Psychologiczno-Duszpasterskiej.”

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

 Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Cztery lata temu, grupa rodziców wspólnie z Panią Grażyną Fijałkowską, radną Miasta Krakowa, w trosce o dobro uczniów mieszkających na osiedlu Na Kozłówce i w okolicy zadzwoniła do Jezuitów z pytaniem czy nie chcieliby szkoły. To bezpośrednie i zaskakujące pytanie padło na grunt jezuickiego rozeznawania. Jak mawiał św. Ignacy, założyciel jezuitów, Towarzystwo Jezusowe zostało powołane dla obrony i szerzenia wiary oraz aby pomagać duszom. Wsłuchując się w głos rodziców z Kozłówka podjęliśmy wyzwanie. Czas pokazał, że rodząca się inicjatywa miała też i swoich przeciwników, którzy również z troski o sprawy młodych mieli obawy co do zasadności jezuickiej szkoły Na Kozłówce.

Wtedy zwróciliśmy się do Księdza Kardynała aby wsparł inicjatywę powstania szkoły i wstawił się za nami. Jaki wpływ na decyzje Pana Prezydenta miał napisany przez Księdza Kardynała list popierający powstanie jezuickiej szkoły to pewnie zostanie tajemnicą Pana Prezydenta. Jedno jest pewne, 1 czerwca 2012 roku dowiedzieliśmy się, że Towarzystwo Jezusowe poprowadzi szkołę. Stosowny dokument podpisany przez Pana Prezydenta o wpisie do ewidencji szkół nosi datę 31 lipca, dokładnie wtedy kiedy przypada święto założyciela jezuitów św. Ignacego z Loyoli. Od tego momentu KOSTKA zdobyła uznanie młodzieży z Kozłówka, dzielnic Prokocimia i Bieżanowa i innych dzielnic i okolic Krakowa. Miesiąc temu, uczniowie klas III, mieli okazję modlić się w kościele św. Andrzeja na Kwirynale, który tak bardzo lubił, św. Jan Paweł II, aby przy grobie św. Stanisława Kostki dziękować za naszą szkołę i polecać swoje młodzieńcze pragnienia.

Księże Kardynale, wdzięczni za okazane wsparcie, w przeddzień Światowych Dni, obchodząc Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez Papieża Franciszka, jezuitę jednogłośnie, tytuł „Wyjątkowy dla KOSTKI” postanowiliśmy przyznać właśnie Tobie. Bardzo się cieszymy, że jesteś pośród nas, że możesz odebrać nagrodę wobec nas wszystkich. Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie.”

 

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

 Profesor Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

 Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Cztery lata temu grupa zatroskanych rodziców, przejętych nauczycieli i aktywnych radnych postanowiła uratować gimnazjum na osiedlu Na Kozłówce. W całe przedsięwzięcie zostali zaangażowani również jezuici, jako potencjalnie nowy organ prowadzący szkołę. Podjęte działania doprowadziły do kilku spotkań z Panem Prezydentem Profesorem Jackiem Majchrowskim na szczęście wszystkie miały miejsce na Placu Wszystkich Świętych w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa.

Podpisanie przez Pana Prezydenta decyzji o wpisie do szkół publicznych KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie miało miejsce w dniu 31 lipca. Dokładnie wtedy, kiedy jezuici świętują wspomnienie swojego założyciela św. Ignacego z Loyoli. I choć kulisy ostatecznej decyzji o wyborze jezuitów pozostaną Pan Prezydenta tajemnicą, to niewątpliwie dala ona początek wyjątkowej historii, szkoły Na Kozłówce. W czwartym roku istnienia KOSTKA liczy 401 uczniów, 45 nauczycieli, a podczas dni otwartych odwiedziło ją przeszło 2000 gości.

To dzięki Pana decyzji rodziców szóstoklasistów wymieniają KOSTKĘ jako szkołę godną polecenia, dając jej wysokie oceny. To oczywiście ogromna praca całej kadry szkoły nauczycieli i pracowników i wielkie wsparcie przyjaciół jezuitów. Jednak u początków będzie decyzją która Pan, Panie Prezydencie musiał podjąć. Towarzyszyło jej również wsparcie Księdza Kardynała Dziwisza, który gorąco wspierał powstanie KOSTKI. Powstanie jezuickiej publicznej szkoły na osiedlu Na Kozłówce jest przykładem współpracy Państwa i Kościoła, dowodem, że kiedy dobro ucznia i rodziny jest wartością nadrzędną można stworzyć dzieło które służące dobru społecznemu.

