Pracownicy KOSTKI Publicznego Liceum Jezuitów

im. św. Stanisława Kostki

 

Dyrektor szkoły – ks. mgr Tomasz Nogaj SJ

Wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznegomgr Agnieszka Krupa

 

Kierownik ds. administracyjnych – Ks. Krystian Jucha SJ

Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez Szkolnych – mgr Aneta Pietrzyk

Pedagog – mgr Wanda Matias,  mgr Iwona Pasławska – Smęder

Psycholog – mgr Agnieszka Baran

Sekretarz – Małgorzata Mazurek

Bibliotekarz –  mgr Iga Szwajkosz, mgr Aneta Pietrzyk

Koordynator KOSTKI- Magis –  mgr Katarzyna Kowalczyk, mgr Katarzyna Foltman

Nauczyciele:

Język polski:  mgr Katarzyna Kowalczyk, mgr Iwona Poręba, dr Magdalena Marchaj

Język angielski: mgr Zofia Nazim, mgr Katarzyna Zych, mgr Katarzyna Latos, mgr Anna Świaczny,

mgr Beata Pawlik, mgr Iwona Szymkowicz, mgr Klaudia Ziembicka

Język niemiecki: mgr Agnieszka Krupa, mgr Marta Sękowska, mgr Monika Stach

Język łaciński: dr Wojciech Kowalski

Język hiszpański: mgr Alicja Trzaska

Historia: mgr Agnieszka Kubas – Chmielowska, mgr Dorota Muller, dr Tomasz Tatar, mgr Marcin Musiał

Wiedza o społeczeństwie: mgr Agnieszka Kubas – Chmielowska,  mgr Marcin Musiał

Matematyka:mgr Małgorzata Sobolewska, mgr Beata Rudnicka – Szyba, mgr Julia Józefczyk, mgr Barbara Tracz

Fizyka: dr Piotr Nowak, ks. mgr Radosław Robak SJ

Informatyka: mgr inż. Paweł Mika

Biologia: mgr Elżbieta Fyda, mgr Izabela Szot

Chemia: mgr Katarzyna Foltman, mgr Małgorzata Sobolewska

Przyroda: mgr Elżbieta Fyda

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Elżbieta Fyda

Geografia: mgr Szymon Tarkowski

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Sylwia Biernat, mgr Sebastian Gierlach

Podstawy przedsiębiorczości: mgr Aneta Surma – Mistarz

Wychowanie fizyczne: mgr Sylwia Biernat, mgr Sebastian Gierlach

Religia: ks. mgr Tomasz Nogaj SJ, ks. mgr Damian Pawlik SJ, ks. mgr Radosław Robak SJ

Chór:  mgr Anna Lech

Pracownicy Administracji i Obsługi:

Panie Woźne – Mieczysława Łyduch, Marta Jędrychowska, Janina Wilk

Konserwator – Ryszard Oprych

Szefowa kuchni

Pracownicy kuchni

Data aktualizacji: 1.09.2021 r.