Zespół pedagogiczno-psychologiczno-duszpasterski

Jedną z naczelnych zasad pracy w KOSTCE, w myśl pedagogiki ignacjańskiej, jest stała troska o osobowy rozwój każdego naszego ucznia. By pomagać młodym poznawać swoje indywidualne możliwości, talenty, potrzeby, ale także wspomagać ich, gdy doświadczają różnorodnych trudności, działa u nas zespół pedagogiczno-psychologiczno-duszpasterski, zwany PPD. 

Grupa specjalistów pracujących w szkole, złożona z pedagogów, duszpasterzy, psychologa i doradcy zawodowego, każdego dnia wspiera uczniów i ich rodziny. Do najważniejszych zadań zespołu należy udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej oraz wsparcia duszpasterskiego, prowadzenie warsztatów i treningów rozwojowych, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych. 

Zapraszamy uczniów, rodziców i kadrę KOSTKI do spotkania i rozmowy.

Pedagog

mgr Wanda Matias

Dyżury:

Poniedziałek 09:00–13:00
Wtorek 8:30 – 12:15
MAGIS Wtorek 12:15 – 13:00
Środa 8:00 – 11:30

Kontakt:
[email protected]
Tel. +48 12 655 09 24

Pedagog

dr  Iwona Pasławska-Smęder

Dyżury:

Poniedziałek 08:30-13:00
Wtorek 08:30 – 12:30
Środa 14:15 – 15:15
Czwartek 11:30-13:30
Piątek 08:30 – 12:00

Kontakt:

[email protected]
Tel. +48 12 655 09 24

Pedagog

mgr Agnieszka Góźdź

Dyżury:

Wtorek 10:00-15:30
Czwartek 13:00 – 15:00

Kontakt:

[email protected]

Tel. +48 12 655 09 24

Psycholog

mgr Elżbieta Kania

Dyżury:

Wtorek 10:00-12:00
Środa 14:00 – 16:00

MAGIS ŚRODA 16:00-16:45
Piątek 8:00 – 11:30

Kontakt:

[email protected]

Tel. +48 12 655 09 24

Psycholog

mgr  Sara Urbanik

Dyżury:

Wtorek 10:45 – 14:00
Środa 9:45 – 12:00
Czwartek 12:30 – 14:45       

Kontakt:
[email protected]

Tel. +48 12 655 09 24

Doradca zawodowy

mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska

Konsultacje indywidualne dla uczniów
po wcześniejszym umówieniu terminu

Kontakt:
[email protected]

Duszpasterze

Tomasz Nogaj SJ

Kontakt:

[email protected]

 

Robert Hryniewicz SJ

Kontakt:

[email protected]

 

 

Spotkania z Duspasterzem po wcześniejszym umówieniu terminu.