Panie Prezydencie z wielką radością kapituła „Wyjątkowy dla KOSTKI” przyznała Panu ten tytuł. Podczas jednej z wizyt w KOSTCE, wpatrując się w twarze uczniów powiedział  Pan „macie tutaj różne twarze”. To prawda, to też kolejny dowód, że formuła szkoły otwartej dla zróżnicowanej grupy społeczno-ekonomicznej jest jej wartością. Odchodzące roczniki absolwentów wynoszą w sercu dumę i głębokie poczucie wartości, że swoją pracą, ufni w Bożą Opatrzność moją mieć wielkie pragnienia i siłę do ich realizacji. „

Laureaci KOSTEK 2014/2015

Laureat w kategorii Nauczyciel ROKU

Artur Niechwiej

Laudacja wygłoszona przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

„Laureat naszej nagrody to osoba niezwykle uzdolniona wręcz ”człowiek orkiestra”…

Nie tylko nas uczy,  ale także potrafi znaleźć z każdym wspólny język. Z radością bierze udział w różnych imprezach organizowanych przez uczniów. Nie straszny mu jest nawet bal przebierańców. Krążą plotki, że jest tak przywiązany do jednego z przedmiotów, którego uczy, że do picia herbaty zamiast szklanki, wybiera szklaną menzurkę. Na co dzień można go spotkać w scenografii przypominającej bardziej salę szpitalną niż szkolną pracownię. Jest człowiekiem renesansu. Uczy nas jak odróżniać dobro od zła, gdzie szukać wyjścia jeśli wszystkie drzwi są zamknięte i jak nie łamać zasad, żeby nie było z tego kwasu. Pokazuje nam, że łacinę, choć to język martwy można w XXI wieku z powodzeniem zastąpić łaciną podwórkową.

Zatem używając łacińskiego ”carissimi”, czyli drodzy przyjaciele, pragnę ogłosić, że w bieżącym roku szkolnym za przyjaciela uczniów uznaliśmy o. Artura Niechwieja SJ!

 

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL 

Aneta Pietrzyk

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

Szanowni Państwo Drodzy Goście, Przyjaciele KOSTKI,

Kochani Uczniowie z Rodzicami,

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi!

KOSTKA powstała trzy lata temu, dokładnie wtedy zostało powierzone mi zadanie organizacji i prowadzenia pierwszej publicznej rejonowej jezuickiej szkoły w Polsce. Wielu z obecnych tutaj nauczycieli i pracowników szkoły zadawało sobie pytanie: jak będzie wyglądać powstająca placówka?, jaka będzie nasza przyszłość?

Wspólnie podjęliśmy wyzwanie tworzenia szkoły. Wśród tych, którzy zaryzykowali jest również Ta, która uwierzyła i podjęła wyzwanie budowania KOSTKI. Z ogromnym oddaniem przyjęła praktycznie obowiązki likwidatora poprzedniej szkoły. Od samego początku dzieląc się skromnym doświadczeniem wierzyła głęboko że zaczyna się coś nowego. Oprócz inwentaryzacji przejętego mienia i księgozbioru musiała zmierzyć się z nowym wyzwaniem. Zarządzanie Biurem Rozwoju i Promocji Szkoły po likwidacji to było nowe i bardzo niejasne w tamtym czasie zadanie. Nie ulegając jednak zwątpieniu, wytrwale, dzień po dniu podjęła się tworzenia KOSTKI. To dzięki niej czytelnia, biblioteka i gabinet dyrektora BRIPS-u zawsze jest pełen interesantów. Wszystkie dotychczasowe wydarzenia w KOSTCE były z nią konsultowane. Wystarczy wspomnieć, że przygotowania „Otwartej KOSTKI” tj. dnia otwartego, którym od początku koordynuje, przyciągnęły przez trzy lata ponad 1,5 tyś. gości. W końcu dzisiejsza gala zawdzięcza swą wspaniałą oprawę jej zdeterminowaniu i wielkiemu sercu. Kocha uczniów, lubi współpracować i luby gdy to robi w duchu MAGIS nie szczędząc czasu dla KOSTKI.

Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel” w roku szkolnym 2014/2015 przyznać Pani Anecie Pietrzyk – dyrektorowi Biura Rozwoju i Promocji Szkoły oraz bibliotekarzowi KOSTKI.”

 

 Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

prof. Jan Kracik

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Szanowni Państwo Drodzy Goście, Przyjaciele KOSTKI,

Kochani Uczniowie z Rodzicami,

Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi!

W marcu ubiegłego roku do szkoły przyjechała delegacja poważnych panów. Celem wizyty było odwiedzenie nowej szkoły, prowadzonej przez jezuitów Na Kozłówce. Wśród dystyngowanych gości jeden z nich spontanicznie usiadł w moim gabinecie na pufie w kształcie kostki. Nie zdążyłem nawet zaproponować bardziej wygodnego siedziska. Rozpoczęliśmy rozmowę o misji szkoły, formule, zainteresowaniu szkołą, potrzebach i tym podobnych bieżących sprawach. Pan z pufy, wyznał, że podoba mu się sposób promowania patrona, którego imię właśnie nosi. Ucieszył go fakt powstania szkoły i modelu wychowawczego. W końcu mieliśmy okazję przejść się po KOSTCE, aby zobaczyć korytarze, klasy i pracownie i przekonać się jaką wartość ma strój szkolny, kiedy widzi się uczniów ubranych jednakowo. I tak się zaczęło…

W odpowiedzi na wizytę, odważyłem się napisać list z podziękowaniem za czas i zainteresowanie KOSTKĄ. Wspomniałem w nim o kostkowych potrzebach oraz radościach których mamy za sprawą wspaniałych uczniów, kadry i pracowników. Na odpowiedź nie czekałem długo. Zostałem zaproszony na kawę, podczas której dowiedziałem się, że mój list został odczytany bratu. Ów brat był już u kresu swojej ziemskiej wędrówki, za sprawą poważnej choroby. Ale co ciekawe bratu spodobała się idea szkoły, mimo, że nie miał już sił jej odwiedzić. Bardzo chciałem spotkać się z bratem, ale stan zdrowia nie pozwolił na nawiązanie nowej ziemskiej znajomości. 11 kwietnia 2014 roku na konto szkoły wpłynęła darowizna tytułem „Remont II piętra szkoły”. Za 13 dni, tj. 24 kwietnia brat odszedł do Pana.

Dzięki wspomnianej darowiźnie w części na II piętrze KOSTKI powstało skrzydło nauk przyrodniczych, które tworzą: sala konferencyjna, nowoczesne pracownie chemiczna i biologiczna z zapleczem każda oraz sala katechetyczna. Dzisiaj potocznie nazywamy tę część piętra: „Kracik hall” lub „Kracikowo”.

Szanowny Panie Stanisławie, to Pan usiadł na wspomnianej pufie kostkowej, ucieszył się kultem swojego patrona i opowiedział bratu, ks. Janowi o KOSTCE. Z głębokim przekonaniem, jednogłośnie postanowiliśmy aby nagrodę Wyjątkowy dla KOSTKI w roku 2015 przyznać Twojemu śp. bratu, ks. Profesorowi Janowi Kracikowi. Bardzo się cieszymy, że jesteś pośród nas, że możesz odebrać nagrodę wobec nas wszystkich, wierzymy, że ks. Jan jest również z nami i cieszy się KOSTKĄ. Bardzo dziękujemy za Twoje wsparcie.”

Laureaci KOSTEK 2013/2014

Laureat w kategorii Nauczyciel ROKU

Katarzyna Kowalczyk

 

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL

Agnieszka Krupa

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„KOSTKA powstała dwa lata temu, dokładnie wtedy zostało powierzone mi zadanie organizacji i prowadzenia pierwszej publicznej jezuickiej szkoły w Polsce. Każdy obecny tutaj nauczyciel i pracownik szkoły zadawał sobie pytanie: jak będzie wyglądać powstająca placówka?, jaka będzie nasza przyszłość?.

