Zespół pedagogiczno-psychologiczno-duszpasterski

Jedną z naczelnych zasad pracy w KOSTCE, w myśl pedagogiki ignacjańskiej, jest stała troska o osobowy rozwój każdego naszego ucznia. By pomagać młodym poznawać swoje indywidualne możliwości, talenty, potrzeby, ale także wspomagać ich, gdy doświadczają różnorodnych trudności, działa u nas zespół pedagogiczno-psychologiczno-duszpasterski, zwany PPD. 

Grupa specjalistów pracujących w szkole, złożona z pedagogów, duszpasterzy, psychologa i doradcy zawodowego, każdego dnia wspiera uczniów i ich rodziny. Do najważniejszych zadań zespołu należy udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej oraz wsparcia duszpasterskiego, prowadzenie warsztatów i treningów rozwojowych, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych. 

Zapraszamy uczniów, rodziców i kadrę KOSTKI do spotkania i rozmowy.

Pedagog

mgr Wanda Matias

Dyżury:

Poniedziałek 09:00 – 13:00
Wtorek 8:30 – 13:00
Środa 8:00 – 11:30

Kontakt:
[email protected]
Tel. +48 12 655 09 24

Pedagog

dr  Iwona Pasławska-Smęder

Dyżury:

Poniedziałek 08:00-12:00
Wtorek 08:30 – 12:00
Czwartek 11:30-16:00
Piątek 10:30 – 15:00

Kontakt:

[email protected]
Tel. +48 12 655 09 24

Psycholog

 

mgr  Elżbieta Kania

Dyżury:

Wtorek 10:30-12:30

Środa 11:00 – 14:00

Czwartek 9:00 – 12:30

Kontakt:

[email protected]

Tel. +48 12 655 09 24

Doradca zawodowy

   

mgr  Agnieszka Baran

Dyżury:

Wtorek 08:00 – 12:00
         Czwartek 11:30 – 16:00       

Kontakt:
[email protected]

Doradca zawodowy

mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska

Konsultacje indywidualne dla uczniów
po wcześniejszym umówieniu terminu

Kontakt:
[email protected]

Duszpasterze

Tomasz Nogaj SJ

Kontakt:

[email protected]

 

Damian Pawlik SJ

Kontakt:

[email protected]

 

Radosław Robak SJ

Kontakt:

[email protected]