Zespół pedagogiczno-psychologiczno-duszpasterski

Jedną z naczelnych zasad pracy w KOSTCE, w myśl pedagogiki ignacjańskiej, jest stała troska o osobowy rozwój każdego naszego ucznia. By pomagać młodym poznawać swoje indywidualne możliwości, talenty, potrzeby, ale także wspomagać ich, gdy doświadczają różnorodnych trudności, działa u nas zespół pedagogiczno-psychologiczno-duszpasterski, zwany PPD. 

Grupa specjalistów pracujących w szkole, złożona z pedagogów, duszpasterzy, psychologa i doradcy zawodowego, każdego dnia wspiera uczniów i ich rodziny. Do najważniejszych zadań zespołu należy udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej oraz wsparcia duszpasterskiego, prowadzenie warsztatów i treningów rozwojowych, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych. 

Zapraszamy uczniów, rodziców i kadrę KOSTKI do spotkania i rozmowy.

Pedagog

mgr Wanda Matias

Dyżury:

Poniedziałek 10:45–15:15
Wtorek 8:55 – 13:30
Środa 7:30 – 11:30

 

Kontakt:
[email protected]
Tel. +48 12 655 09 24

Pedagog

dr  Iwona Pasławska-Smęder

Dyżury:

Poniedziałek 07:00 – 12:30
Wtorek 9:30 – 15:00
Czwartek 11:00 -15:00 

Kontakt:

[email protected]
Tel. +48 12 655 09 24

Pedagog specialny

mgr Agnieszka Góźdź

Dyżury:

Wtorek 11:00 – 15:30
Środa 09:00 – 13:30
Czwartek 08:30 – 14:30

Kontakt:

[email protected]

Tel. +48 12 655 09 24

Psycholog

mgr Jolanta Cichórz

Dyżury:

Wtorek 08:00 – 12:45
Środa 10:15 – 14:30
Piątek 08:00 – 14:00

Kontakt:

[email protected]

Tel. +48 12 655 09 24

Doradca zawodowy

mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska

Konsultacje indywidualne dla uczniów
po wcześniejszym umówieniu terminu

Kontakt:
[email protected]

Duszpasterze

ks. mgr Tomasz Nogaj SJ

Kontakt:

[email protected]

 

ks mgr Wojciech Bojanowski

Kontakt:

[email protected]

 

ks. mgr Adrian Helik

Kontakt:

[email protected]

 

Spotkania z Duspasterzem po wcześniejszym umówieniu terminu.