Zajęcia pozalekcyjne KOSTKA – Magis

KOSTKA MAGIS to wyjątkowa oferta nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych oferowanych uczniom KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki. Ich nazwa wywodzi się od ignacjańskiego pojęcia „Magis” – oznaczającego – bardziej, więcej, mocniej. Zajęcia dodatkowe KOSTKA MAGIS mają pomagać młodzieży odkrywać swoje pasje i talenty, bardziej się rozwijać, osiągać więcej, mocniej angażować się w samorozwój i działania na rzecz innych. 

Podczas zajęć KOSTKA MAGIS uczniowie nie tylko rozwijają swoje zdolności, ale również w systematyczny sposób przygotowują się do licznych konkursów i olimpiad, osiągając sukcesy zarówno na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim jak i narodowym. 

Na zajęciach KOSTKA MAGIS jest również czas na to, by popracować nad tematami, które są dla uczniów trudne, zająć się nadrobieniem zaległości czy zrozumieniem niejasnych zagadnień z poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel KOSTKI jest dla ucznia i wychodzi naprzeciw jego indywidualnym potrzebom.

KOSTKA MAGIS jest także miejscem otwartym na realizację kreatywnych pomysłów oraz inicjatyw edukacyjnych, sportowych, społecznych i kulturalnych. To miejsce, czas i spotkani ludzie.

Regulamin KOSTKI MAGIS

Cele szczegółowe

 1. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
 2. Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.
 3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych i moralnych.
 5. Kształtowanie empatii i wrażliwości emocjonalnej uczniów.
 6. Promowanie wśród uczniów działalności edukacyjnej, społecznej, prozdrowotnej
  i formacyjnej.
 7. Podejmowanie działań służących podnoszeniu wyników edukacyjnych młodzieży.
 8. Wspieranie rozwoju duchowego i kulturalnego młodzieży.
 9. Promowanie sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia.
 10. Organizacja wolontariatu.

Założenia organizacyjne

 1. Kostka –Magis obejmuje swą działalnością wszystkich uczniów Kostka Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie.
 2. Zajęcia dzielą się na: uzupełniające, kontraktowe, inne formy działalności (np. koła zainteresowań, zajęcia warsztatowe, wyjścia, wycieczki itp.)
 3. W zajęciach uzupełniających uczestniczą uczniowie, których wiedza i umiejętności powinny być uzupełniane na bieżąco. W sytuacjach kiedy uczeń nie radzi sobie
  z określoną partią materiału zgłasza się do nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu lub może być wytypowany przez niego do uczestniczenia w jednym lub cyklu spotkań .
 4. W zajęciach kontraktowych obowiązkowo uczestniczą uczniowie objęci kontraktem zawartym między uczniem –nauczycielem –rodzicem. Szczegółowe warunki regulują Zasady Uczestnictwa w Kontrakcie.(zał. nr 1)
 5. Obowiązkiem ucznia zobligowanego kontraktem jest uczestnictwo w tych zajęciach, mimo że w tym samym czasie trwają inne interesujące go zajęcia.
 6. Uczniowie mogą korzystać z zajęć w Kostce –Magis w dniach i godzinach podanych
  w Planie Pracy Kostki- Magis na dany rok szkolny.
 7. Nauczyciele nie odpowiadają za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły i nie zgłosiło się na zajęcia.

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach
 2. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności
 3. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
 4. życzliwego traktowania
 5. swobody w wyrażaniu myśli z zachowaniem zasad savoir- vivre’u
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce lub problemach w zachowaniu

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać regulaminu szkoły i regulaminów zajęć odbywających się w ramach Kostki – Magis
 2. stosować się do poleceń nauczycieli oraz innych osób prowadzących zajęcia
 3. informować każdorazowo o swoim przyjściu i wyjściu z każdych zajęć Kostki – Magis
 4. zgłaszać wszelkie wypadki, zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu
 5. zachowywać się kulturalnie
 6. szanować powierzony sprzęt, dbać o ład i porządek na zajęciach

