Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa  Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w  telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. 

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję  papierową dokumentu. 

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej  legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status  użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły. 

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają  z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp. Okres  ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej 

W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie  unieważniana. 

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty  mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego,  w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia  w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby  odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji). 

Wymagania sprzętowe – telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. lub IOS (wersja 10.3 lub nowsza

Aby uruchomić mLegitymację należy: 

Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). Wnioski  prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły. 

Wysłać na adres sekretariatu jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG  w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą. 

Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin. 

Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

KLIKNIJ W PONIŻSZĄ IKONĘ ABY POBRAĆ WNIOSEK