            Wspólnie podjęliśmy wyzwanie tworzenia szkoły. Wśród tych, którzy zaryzykowali jest również Ta, która uwierzyła i podjęła wyzwanie budowania KOSTKI. Z ogromnym oddaniem przyjęła obowiązki wychowawczyni i koordynatora zespołu wychowawców. Jej uczniowie wraz z rodzicami dobrze wiedzą z czym wiązało się to niełatwe zadanie. Nie ulegając jednak zwątpieniom wytrwale doprowadziła swoich uczniów do celu. Łącząc wiedzę z doświadczeniem ma swój ogromny wkład w budowanie KOSTKI w duchu pedagogiki ignacjańskiej.

            Po uważnym namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora „Wyjątkowy Nauczyciel”, w roku 2014, przyznać Pani Agnieszce Krupie”.

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

O. Wojciech Ziółek SJ

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„7 marca 2012 roku otrzymałem telefon z zapytaniem czy jezuici byliby zainteresowani poprowadzeniem gimnazjum Na Kozłówce w Krakowie. 9 marca po raz pierwszy przyjechałem na „Kozłówek” i spotkałem się z dyrekcją szkoły, przedstawicielami grona pedagogicznego, uczniami i pracownikami administracji i obsługi.

            Poinformowałem o tym mojego przełożonego, Ojca Prowincjała Wojciecha Ziółka SJ, który postanowił zwołać swoich doradców, przedstawić im propozycję i ostatecznie podjął decyzję, aby rozpocząć rozmowy z Urzędem Miasta Krakowa na temat warunków prowadzenia szkoły. Od tych decyzji, zaczyna się historia KOSTKI, pełna zwrotów i nieprzewidzianych sytuacji. W końcu, 13 czerwca Ojciec Prowincjał podpisał Akt Założycielski KOSTKI, zatwierdzając jej nazwę oraz patrona św. Stanisława Kostkę. Z błogosławieństwem Ojca Prowincjała rozpoczęliśmy prace remontowe na pierwszym piętrze mające na celu przygotowanie i wyposażenie klas tak, byśmy mogli spełniając formalne wymagania przyjąć uczniów i rozpocząć pierwszy rok szkolny KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie.

            Od początku KOSTKA ma w Ojcu Prowincjale swojego przyjaciela, który dobrym słowem i hojnym gestem przyczynił się do powstania i rozwoju tego, jak sami widzimy, wyjątkowego gimnazjum”.

           Drogi Ojcze Prowincjale to wszystko sprawia, że stałeś się wyjątkowy dla KOSTKI, twoja odwaga i zaufanie jest dla nas wielkim świadectwem. Dzięki Tobie jest KOSTKA i my którzy ją tworzymy. W tym duchu również staramy się odważnie budować szkołę opartą o etos pedagogiki ignacjańskiej, aby uczniowie na wzór św. Stanisława KOSTKI mieli okazję odkrywać i realizować swoje talenty i pragnienia stając się ludźmi dla innych w duchu służby Polce i Kościołowi.

            Jednogłośnie postanowiliśmy aby nagrodę Wyjątkowy dla KOSTKI w roku 2014 wręczyć właśnie Tobie. Bardzo się cieszymy, że jesteś pośród nas, że możesz odebrać nagrodę osobiście wobec nas wszystkich”.

Laureaci KOSTEK 2012/2013

Laureat w kategorii Nauczyciel ROKU

Szymon Tarkowski

Laudacja wygłoszona przez uczniów KOSTKI

„Jego atrybuty to globus i wskaźnik. Mimo, iż orientuje mapę do góry nogami, wie, gdzie leży Rakiraki, rzeka Limpopo, pustynia Atakama… Pełen zapału szuka na mapie Wsypy Czedżu. W wolnej chwili bierze kijki trekkingowe i rusza na szlak św. Jakuba lub w zaciszu zarośli twardolistnych bada skały organogeniczne oraz metamorficzne. Podczas wycieczki szkolnej w Zawoi namawiał do budowy kominków z piaskowca. Pochyla się nad każdym kamyczkiem i bada szlachetne pochodzenie kruszywa.

