Zajęcia pozalekcyjne KOSTKA – Magis

KOSTKA MAGIS to wyjątkowa oferta nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych oferowanych uczniom KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki. Ich nazwa wywodzi się od ignacjańskiego pojęcia „Magis” – oznaczającego – bardziej, więcej, mocniej. Zajęcia dodatkowe KOSTKA MAGIS mają pomagać młodzieży odkrywać swoje pasje i talenty, bardziej się rozwijać, osiągać więcej, mocniej angażować się w samorozwój i działania na rzecz innych. 

Podczas zajęć KOSTKA MAGIS uczniowie nie tylko rozwijają swoje zdolności, ale również w systematyczny sposób przygotowują się do licznych konkursów i olimpiad, osiągając sukcesy zarówno na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim jak i narodowym. 

Na zajęciach KOSTKA MAGIS jest również czas na to, by popracować nad tematami, które są dla uczniów trudne, zająć się nadrobieniem zaległości czy zrozumieniem niejasnych zagadnień z poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel KOSTKI jest dla ucznia i wychodzi naprzeciw jego indywidualnym potrzebom.

KOSTKA MAGIS jest także miejscem otwartym na realizację kreatywnych pomysłów oraz inicjatyw edukacyjnych, sportowych, społecznych i kulturalnych. To miejsce, czas i spotkani ludzie.

Plan zajęć KOSTKI MAGIS

Imie Nazwisko Zajęcia Dzień od do
Sylwia Biernat Magis – Koszykówka, gry i zabawy, siłownia. środa 06:25 07:10
Sylwia Biernat Magis- Koszykówk, gry i zabawy, siłownia. środa 07:10 07:55
Iwona Cieślak-Prochownik MAGIS – zajęcia uzupełniające czwartek 7.10 7.55
Katarzyna Foltman MAGIS- przygotowanie do matury środa 07:00 07:45
Katarzyna Foltman MAGIS- uzupełniające poniedziałek 07:00 07:45
Sebastian Gierlach Siatkówka- zajęcia rozwijające poniedziałek 15:25 16:10
Sebastian Gierlach Tenis stołowy, koszykówka- zaj. rozwijające wtorek 15:25 16:10
Julia Józefczyk MAGIS – uzupełniające piątek 07:10 07:55
Julia Józefczyk MAGIS – przygotowanie do matury wtorek 13:45 14:30
Damian Jurusik MAGIS – uzupełniające/wyrównujące piątek 14:30 15:20
Elżbieta Kania MAGIS – zajęcia/rozwój emocjonalno-społeczny środa 16:00 16:45
Katarzyna Kowalczyk Magis – przygotowanie do matury czwartek 07:10 07:55
Katarzyna Kowalczyk MAGIS – zajęcia uzupełniające piątek 07:10 07:55
Magdalena Krasoń MAGIS-uzupełniające wtorek 14:35 15:20
Agnieszka Kubas-Chmielowska MAGIS – przygotowanie do matury z historii 4C środa 13.45 14.30
Katarzyna Latos MAGIS – przygotowanie do matury wtorek 13:45 14:30
Katarzyna Latos Magis – uzupełniające wtorek 15.25 16.10
Anna Lech Magis – śpiew, gra na pianinie czwartek 15.30 16.15
Magdalena Marchaj MAGIS – przygotowanie do matury czwartek 13:45 14:30
Magdalena Marchaj MAGIS – uzupełniające czwartek 14:35 15:20
Paweł Mika MAgis – zajęcia uzupełniające wtorek 13:45 14:30
Paweł Mika MAgis – zajęcia uzupełniające wtorek 14:30 15:20
Dorota Muller MAGIS- zajecia uzupelniajace czwartek 7.15 7.55
Marcin Musiał MAGIS – zajęcia przygotowujące do matury 4D piątek 12:20 13:25
Marcin Musiał MAGIS – zajęcia uzupełniające wtorek 15:25 16:10
Zofia Nazim MAGIS-uzupełniające wtorek 07:10 07:55
Piotr Nowak MAGIS – rozwijające środa 07:10 07:55
Piotr Nowak MAGIS – uzupełniające/wyrównujące poniedziałek 07:10 07:55
Damian Pawlik MAGIS – zajęcia uzupełniające poniedziałek 15:25 16:10
Damian Pawlik MAGIS – zajęcia uzupełniające wtorek 07:10 07:50
Iwona Poręba MAGIS-uzupełniające środa 7.00 7.45
Iwona Poręba Magis- matura,przygotowanie piątek 7.00 7.45
Beata Rudnicka-Szyba MAGIS – uzupełniające poniedziałek 14:35 15:20
Beata Rudnicka-Szyba MAGIS – uzupełniające poniedziałek 15:20 16:05
Marta Sękowska MAGIS uzupełniający czwartek/piatek 7.10 7.55
Małgorzata Sobolewska Magis- zajęcia przygotowujące do matury 4A Środa 13.45 14.30
Małgorzata Sobolewska Magis- zajęcia uzupełniające/ wyrównujące 2D Środa 14.35 15.20
Aneta Surma-Mistarz MAGIS – finanse osobiste / zajęcia rozwijające środa 07:10 07:55
Iga Szwajkosz MAGIS – zajęcia rozwijające poniedziałek 14:30  
Kamil Szybist MAGIS – szermierka poniedziałek 7.10 7.55
Kamil szybist MAGIS – szermierka wtorek 7.10 7.55
Iwona Szymkowicz MAGIS – zajęcia uzupełniające wtorek 13:45 14:30
Iwona Szymkowicz MAGIS – przygotowanie do matury poniedziałek 13:45 14:30
Anna Świaczny MAGIS – uzupełniające/wyrównujące środa 14.35 15.20
Anna Świaczny MAGIS – przygotowanie do matury wtorek 13:45 14:30
Szymon Tarkowski MAGIS – uzupełniające poniedziałek 14:35 15:20
Szymon Tarkowski MAGIS – uzupełniające /przygotowanie do matury poniedziałek 15:20 16:05
Tomasz Tatar MAGIS – rozwijające z wos w klasie 3c czwartek 14.35 15.20
Klaudia Ziembicka MAGIS – przygotowanie do matury wtorek 15:20 16:05
Klaudia Ziembicka MAGIS – uzupełniające piątek 07:10 07:55
Regulamin KOSTKI MAGIS

