Biblioteka

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego.

Jan Paweł II

Szkolna biblioteka to miejsce niezwykłe, które nieustannie się zmienia, rozwija, w którym uczniowie znajdują przestrzeń do nauki, relaksu, dobrych spotkań.

Zapraszamy do biblioteki zachęcając do wcześniejszego sprawdzenia godzin jej otwarcia oraz zapoznania się z obowiązującym w niej regulaminem.

Przygotowaliśmy także dla naszych uczniów zestawienie obowiązujących w danej klasie lektur.

Godziny otwarcia Biblioteki KOSTKI

BIBLIOTEKA i CZYTELNIA

Poniedziałek: 7:30 – 14:30
Wtorek: 7:30 – 14:30
Środa: 7:30 – 14:30
Czwartek: 7:30 – 12:30
Piątek: 7:30 – 11:30

 

Uczniowie polecają
Lista lektur - w trakcie tworzenia

W budowie…

   

  Regulamin Biblioteki KOSTKI

   

  REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
  KOSTKI PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO JEZUITÓW
  IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

   Kliknij i Zobacz Regulamin 

    Udostępnianie czytników e-booków

    Fragment Regulaminu Biblioteki szkolnej

    dotyczący udostępniania czytników e-booków

     

    Czytniki e-booków można wypożyczyć w Bibliotece KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki.

    • Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie uczniowie KOSTKI, po wcześniejszym dostarczeniu oświadczenia opiekuna prawnego dotyczącego zapoznania się z regulaminem wypożyczenia czytników e-booków. Uczeń pełnoletni po zapoznaniu się z  regulaminem podpisuję indywidualnie (oznacza to, że bierze całkowitą odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt).
    • Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do podpisania oświadczenia.
    • Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 3 tygodni z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.
    • Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
    • Użytkownik Biblioteki może złożyć zamówienie na czytnik w bibliotece szkolnej.
    • Zamówiony czytnik powinien być odebrany w ciągu 3 dni, po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi.
    • Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim, w jakim go wypożyczył.
    • Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów wykorzystanych na czytnikach przez użytkowników.
    • Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać bezpośrednio po zaobserwowaniu zmian do bibliotekarza.
    • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt w trakcie jego użytkowania, od momentu odbioru sprzętu do chwili jego zwrotu.