Nauczyciele i pracownicy KOSTKI Publicznego Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki

 

Dyrektor szkoły – ks. mgr Tomasz Nogaj SJ

Wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznegomgr Agnieszka Krupa

 

Kierownik ds. administracyjnych – ks. Robert Hryniewicz SJ

Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez Szkolnych – mgr Aneta Pietrzyk

Pedagog – mgr Wanda Matias,  mgr Iwona Pasławska-Smęder

Pedagog specjalny – mgr Agnieszka Góźdź

Psycholog – mgr Sara Urbanik, mgr Elżbieta Kania

Sekretarz – Małgorzata Mazurek

Bibliotekarz –  mgr Iga Szwajkosz, mgr Aneta Pietrzyk

Koordynator KOSTKI- Magis –  mgr Katarzyna Kowalczyk, mgr Katarzyna Foltman

Nauczyciele:

Język polski:  mgr Katarzyna Kowalczyk, mgr Iwona Poręba, dr Magdalena Marchaj, mgr Magdalena Krasoń

Język angielski: mgr Zofia Nazim, mgr Katarzyna Latos, mgr Anna Świaczny, mgr Beata Pawlik, mgr Iwona Szymkowicz, mgr Klaudia Ziembicka

Język niemiecki: mgr Agnieszka Krupa, mgr Marta Sękowska, mgr Monika Stach

Język hiszpański: mgr Maria Krakowska, mgr Silvana Gomez

Historia: mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska, mgr Dorota Muller, dr Tomasz Tatar, mgr Marcin Musiał, mgr Magdalena Krasoń

Historia i teraźniejszość: mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska, mgr Marcin Musiał

Wiedza o społeczeństwie: mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska,  mgr Marcin Musiał

Matematyka: mgr Małgorzata Sobolewska, mgr Beata Rudnicka-Szyba, mgr Julia Józefczyk, mgr Barbara Tracz, mgr Damian Jurusik

Fizyka: dr Piotr Nowak

Informatyka: mgr inż. Paweł Mika, mgr Damian Jurusik

Biologia: mgr Izabela Szot, mgr Iwona Cieślak-Prochownik

Chemia: mgr Katarzyna Foltman

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Aneta Pietrzyk

Geografia: mgr Szymon Tarkowski

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Sylwia Biernat, mgr Sebastian Gierlach

Podstawy przedsiębiorczości: mgr Aneta Surma – Mistarz

Wychowanie fizyczne: mgr Sylwia Biernat, mgr Sebastian Gierlach, mgr Kamil Szybist

Religia: ks. mgr Tomasz Nogaj SJ, ks. mgr Damian Pawlik SJ, s. Tereza Huspekova

Muzyka:  mgr Anna Lech

Filozofia: ks. Robert Hryniewicz SJ

Pracownicy Administracji i Obsługi:

Panie Woźne – Mieczysława Łyduch, Marta Jędrychowska, Janina Wilk, Adrianna Delong

Konserwator – Ryszard Oprych

 

Data aktualizacji: 18.04.2023 r.