Biblioteka

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II

Szkolna biblioteka to miejsce niezwykłe, które nieustannie się zmienia, rozwija, w którym uczniowie znajdują przestrzeń do nauki, relaksu, dobrych spotkań.

Zapraszamy do biblioteki zachęcając do wcześniejszego sprawdzenia godzin jej otwarcia oraz zapoznania się z obowiązującym w niej regulaminem.

Przygotowaliśmy także dla naszych uczniów zestawienie obowiązujących w danej klasie lektur.

Godziny otwarcia Biblioteki KOSTKI

BIBLIOTEKA i CZYTELNIA

godziny otwarcia:

poniedziałek  7:30 – 14:30

wtorek             7:30 – 14:30

środa                7:30 – 14:30

czwartek          7:30 – 12:30

piątek               7:30 – 11:30

KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI
poniedziałek 14:30 – 16:00   (I. Szwajkosz)


KOŁO TEATRALNE

piątek 14:30 – 16:00
(I. Pasławska – Smęder, A. Pietrzyk)

Lista lektur

Materiał lekturowy kl. 1A

 1. Homer „Iliada i Odyseja”
 2. Jan Parandowski „Mitologia
 3. Sofokles „Antygona”
 4. „Tristan i Izolda” opr. Joseph Bédier
 5. J. Kochanowski „Odprawa posłów greckich”
 6. Miguel de Cervantes „Don Kichot”
 7. Molier „Skąpiec”
 8. W. Szekspir „Romeo i Julia”
 9. I.Krasicki „Bajki”

Materiał lekturowy kl. 1AG

 1. Homer „Iliada i Odyseja Homera”
 2. J. Parandowski „Mity greckie”
 3. Sofokles „Król Edyp”
 4. H. Sienkiewicz „Krzyżacy” /”Ovo vadis”
 5. „Tristan i Izolda” opr. Joseph Bédier
 6. Miguel de Cervantes „Don Kichot”
 7. W. Szekspir „Hamlet”
 8. Moliere „Świętoszek” lub „Skąpiec”
 9. I .Krasicki „Bajki”
 10. A. Mickiewicz, „Ballady np. Świteź, Świtezianka, Rybka, Lilie, Romantyczność”
 11. A. Mickiewicz „Dziady cz. II, III, IV”
 12. A. Fedro „Zemsta”
 13. J. Słowacki „Balladyna”
 14. J. Słowacki „Kordian”

Materiał lekturowy k. 1B, 1E

 1. Jan Parandowski „Mitologia”
 2. Sofokles „Antygona”
 3. Giovanni Boccaccio „Sokół”
 4. Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich”
 5. William Szekspir „Romeo i Julia”
 6. William Szekspir „Makbet”
 7. Molier „Skąpiec”
 8. Jędrzej Kitowicz „Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III”

 

Materiał lekturowy kl. 1BG

1.Jan Parandowski  „Mitologia”

 1. Sofokles „Król Edyp”
 2. „Dzieje Tristana i Izoldy” opr. Joseph Bédier
 3. M. Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
 4. W. Szekspir „Makbet”
 5. S. Lem „Solaris”

Materiał lekturowy kl. 1C

 1. Homer „Iliada i Odyseja”
 2. J. Parandowski „Mity greckie i rzymskie”
 3. Sofokles „Antygona”
 4. Arystofanes „Chmury”
 5. „Tristan i Izolda” opr. Joseph Bédier
 6. Dante „Boska Komedia”
 7. J. Kochanowski „Odprawa posłów greckich”
 8. J. Kochanowski „Treny”
 9. W. Szekspir „Hamlet”
 10. W. Szekspir „Makbet”
 11. Miguel de Cervantes „Don Kichot”
 12. Molier, Skąpiec
 13. W. Szekspir „Romeo i Julia”
 14. I. Krasicki „Bajki”

Materiał lekturowy kl. 1CG

 1. Homer „Iliada i Odyseja”
 2. J. Parandowski „Mity greckie i rzymskie”
 3. Sofokles „Król Edyp”
 4. „Tristan i Izolda” opr. Joseph Bédier
 5. Dante „Boska Komedia”
 6. Miguel de Cervantes „Don Kichot”
 7. W. Szekspir-„Hamlet”
 8. Molier „Świętoszek lub Skąpiec”
 9. W Szekspir „Romeo i Julia”
 10. J. Kochanowski „Treny”
 11. I. Krasicki „Bajki”
 12. J. W. Goethe „Faust”
 13. A. Mickiewicza „Ballady np. Świteź, Świtezianka, Rybka, Lilie, Romantyczność”
 14. A. Mickiewicz „Dziady cz. II, III, IV”

 

Materiał lekturowy kl. 1  D, DG

 1. Sofokles „Antygona”
 2. Sofokles „Król Edyp”
 3. „Dzieje Tristana i Izoldy”– opr. Joseph Bédier
 4. Szekspir „Makbet”
 5. Szekspir „Romeo i Julia”
 6. Mickiewicz „Dziady”
 7. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
 8. Słowacki „Kordian”