– Jego suchary robią furorę! – Gdyby tu był, zapewne zapytałby;

– Gdzie leży Kuba ? – Kuba leży w domu… jest chory na grypę…

            Panie i Panowie, mamy zaszczyt oznajmić, że nauczycielem roku szkolnego 2012/2013 został Pan Szymon Tarkowski”.

Szymon Tarkowski:

„Nagroda NAUCZYCIEL ROKU stanowi dla mnie coś ogromnie zaskakującego, niezrozumiałego i nieodgadnionego zarazem. Otóż młody, zaledwie o paroletnim stażu zawodowym nauczyciel otrzymuje to jakże zaszczytne wyróżnienie. Jak to wytłumaczyć? Nagroda ta jest tym bardziej dla mnie cenna, że została ona przyznane przez samych uczniów Kostki. Jest to swoista motywacja do dalszej pracy nad samym sobą i do tego aby z każdym dniem być coraz lepszym nauczycielem dla naszych uczniów. W tym momencie chciałbym przypomnieć słowa, które wypowiedziałem na Uroczystej Gali zakończenia roku szkolnego 2012/2013: «ta nagroda należy się wszystkim nauczycielom tworzącym Kostkę, nie tylko mnie». Dlatego korzystając z okazji chciałem pogratulować moim Koleżankom i Kolegom: «Jesteście nauczycielami roku w Kostce!». Jest tylko jedno małe «ale» w przyszłym roku musicie obronić tytuł.”

 

Laureat w kategorii nagroda Dyrektora WYJĄTKOWY NAUCZYCIEL

Zofia Nazim

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„KOSTKA powstała rok temu, dokładnie wtedy zostało powierzone mi zadanie organizacji i prowadzenia pierwszej publicznej jezuickiej szkoły w Polsce. 20 czerwca rozpoczęliśmy rekrutację. W tym samym czasie spadł na mnie obowiązek stworzenia kadry KOSTKI. Każdy obecny tutaj nauczyciel i pracownik szkoły zadawał sobie pytanie jak będzie wyglądać powstająca placówka, jaka będzie nasza przyszłość? Wspólnie podjęliśmy wyzwanie tworzenia szkoły, dokonywało się to w szalonym tempie, pośród skomplikowanej sytuacji administracyjno-prawnej. Wśród tych, którzy podjęli ryzyko, jest też osoba, która w pewnym sensie poszła na całość ufając, że KOSTKA jest przyszłościową i rozwojową propozycją. Osoba ta zawiera w sobie cechy 4W, podjęła bowiem wyzwanie, zawierzyła, okazała się wytrwałą i daje przykład wysokich kwalifikacji i kompetencji, który jest dowodem życiowej i intelektualnej wiedzy.

            Po namyśle i konsultacjach postanowiłem nagrodę Dyrektora Wyjątkowy Nauczyciel, w roku 2013, przyznać Pani Zofii Nazim”.

Zofia Nazim:

„Otrzymanie nagrody dyrektora zawsze jest poczytywane za zaszczyt – a co dopiero dostać «KOSTKĘ» po raz pierwszy w historii Publicznego Gimnazjum Jezuitów!!! Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się aż takiego wyróżnienia, gdyż uważam, ze wszyscy nauczyciele pracujący w KOSTCE zasługują na nagrodę – każdy daje z siebie dla uczniów i szkoły więcej niż 100%. Kiedy usłyszałam na gali dnia 27 czerwca po tak pięknym wprowadzeniu moje nazwisko jako Wyjątkowego Nauczyciela Kostki 2013 r. – nie wierzyłam własnym uszom – że to ja, ale jednocześnie byłam bardzo szczęśliwa i czułam się doceniona. Obecnie wiem, że dobrze zrobiłam, podejmując decyzję pracy w KOSTCE, dobrze, że «poszłam na całość» ufając, ze KOSTKA jest przyszłościową i rozwojową propozycją. Jeszcze raz pragnę podziękować za nagrodę i docenienie mojej pracy”.

 

Laureat w kategorii WYJĄTKOWY dla KOSTKI

Dave Ziemba

Laudacja wygłoszona przez Dyrektora o. Pawła Brożyniaka SJ

„Dear Dave, Szanowni Państwo Drodzy Goście, Przyjaciele KOSTKI, kochani uczniowie, rodzice opiekunowie prawni, pracownicy administracji i obsługi!

