Wymiana, czyli kilka słów o tym jak obcy stają się przyjaciółmi

KOSTKA to szkoła otwarta na świat, w której Ci, którzy nie boją się pragnąć, mogą razem z nami podróżować, poznawać inne kraje, spotykać się z przedstawicielami różnych narodów i kultur. 

Grono naszych przyjaciół nie tylko z Krakowa czy Polski, ale wręcz całego świata nieustannie powiększa się. Corocznie przedstawiciele różnych krajów, instytucji, zawodów odwiedzają naszą szkołę. Wiele wspaniałych osób swoją modlitwą, dzieleniem się swoją wiedzą i umiejętnościami, pomocą rzeczową czy finansową wspiera nas w budowaniu KOSTKI i dbaniu o wszechstronny rozwój uczniów, za co nieustannie przekazujemy im gorące słowa DZIĘKUJEMY!

Dążąc do stałego rozwoju naszych uczniów, kadry jak i samej szkoły podejmujemy się także realizacji krajowych
i międzynarodowych projektów oraz organizujemy wymiany międzynarodowe.

Międzynarodowa wymiana uczniów to niezwykle interesująca i przynosząca wiele wymiernych korzyści forma nauki.  Pozwala przełamywać stereotypy, uczy tolerancji, otwiera na świat, stwarza optymalne warunki do nauki języka obcego, a nade wszystko zbliża. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem realizowanych przez nas projektów i wyruszenia z nami w podróż! 

Zagraniczne kursy językowe

Derry

English Language and Culture Course – to program językowo-kulturowy, który KOSTKA realizuje we współpracy z North West Academy (NWA) z Derry w Irlandii. W jego ramach uczniowie mają możliwość udziału w tygodniowym kursie angielskiego, podczas którego ćwiczą swoje umiejętności językowe pod okiem native speakerów, rozwijają swoje kompetencje międzykulturowe w czasie warsztatów, poznają kulturę Irlandii i podziwiają jej piękną przyrodę, a także poznają ludzi mieszkających w Derry. Jest to niezapomniany czas nauki przez doświadczenie i stały kontakt
z językiem angielskim.

Czytaj więcej

Waszyngton

Od 2015 roku uczniowie KOSTKI mają wyjątkową możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych by doskonalić swoje umiejętności językowe uczestnicząc w kursie „English as a Second Language  Program – Dream No Borders”.

Przez sześć tygodni przebywając w Georgetown Preparatory School (istniejącej od 1789 roku jezuickiej szkole średniej) nie tylko uczą się angielskiego w międzynarodowej grupie, ale także mają okazję twórczo spędzać wakacyjny czas, brać udział w wielu wydarzeniach społecznych i rekreacyjnych. 

Czytaj więcej

Projekty międzynarodowe

Projekt biotechnologiczny

Biotechnology Project

W okresie od 01.06.2022 do 31.05.2024 Kostka współtworzy projekt ze Szkołami z Austrii i Węgier. Projekt dedykowany został uczniom klas o profilu biologiczno-chemicznym i w okresie od 01 czerwca 2022 roku do 31 maja 2024 roku realizujemy projekt Biotechnologiczny dofinansowany z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, w ramach Akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do podjęcia działań związanych z poszerzaniem wiedzy z zakresu biotechnologii oraz jej wykorzystania w warunkach szkolnego laboratorium. Poprzez realizację tego projektu będziemy dążyć do zainspirowania Kostkowej młodzieży do rozwoju swoich zainteresowań naukami ścisłymi i tworzenia nowych pomysłów które wpłyną nie tylko na ich rozwój ale również na osoby z najbliższego otoczenia. 