 

 

Materiał lekturowy kl. 2 A , D

 1. Dostojewski „Zbrodnia i kara”
 2. Prus „Lalka”
 3. Wyspiański „Wesele”
 4. Reymont „Chłopi”
 5. Conrad „Jądro ciemności”
 6. Żeromski „Wierna rzeka”

Materiał lekturowy  kl. 2 B, C

 1. A. Mickiewicz „Dziady” cz. III
 2. A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”
 3. J. Słowacki „Kordian”
 4. F. Dostojewski „Zbrodnia i kara”
 5. B. Prus „Lalka”
 6. S. Wyspiański „Wesele”
 7. W. Reymont „Chłopi” t. 1
 8. J. Conrad „Jądro ciemności”
 9. S. Mrożek  „Tango”

 

Materiał lekturowy kl. 3A i 3B

 

 1. S. Żeromski, Przedwiośnie,
 2. “Panny z Wilka” J, Iwaszkiewicz,
 3. Z. Nałkowska, Granica
 4. B. Schulz, Sierpień, Sklepy cynamonowe, Ulica Krokodyli –
 5. W. Gombrowicz, Ferdydurke
 6. T. Borowski, wybrane opowiadania, np.: Dzień na Harmenzach, Proszę państwa do gazu
 7. G. Herling-Grudziński, Inny świat
 8. H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 9. G. Orwell, Rok 1984
 10. A. Camus, Dżuma-
 11. S. Mrożek, Tango

Materiał lekturowy kl. 3 C

 1. S. Żeromski „Przedwiośnie”
 2. J, Iwaszkiewicz „Panny z Wilka”
 3. Z. Nałkowska „Granica”
 4. B. Schulz „Sklepy cynamonowe”
 5. W. Gombrowicz „Ferdydurke”
 6. T. Borowski „Proszę państwa do gazu”
 7. G. Herling-Grudziński „Inny świat”
 8. H. Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”
 9. G. Orwell „Rok 1984”
 10. A. Camus „Dżuma”
 11. S. Mrożek „Tango”

Aktualizacja 10-10-2019r.

Regulamin Biblioteki KOSTKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
KOSTKI PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO JEZUITÓW
IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

 

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
 2. Współtworzy proces kształcenia i wychowania, uczestniczy w spełnianiu przez szkołę jej funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz kulturalno – rekreacyjnej.
 3. Współuczestniczy w procesie kształcenia nawyków obcowania z książką, tworzenia postaw kultury czytelniczej i samokształcenia oraz rozwijania zainteresowań.
 4. Przygotowuje uczniów do korzystania z zasobów informacyjnych naszej cywilizacji.
 5. Biblioteka wspiera doskonalenia zawodowe nauczycieli, popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców.
 6. Wdraża czytelników do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.
 7. Kształtuje postawy moralne uczniów, ich styl życia i system wartości.
 8. Udziela pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyborze zawodu.
 9. Rozpoznaje aktywność czytelniczą, potrzeby i poziom kompetencji czytelniczej.
 10. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, inne osoby za zgodą Dyrektora szkoły.
 11. W bibliotece wolny dostępu do półek mają licealiści, natomiast gimnazjalistom książki podaje nauczyciel-bibliotekarz.
 12. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w życiu biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody książkowe.

Prawa:

 1. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu, w czytelni (wolny dostęp do zbioru podręcznego i czasopism) oraz do domu za pośrednictwem nauczyciela-bibliotekarza.
 2. Ze zbiorów biblioteki uczeń może korzystać od dnia wpisania do dziennika, do dnia klasyfikacji w czerwcu.
 3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 4. Na koncie czytelniczym można mieć do 10 książek lub więcej (uczestnicy olimpiad przedmiotowych i konkursów).
 5. Do dnia klasyfikacji w czerwcu uczeń musi zwrócić wszystkie wypożyczone materiały.
 6. Oprócz książek można wypożyczać czasopisma, płyty CD, audiobooki, e-booki.
 7. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych uczeń może przebywać w czytelni i korzystać ze zbiorów biblioteki lub materiałów własnych.
 8. Gdy minie termin oddania książki, można uzyskać prolongatę.
 9. Czytelnicy mogą zgłaszać propozycje dotyczące zakupu książek i prenumeraty czasopism.
 10. Nauczyciele, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, mogą pożyczać książki na okres wakacji.
 11. Uczeń może wypożyczać materiały biblioteczne jedynie na swoje nazwisko.
  W uzasadnionych przypadkach można pożyczać materiały biblioteczne przez kolegów lub rodziców.
 12. Czytelnik ma prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych
  w bibliotece.
 13. Uczeń ma prawo do wypożyczenia podręczników, materiałów edukacyjnych
  i materiałów ćwiczeniowych (zał.1).
 14. Uczniowie klas I i II, którzy chcą wypożyczyć materiały biblioteczne na okres wakacji, zobowiązani są do zgłoszenia tego w bibliotece najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego. Warunkiem wypożyczenia na okres wakacji jest terminowy zwrot książek na koniec roku szkolnego. Zwrot materiałów bibliotecznych musi nastąpić najpóźniej do 10 września kolejnego roku szkolnego. W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu następuje wstrzymanie wypożyczeń.