            11 września ubiegłego otrzymałem list od Ojca Stanisława Czarneckiego przełożonego wspólnoty jezuitów polskich w Chicago.

Drogi Ojcze Czarnecki,

Proszę pozwól mi się przedstawić . Nazywam się David Ziemba, mam 55 lat, jestem lekarzem z Messachusetts. Moi dziadkowie urodzili się w okolicach Zakopanego i Krakowa. Właśnie wróciłem z wspaniałej wycieczki do Krakowa i Zakopanego. Nie mogę się doczekać powrotu. Wcześniej byłem w Polsce trzy razy w 1977, 78 i 79. Ogromnie się ucieszyłem widząc wspaniałe zmiany, które mają miejsce w Polsce. (Jestem pewien, że ty również z tym się zgodzisz)

W tym momencie mojego życia jestem w wieku przedemerytalnym. Bóg był i jest dobry dla mnie dobry w każdym momencie mojego życia, z tego powodu chciałbym bardzo podzielić się Jego dobrocią z innymi.

W polsko-amerykańskim czasopiśmie zobaczyłem artykuł opisujący założenie jezuickiej szkoły w Krakowie. Chciałbym bardzo zaproponować w jakiejś mierze finansową pomoc dla tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Czy mógłby Ojciec przekazać mi więcej informacji? Czy mógłbym zasponsorować klasą bądź laboratorium dla uczniów? Co mógłbym zrobić? Jak mógłbym pomoc dzieciom i Jezuitą którzy tam pracują i się uczą. Proszę o pomoc.

Dziękuję bardzo!

David Ziemba

            Szybko odpisałem obecnemu wśród nas gościowi przedstawiając ideę szkoły, okoliczności jej powstania oraz najpilniejsze prace do wykonania. Pan Dave bardzo natychmiast odpowiedział prosząc, aby wskazać najpilniejsze potrzeby szkoły podkreślając, że zależy mu przede wszystkim aby The Dzieci miały to czego najbardziej potrzebują.

            Drogi i kochany Doktorze Davie odkryliśmy w Tobie wielkiego i wspaniałego człowieka i  przyjaciela KOSTKI. Od początku stałeś się sumiennym czytelnikiem naszej internetowej strony, a dzięki Twojej pomocy wyposażyliśmy szkolną stołówkę, przygotowaliśmy niepowtarzalną wigilię dla całej rodziny KOSTKI, mogliśmy wyposażyć sale lekcyjne i zawsze możemy liczyć na Twoją pomoc. Wielu z nas skosztowało masła orzechowego, którego nową dostawę podarowałeś dwa dni temu odwiedzając KOSTKĘ. W styczniu tego roku mieliśmy okazję poznać się osobiście w Chicago i od tego momentu, jak tylko jest taka możliwość, rozmawiamy w  soboty tuż po Twoich lekcjach języka polskiego o KOSTCE, o jezuitach, i o tym jak trudnym przypadkiem jest dopełniacz.

            W końcu podzieliłeś się swoim pragnieniem aby zaprosić wszystkich uczniów i pracowników KOSTKI na wspólną kolację podczas Twojej wizyty w Krakowie. Za te wszystkie gesty Twojej życzliwości jesteśmy bardzo wdzięczni a Pan Bóg niech Ci błogosławi.

            Drogi doktorze Dave to wszystko sprawia, że stałeś się wyjątkowy dla KOSTKI, twoja hojność, serdeczność i wdzięczność wobec Pana Boga za dobre życie, za kochanych rodziców, za dobrą edukację jest dla nas wielkim świadectwem. Widzimy, że ten kto dużo w życiu otrzyma chętnie się dzieli i służy innym. My również w KOSTKCE staramy się dzielić tym co mamy i być dla innych. Jednogłośnie postanowiliśmy aby pierwszą nagrodę Wyjątkowy dla KOSTKIwręczyć właśnie Tobie. Bardzo się cieszymy, że jesteś pośród nas, że przyjechałeś, że możesz odebrać nagrodę osobiście wobec nas wszystkich”.