Zespół pedagogiczno-psychologiczno-duszpasterski

Jedną z naczelnych zasad pracy w KOSTCE, w myśl pedagogiki ignacjańskiej, jest stała troska o osobowy rozwój każdego naszego ucznia. By pomagać młodym poznawać swoje indywidualne możliwości, talenty, potrzeby, ale także wspomagać ich, gdy doświadczają różnorodnych trudności, działa u nas zespół pedagogiczno-psychologiczno-duszpasterski, zwany PPD. 

Grupa specjalistów pracujących w szkole, złożona z pedagogów, duszpasterzy, psychologa i doradcy zawodowego, każdego dnia wspiera uczniów i ich rodziny. Do najważniejszych zadań zespołu należy udzielanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej oraz wsparcia duszpasterskiego, prowadzenie warsztatów i treningów rozwojowych, interweniowanie w sytuacjach kryzysowych. 

Zapraszamy uczniów, rodziców i kadrę KOSTKI do spotkania i rozmowy.

Pedagog

mgr Wanda Matias

Dyżury:

Poniedziałek 09:00 – 13:00
Wtorek 8:30 – 13:00
Środa 8:00 – 11:30

Kontakt:
[email protected]
Tel. +48 12 655 09 24

Pedagog

mgr  Iwona Pasławska-Smęder

Dyżury:

Poniedziałek 09:30-14:30
Wtorek 11:00 – 14:30
Czwartek 08:30-13:00
Piątek 08:30 – 12:00

Kontakt:

[email protected]
Tel. +48 12 655 09 24

Psycholog

mgr  Agnieszka Baran

Dyżury:

Poniedziałek 11:00 – 14:00
Wtorek 09:00 – 13:30
Środa 09:00 – 13:00
Czwartek 12:30 – 15:30
Piątek 08:30 -10:30

Kontakt:
[email protected]
tel +48 12 655 09 24

Doradca zawodowy

mgr Agnieszka Kubas-Chmielowska

Konsultacje indywidualne dla uczniów
po wcześniejszym umówieniu terminu

Kontakt:
[email protected]

Duszpasterze

Michał Gołąb SJ

Kontakt:

[email protected]

 

Tomasz Nogaj SJ

Kontakt:

[email protected]

 

Damian Pawlik SJ

Kontakt:

[email protected]