Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, 
który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie 
i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości.

A. Einstein

Pracownicy KOSTKI

Dyrektor szkoły – ks. mgr Tomasz Nogaj SJ

Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego – mgr Józef Rostworowski

 

Dyrektor ds. administracyjnych – ks. mgr Krzysztof Jeleń SJ

Dyrektor Biura Rozwoju i Promocji Szkoły – mgr Aneta Pietrzyk

Kierownik ds. pedagogicznych – mgr Agnieszka Krupa

Pedagog – mgr Wanda Matias,  mgr Iwona Pasławska – Smęder

Psycholog – mgr Agnieszka Baran

Księgowość/ Kadry – mgr Elżbieta Wikarjak

Sekretarz szkoły – mgr Anna Trybek

Sekretarz ds. uczniowskich – Alicja Florek

Biblioteka – mgr Aneta Pietrzyk, mgr Iga Szwajkosz

Koordynator KOSTKI-Magis – mgr Michał Karcz

Nauczyciele:

Język polski:  mgr Katarzyna Kowalczyk, mgr Iwona Poręba, mgr Anna Zdanek

Język angielski: mgr Zofia Nazim, mgr Katarzyna Zych, mgr Katarzyna Latos, mgr Anna Świaczny

Język niemiecki: mgr Agnieszka Krupa, mgr Marta Sękowska, mgr Katarzyna Zych

Język hiszpański: mgr Alicja Trzaska

Język łaciński: dr Wojciech Kowalski

Historia: mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska, mgr Dorota Muller, mgr Michał Karcz, dr Tomasz Tatar

Wiedza o społeczeństwie: mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska, mgr Michał Karcz

Wiedza o kulturze:  dr Tomasz Tatar

Matematyka: mgr Edyta Janda, mgr Marianna Sienkiewicz-Ludomirska, mgr Małgorzata Sobolewska, mgr Dominika Kędra

Fizyka: dr Piotr Nowak

Informatyka: mgr inż. Paweł Mika

Biologia: mgr Elżbieta Fyda, mgr Barbara Czekańska, mgr Izabela Szot

Chemia: mgr Katarzyna Foltman

Wychowanie do życia w rodzinie: mgr Elżbieta Fyda

Geografia: mgr Szymon Tarkowski

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Sylwia Biernat, mgr Sebastian Gierlach

Podstawy przedsiębiorczości: mgr Krzysztof Suriak

Wychowanie fizyczne: mgr Sylwia Biernat, mgr Ewa Sadłoń, mgr Sebastian Gierlach

Religia: ks. mgr Tomasz Nogaj SJ, ks. mgr Damian Pawlik SJ, ks. mgr Krzysztof Jeleń SJ

Chór: mgr Aldona Skoczek, mgr Anna Lech

Pracownicy Administracji i Obsługi:

Panie Woźne – Krystyna Heretyk, Maria Klimas, Urszula Majchrzak, Janina Wilk, Renata Deja

Konserwator – Ryszard Oprych

Szefowa kuchni – Mieczysława Łyduch

Pracownicy kuchni – Małgorzata Mazurek, Barbara Stolarska – Aleksa

Data aktualizacji: 11.02.2020 r.