Realizując projekt biotechnologiczny chcemy dotrzeć nie tylko do uczniów z naszych szkół, ale także do osób z ich najbliższego otoczenia. W związku z tym oprócz działań projektowych realizowanych w szkole będziemy starali się być aktywni na portalach społecznościowych. Chcemy, aby w wyniku naszej współpracy  powstały pomysły będące podstawą do badań naukowych w przyszłości. Same narzędzia będą zawierały praktyczne pomysły na temat tego, co robić, oraz jakie działania podejmować w celu wykorzystania biotechnologii w szkolnym laboratorium a niektórych elementów nawet w zaciszu własnego domu.

Czytaj więcej

Save not waste

W okresie od 01 grudnia 2020 roku do 31 sierpnia 2023 roku realizujemy projekt „Save not waste” dofinansowany z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, w ramach Akcji 2 – Partnerstwa współpracy szkół.

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do podjęcia działań ograniczających wpływ człowieka na wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.

Ziemia jest naszym wspólnym domem i chcemy pokazać młodzieży, jak o niego dbać. Wierzymy, że edukacja może być najbardziej skutecznym narzędziem kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia. Poprzez realizację tego projektu będziemy dążyć do wdrożenia małych, ale praktycznych kroków w celu zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych przez człowieka. Będziemy także zachęcać do tzw. „zielonego myślenia” zarówno na poziomie indywidualnym – uczniowskim, a także szerszym – poziomie szkolnym i lokalnym.

Czytaj więcej

Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI

W okresie od 01 września 2016r. do 31 grudnia 2017r. KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im św. Stanisława Kostki w Krakowie realizowało projekt Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadry KOSTKI w zakresie współpracy międzynarodowej poprzez:
– zwiększenie stopnia znajomości języka angielskiego,
– zwiększenia stopnia znajomości środowiska międzykulturowego,
– rozwój wiedzy na temat nowych, innowacyjnych metod pracy
z młodzieżą,
– rozwój umiejętności współpracy z ludźmi wywodzącymi się
z innych kręgów kulturowych.

Akcje i projekty międzynarodowe

Każdego roku w KOSTCE proponujemy uczniom udział w różnych akcjach, warsztatach, spotkaniach międzynarodowych. Każde z nich, choć poświęcone innemu tematowi, ma za zadanie rozwijać kompetencje  międzykulturowe i językowe naszych uczniów. Naszą szkołę odwiedza także wielu gości z zagranicy, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami. Każde spotkanie, na żywo czy zdalne, to wspaniała okazja do nawiązywania nowych relacji, uczenia się bycia w wielokulturowym świecie, to przygotowanie do wyruszenia w dalszą podróż – dorosłe życie.

Czytaj więcej

Wolontariat w St. Louis

Wolontariat w St. Louis

Głównym celem programu jest doświadczenia edukacji jezuickiej w formie aktywnego udziału w wolontariacie, rozwijanie kompetencji językowych, doświadczenie bycia “obywatelem świata”. Ponadto wolontariat zagraniczny daje młodym ludziom wyjątkową możliwość doświadczenia samodzielności i treningu umiejętności społecznych w grupie międzynarodowej. 

Zobacz więcej

Miesiąc nauki St. Louis University High School oraz Nerinx Hall Highschool

Jedną z możliwości, jaką niosą za sobą wymiany międzynarodowe w KOSTCE jest szansa na odbycie miesięcznej nauki w Stanach Zjednoczonych w szkole St. Louis University High School (chłopcy) oraz Nerinx Hall Highschool (dziewczęta).

Jest to szansa na zdobycie nowych znajomości, lecz przede wszystkim doświadczenia związanego z innym systemem edukacji, używania w codziennych oraz naukowych sprawach języka angielskiego, a także miesięcznego obcowania w innej kulturze i realiach.

Źródło zdjęcia: www.nerinxhall.org

Zobacz więcej

Wymiany międzynarodowe

Wymiana polsko-irlandzka

Wymiana ze szkołą Skerries Community College w mieście Skerries w Irlandii

Zobacz więcej

Wymiana polsko-hiszpańska

Wymiana ze szkołą Colegio Inmaculada w mieście Gijon w Hiszpanii

Zobacz więcej