Pracownicy KOSTKI Publicznego Liceum Jezuitów

im. św. Stanisława Kostki

 

Dyrektor szkoły – ks. mgr Tomasz Nogaj SJ

Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego – mgr Józef Rostworowski

 

Dyrektor ds. administracyjnych – Ks. Krystian Jucha SJ

Kierownik ds. pedagogicznych – mgr Agnieszka Krupa

Pedagog – mgr Wanda Matias,  mgr Iwona Pasławska – Smęder

Psycholog – mgr Agnieszka Baran

Sekretarz – Alicja Florek

Biblioteka –  mgr Iga Szwajkosz

Koordynator KOSTKI- Magis –  mgr Edyta Janda

Nauczyciele:

Język polski:  mgr Katarzyna Kowalczyk, mgr Iwona Poręba, mgr Anna Zdanek

Język angielski: mgr Zofia Nazim, mgr Katarzyna Zych, mgr Katarzyna Latos, mgr Anna Świaczny

Język niemiecki: mgr Agnieszka Krupa, mgr Marta Sękowska, mgr Renata Gabzdyl

Język łaciński: dr Wojciech Kowalski

Język hiszpański: mgr Alicja Trzaska

Historia: mgr Agnieszka Kubas – Chmielowska, mgr Dorota Muller, dr Tomasz Tatar, mgr Marcin Musiał

Wiedza o społeczeństwie: mgr Agnieszka Kubas – Chmielowska,  mgr Marcin Musiał

Matematyka: mgr Edyta Janda, mgr Małgorzata Sobolewska, mgr Beata Rudnicka – Szyba, mgr Julia Józefczyk

Fizyka: dr Piotr Nowak

Informatyka: mgr inż. Paweł Mika

Biologia: mgr Elżbieta Fyda, mgr Izabela Szot

Chemia: mgr Katarzyna Foltman, mgr Izabela Szot

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Elżbieta Fyda

Geografia: mgr Szymon Tarkowski

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Sylwia Biernat, mgr Sebastian Gierlach

Podstawy przedsiębiorczości: mgr Aneta Surma – Mistarz

Wychowanie fizyczne: mgr Sylwia Biernat, mgr Ewa Sadłoń, mgr Sebastian Gierlach

Religia: ks. mgr Tomasz Nogaj SJ, ks. mgr Damian Pawlik SJ, ks. mgr Michał Gołąb SJ

Chór:  mgr Anna Lech

Pracownicy Administracji i Obsługi:

Panie Woźne – Maria Klimas, Urszula Majchrzak, Janina Wilk, Renata Deja

Konserwator – Ryszard Oprych

Szefowa kuchni – Mieczysława Łyduch

Pracownicy kuchni – Małgorzata Mazurek

Data aktualizacji: 29.10.2020 r.