Nasza KOSTKA

Witamy serdecznie na stronie KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki
w Krakowie. Od 2012 roku, dzięki pomocy i wsparciu wielu wspaniałych osób, Jezuici (Towarzystwo Jezusowe) prowadzą na osiedlu Na Kozłówce dzieło edukacyjne służące nauczaniu i wychowaniu młodych ludzi.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszej szkoły, historii jej powstania i aktualnie podejmowanych w niej działań.

Szkoły jezuickie w Polsce

W czasie kasaty zakonu jezuitów w roku 1773, w Polsce było 66 szkół.
W powojennej Polsce jezuici dopiero w latach 90-tych ubiegłego wieku wznowili pracę
w szkolnictwie otwierając placówki w Nowym Sączu (obecnie Jezuickie Centrum Edukacyjne,
w skład którego wchodzą przedszkole, szkoła podstawowa i liceum) oraz
w Gdyni (dziś działające przedszkole, szkoła podstawowa i liceum- Zespół Szkół Jezuitów
w Gdyni), a następnie w Krakowie (liceum) i Mysłowicach (Publiczna Szkoła Podstawowa Jezuitów w Mysłowicach). Obecnie jezuici prowadzą także szkołę wyższą –  Akademię Ignatianum w Krakowie. 

Szkoła w Krakowie powstała w 2012 roku, w odpowiedzi na prośbę środowiska lokalnego,  aby uczniowie z osiedla Na Kozłówce i okolic mieli dostęp do edukacji na najwyższym poziomie, dzięki której staną się ludźmi dla innych.

Historia KOSTKI

Wszystko ma swój początek w decyzji władz miasta Krakowa w sprawie likwidacji jednego z krakowskich gimnazjum. Widmo likwidacji szkoły sprawiło, że społeczność lokalna, chcąc ratować jedyną szkołę na osiedlu, poprosiła jezuitów
o jej poprowadzenie. Postanowiliśmy się podjąć tego wyzwania, ponieważ stwierdziliśmy, że jest to doskonała okazja, do tego aby pracować bezpośrednio
z młodymi osobami, być obecnym w lokalnej społeczności, dać możliwość poznania zakonu jezuitów oraz wrócić do korzeni Towarzystwa Jezusowego związanych bezpośrednio z misją zakonu czyli edukacją. 

Otwarte wówczas, w 2012 roku, KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów obrało za swojego patrona Świętego Stanisława Kostkę. Ten święty jezuita, patron młodzieży, to wzór dla młodych by mieli wielkie pragnienia, które nasza szkoła będzie pomagała im realizować.  W wyniku reformy systemu oświaty w Polsce w 2017 roku szkoła została przekształcona w liceum, które kontynuuje i rozwija misję zapoczątkowaną w gimnazjum. Staramy się nadal tworzyć szkołę budzącą wielkie pragnienia i wspierającą w ich realizacji, dbając w szczególności o wyjątkową atmosferę i wysoki poziom nauczania.

Charakter i misja szkoły

Nasza KOSTKA od początku istnienia, zgodnie z ustaleniami z władzami miasta, ma charakter prawdziwie jezuicki zostając jednocześnie szkołą publiczną (bezpłatną i otwartą dla wszystkich chętnych). Kandydaci i rodzice są informowani podczas indywidualnych spotkań o celach ignacjańskiej pedagogiki, oraz wprowadzani w program wychowawczy oparty na wartościach katolickich. 

KOSTKA jest środowiskiem, w którym uczniowie poprzez doświadczenie, refleksję
i działanie
odkrywają swoje możliwości, talenty i pasje, rozwijają je i za nimi idą. Jest też miejscem ciągłej współpracy uczniów między sobą, między nimi a pracującymi w szkole jezuitami, kadrą i rodzicami. Istotny jest dla nas integralny rozwój młodzieży, który dokonuje się poprzez: solidną naukę, aktywność fizyczną, umiejętność bycia i pracy z innymi, zaangażowanie w sprawy społeczne, twórczość artystyczną oraz wrażliwość na sprawy duchowe. 

W KOSTCE dążymy do tego, aby w szkole panowała atmosfera przyjaźni oraz wsparcia. Jesteśmy otwarci na kontakty, które mają na celu wspomaganie rozwoju młodych ludzi, którzy nam zaufali i podjęli naukę w KOSTCE. 

KOSTKA częścią jezuickiego

networku

W świecie trudno jest działać jako samotna wyspa. W KOSTCE widzimy jak wiele można nauczyć się dzięki wzajemnemu wsparciu, współpracy oraz wymianie dobrych praktyk. Jako jezuicka szkoła jesteśmy częścią wielkiej sieci ponad 800 szkół jezuickich działających na całym świecie, w których kształci się prawie 860 tysięcy uczniów. Będąc częścią tej międzynarodowej społeczności jesteśmy w stanie żyć kreatywną wiernością, gdzie tradycja
i innowacje idą w parze. Zostaliśmy wezwani do przeżywania naszej Misji, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności. Naszą identyfikacją jest to kim jesteśmy, naszą misją jest to co robimy.

Rozwój szkoły

Aby KOSTKA rozwijała się stale potrzebujemy przyjaciół, którzy
z entuzjazmem dla tego typu działalności, gotowi będą przyjść nam
z różnorodną pomocą. Jako szkoła publiczna otrzymane środki subwencyjne przeznaczamy na bieżące prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej. Wszelkie inwestycje, dodatkowe zajęcia, programy i projekty edukacyjne, wsparcie, które udzielamy naszym uczniom realizowane są tylko dzięki pomocy wspaniałych osób, którym na sercu leży rozwój młodych ludzi.  Poświęcając swój czas, umiejętności, ale także wspierając nas materialnie
i finansowo, sprawiają, iż możemy zapewniać naszym uczniom edukację na wysokim poziomie, realizowaną w bardzo dobrych warunkach. 

Zapraszamy do współpracy każdego, kto w duchu pomocy młodym chce wraz z nami być współtwórcą tego wyjątkowego projektu edukacyjnego, budując tym samym naszą wspólną przyszłość.