Nauczyciele i pracownicy KOSTKI Publicznego Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki

 

Dyrektor szkoły – ks. mgr Tomasz Nogaj SJ

Wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznegomgr Agnieszka Krupa

 

Kierownik ds. administracyjnych – mgr Aneta Pietrzyk

Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez Szkolnych – mgr Aneta Pietrzyk

Pedagog – mgr Wanda Matias,  dr Iwona Pasławska-Smęder

Pedagog specjalny – mgr Agnieszka Góźdź

Psycholog – mgr Jolanta Cichórz

Sekretarz – Małgorzata Mazurek

Bibliotekarz –  mgr Iga Szwajkosz

Koordynator KOSTKI- Magis –  mgr Katarzyna Foltman, mgr Monika Stach

Nauczyciele:

Język polski:  mgr Iwona Poręba, dr Magdalena Marchaj, mgr Agnieszka Kubicka, mgr Anna Kopeć-Kaczor

Język angielski: mgr Zofia Nazim, mgr Katarzyna Latos, mgr Anna Świaczny, mgr Beata Pawlik, mgr Iwona Szymkowicz, mgr Klaudia Ziembicka

Język niemiecki: mgr Agnieszka Krupa, mgr Marta Sękowska, mgr Monika Stach

Język hiszpański: mgr Pablo Garcia Campoy

Historia: mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska, mgr Dorota Muller,  mgr Marcin Musiał, mgr Joanna Bieszczad

Historia i teraźniejszość: mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska, mgr Marcin Musiał, mgr Joanna Bieszczad

Wiedza o społeczeństwie: mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska,  mgr Marcin Musiał

Matematyka:  mgr Beata Rudnicka-Szyba, mgr Julia Józefczyk, mgr Barbara Tracz, mgr Joanna Batorska

Fizyka: dr Piotr Nowak

Informatyka: mgr inż. Elżbieta Dziedzic, mgr inż. Paweł Mika,

Biologia: mgr Izabela Szot, mgr Iwona Cieślak-Prochownik

Chemia: mgr Katarzyna Foltman

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Aneta Pietrzyk

Geografia: mgr Szymon Tarkowski, mgr Artur Smęder

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Aneta Pietrzyk

Podstawy przedsiębiorczości: mgr Aneta Surma – Mistarz, mgr Marta Kozioł – Galus

Biznes i zarządzanie: mgr Aneta Surma – Mistarz, mgr Marta Kozioł – Galus

Wychowanie fizyczne: mgr Sylwia Biernat, mgr Hubert Duplaga, mgr Łukasz Budnik

Religia: ks. mgr Tomasz Nogaj SJ,  s. Tereza Huspekova, ks mgr Wojciech Bojanowski, ks. mgr Adrian Helik

Muzyka:  mgr Grzegorz Jakieła

Doradztwo zawodowe: mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska

 

Wychowawcy klas 2023/2024

Klasa Wychowawca
IA Paweł Mika
IB Anna Świaczny
IC Agnieszka Kubicka
ID Marta Sękowska
IE Zofia Nazim
IF Joanna Bieszczad
IIA Katarzyna Latos
IIB Katarzyna Foltman
IIC Agnieszka Kubas-Chmielowska
IID Monika Stach
IIE Szymon Tarkowski
IIIA Beata Rudnicka-Szyba
IIIB Barbara Tracz
IIIC Klaudia Ziembicka
IIID Beata Pawlik
IVA Julia Józefczyk
IVB Izabela Szot
IVC Iwona Poręba
IVD Sylwia Biernat
IVE Marcin Musiał

Pracownicy Administracji i Obsługi:

Księgowość:  Agata Ciężarek, Aneta Pająk

Inspektor ochrony danych: Małgorzata Mazurek

Pracownik administracji: Marta Jędrychowska

Pracownicy kuchni: Mieczysława Łyduch, Anna Talaga

Konserwator – Ryszard Oprych

Panie Woźne – Janina Wilk, Urszula Madej