Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2019/2020

Prezydent Kostki Jakub Lelek
Zastępca prezydenta Maciej Słowik
Sekretarz Krystian Piwowar
Skarbnik Jan Kołodziejczyk
Członek zwyczajny Maja Zielińska

Do głównych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

  • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
  • kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły,
  • mobilizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
  • organizacja imprez i uroczystości szkolnych,
  • udział w pracach organizowanych przez Radę Rodziców (stroiki świąteczne, akcje charytatywne, zbiórka surowców wtórnych i baterii).

  

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Krzysztof Jeleń SJ
Damian Pawlik SJ