Cele szczegółowe

 1. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
 2. Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.
 3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych i moralnych.
 5. Kształtowanie empatii i wrażliwości emocjonalnej uczniów.
 6. Promowanie wśród uczniów działalności edukacyjnej, społecznej, prozdrowotnej
  i formacyjnej.
 7. Podejmowanie działań służących podnoszeniu wyników edukacyjnych młodzieży.
 8. Wspieranie rozwoju duchowego i kulturalnego młodzieży.
 9. Promowanie sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia.
 10. Organizacja wolontariatu.

Założenia organizacyjne

 1. Kostka –Magis obejmuje swą działalnością wszystkich uczniów Kostka Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie.
 2. W zajęciach uzupełniających uczestniczą uczniowie, których wiedza i umiejętności powinny być uzupełniane na bieżąco. W sytuacjach kiedy uczeń nie radzi sobie
  z określoną partią materiału zgłasza się do nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu lub może być wytypowany przez niego do uczestniczenia w jednym lub cyklu spotkań .
 3. Uczniowie mogą korzystać z zajęć w Kostce –Magis w dniach i godzinach podanych
  w Planie Pracy Kostki- Magis na dany rok szkolny.
 4. Nauczyciele nie odpowiadają za ucznia, które samowolnie opuściło teren szkoły i nie zgłosiło się na zajęcia.

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach
 2. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności
 3. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
 4. życzliwego traktowania
 5. swobody w wyrażaniu myśli z zachowaniem zasad savoir- vivre’u
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce lub problemach w zachowaniu

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać regulaminu szkoły i regulaminów zajęć odbywających się w ramach Kostki – Magis
 2. stosować się do poleceń nauczycieli oraz innych osób prowadzących zajęcia
 3. informować każdorazowo o swoim przyjściu i wyjściu z każdych zajęć Kostki – Magis
 4. zgłaszać wszelkie wypadki, zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu
 5. zachowywać się kulturalnie
 6. szanować powierzony sprzęt, dbać o ład i porządek na zajęciach

Dokumentacja

 1. Plan pracy Kostki – Magis na dany rok szkolny.
 2. Kostka Magis dokumentowana jest w dzienniku elektronicznym.