Obowiązki:

 1. Wypożyczone książki należy oddać do dwóch tygodni, czasopisma do tygodnia.
 2. Książki z księgozbioru podręcznego należy oddawać w krótszym, określonym przez bibliotekarza terminie.
 3. Do dnia klasyfikacji w czerwcu uczeń musi zwrócić wszystkie wypożyczone materiały,
 4. Uczniowie klas trzecich zobowiązani są do oddania wszystkich wypożyczonych materiałów na tydzień przed rozdaniem świadectw ukończenia szkoły, jest to warunek otrzymania wpisu do karty obiegowej.
 5. W przypadku odejścia ze szkoły czytelnicy muszą uzyskać zaświadczenie o oddaniu książek i innych materiałów (wpis do karty obiegowej).
 6. Przed zabraniem książki do domu czytelnik powinien sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona.
 7. Uszkodzenia księgozbioru należy bezzwłocznie zgłaszać.
 8. W książkach nie wolno zaginać kartek, rysować, podkreślać tekstu długopisem czy ołówkiem.
 9. Za zagubioną lub uszkodzoną książkę należy odkupić taką samą lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza, której data wydania nie przekracza dwóch lat od daty zgubienia.
 10. Przed zakończeniem roku szkolnego wychowawca ma obowiązek sprawdzić, czy uczniowie oddali książki.
 11. Opiekun danej sali lekcyjnej odpowiada za wypożyczone materiały.
 12. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz używania telefonów komórkowych i spożywania posiłków.
 13. W czytelni uczniowie przebywają bez okryć wierzchnich i w obuwiu zmiennym.
 14. Za nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki czytelnik może zostać ukarany :
  a) ilość wypożyczonych książek może zostać ograniczona do jednego wolumina,
  b) prawa czytelnika do pożyczania książek mogą zostać zawieszone.
  c) bibliotekarz może wpisać uwagę negatywną do dziennika uwag lub zażądać obniżenia oceny z zachowania.

Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu:

 

 1. Czytelnik może korzystać z laptopów będących na wyposażeniu biblioteki lub własnych i Internetu w Bibliotece przed rozpoczęciem lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 2. Użytkownik korzystający na terenie biblioteki z własnego sprzętu komputerowego, podlega tym samym zasadom co użytkownicy korzystający z zasobów biblioteki.
 3. Użytkownik zajmuje stanowisko komputerowe wskazane przez dyżurującego bibliotekarza i samodzielnie z niego korzysta.
 4. Pracownicy Biblioteki maja prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze oraz zawartości otwieranych stron.
 5. Niedozwolone jest pozostawienie przez użytkownika plików własnych na dysku komputera. Pozostawione pliki zostaną usunięte.
 6. Próby wejścia na strony obsceniczne lub obraźliwe, propagujące przemoc, obrażające uczucia innych (np. o charakterze rasistowskim), są równoznaczne z zakończeniem pracy na stanowisku komputerowym. Bibliotekarz może wpisać uwagę negatywną do Dziennika Uwag lub zażądać obniżenia oceny z zachowania.
 7. Użytkownikowi zabrania się instalowania oprogramowania raz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do zakończenia pracy przy komputerze na 10 minut przed zamknięciem biblioteki.
 9. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem.
 10. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać bezpośrednio po zaobserwowaniu zmian do bibliotekarza.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w trakcie jego użytkowania, od momentu odbioru sprzętu do chwili jego zwrotu.

 

Udostępnianie czytników e-booków

 

 1. Czytniki e-booków można wypożyczyć w Bibliotece KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki.
 2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie uczniowie KOSTKI, po wcześniejszym dostarczeniu oświadczenia Rodzica dotyczącego zapoznania się
  z regulaminem wypożyczenia czytników e-booków.
 3. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do podpisania oświadczenia.
 4. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 3 tygodni z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.
 5. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
 6. Użytkownik Biblioteki może złożyć zamówienie na czytnik w bibliotece szkolnej.
 7. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w ciągu 3 dni, po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi.
 8. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim, w jakim go wypożyczył.
 9. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów wykorzystanych na czytnikach przez użytkowników.
 10. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać bezpośrednio po zaobserwowaniu zmian do bibliotekarza.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w trakcie jego użytkowania, od momentu odbioru sprzętu do chwili jego zwrotu.

 

Zał.1. Zasady zawierające szczegółowe warunki wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki.

Zał. 2   Oświadczenie dotyczące wypożyczania czytników e-booków.

Załącznik 1.

Załącznik 2.

Aktualizacja 06-02-2019 r.