Dokumentacja

 1. Plan pracy Kostki – Magis na dany rok szkolny.
 2. Dzienniki zajęć.
Plan KOSTKA MAGIS 2021/2022
lp. Nazwisko Imię Dzień godzina od godzina do Nazwa
1 Biernat Sylwia środa 06:30 08:00 Strefa aktywności (szachy, tenis stołowy, siłownia itp)
2 Foltman Katarzyna Poniedzialek 07:10 07:55 Zajęcia uzupełniające z chemii
3 Foltman Katarzyna Piątek 07:10 07:55 Zajęcia przygotowujące do matury z chemii
4 Fyda Elżbieta piątek 15:25 16:10 Zajęcia uzupełniające biologia/przyroda
5 Gierlach Sebastian piątek 07:10 07:55 Zajęcia sportowe- koszykówka
6 Gierlach Sebastian wtorek 15:25 16:10 Zajęcia sportowe-siatkówka
7 Józefczyk Julia piątek 14:35 15:20 Zajęcia uzupełniające z matematyki
8 Józefczyk Julia czwartek 07:10 07:55 Zajęcia dla maturzystów
9 Kowalczyk Katarzyna poniedziałek 15:25 16:10 Zajęcia uzupełniające z j. polskiego
10 Kowalczyk Katarzyna wtorek 15:35 16:10 Zajęcia dla maturzystów – j. polski
11 Kowalski Wojciech czwartek 14:35 1 raz w miesiącu 15:20 zajęcia uzupełniające z języka łacińskiego
12 Krupa Agnieszka wtorek 15.25 16:10 Zajęcia uzupełniające
13 Kubas-Chmielowska Agnieszka wtorek 13.45 14.30 Zajęcia przygotowujące do matury z historii
14 Kubas-Chmielowska Agnieszka wtorek 14.35 15.20 Zajęcia przygotowujące do matury z wos
15 Latos Katarzyna poniedzialek 14:35 15:20 Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego
16 Latos Katarzyna środa 15:25 16:10 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
17 Marchaj Magdalena wtorek 13:45 14:30 Warsztaty maturalne – zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego
18 Marchaj Magdalena wtorek 15:25 16:10 Zajęcia uzupełniające z języka polskiego
19 Mika Paweł Poniedziałek 13:45 14:30 Zajęcia przygotowujące do matury z informatyki/zajęcia uzupełniające
20 Mika Pawel Poniedziałek 14:35 15:20 Zajęcia przygotowujące do matury z informatyki/zajęcia uzupełniające
21 Muller Dorota środa 14.30 15:10 Zajecia uzupełniające z historii
22 Musiał Marcin czwartek 14:35 15:20 Zajęcia uzupełniające z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
23 Musiał Marcin środa 15:25 16:10 Zajęcia przygotowujące do matury z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
24 Nazim Zofia poniedziałek 07:10 07:55 Zajęcia przygotowujące do matury – jęz. ang.
25 Nazim Zofia czwartek 07:10 07:55 Zajęcia uzupełniające- jęz. ang.
26 Nowak Piotr poniedziałek 08:00 08:45 Zajęcia rozwijające (z myślą o 3A)
27 Nowak Piotr środa 07:15 08:00 Zajęcia przygotowujące do matury
28 Nowak Piotr czwartek 07:10 07:55 Zajęcia uzupełniające
29 Pawlik Damian Wtorek 15:30 16:15 Zajęcia uzupełniające z religii
30 Pawlik Damian Piątek 07:10 07:50 Zajęcia duszpasterskie
31 Pawlik Beata wtorek 15.25 16:10 Zajęcia uzupełniające z języka angielskiego
32 Pawlik Beata poniedziałek 15.25 16:10 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
33 Rudnicka-Szyba Beata piątek 07:10 07:55 Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki
34 Rudnicka-Szyba Beata piątek 14:40 15:25 Zajęcia uzupełniające z matematyki
35 Sękowska Marta środa/czwartek 07:10 07:55 zajęcia uzupełniajace
36 Sobolewska Małgorzata piątek 14.30 15.15 Zajęcia uzupełniające z matematyki i chemii
37 Stach Monika wtorek 14.35 15.20 Zajęcia uzupełniające z j. niemieckiego
38 Stach Monika piątek 07:10 07:55 Zajęcia rozwijające z j. niemieckiego
39 Surma-Mistarz Aneta środa 7.00 – 2 razy w miesiącu 8.00 Zajęcia uzupełniające z podstaw przedsiębiorczości
40 Szot Izabela środa 14.35 16:10 Zajęcia z biologii
41 Szwajkosz Iga poniedziałek 14:30 16:00 Aktyw biblioteczny
42 Szymkowicz Iwona poniedziałek 14:35 15:20 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
43 Szymkowicz Iwona środa 14:35 15:20 Zajęcia uzupełniające z języka angielskiego
44 Świaczny Anna czwartek 14.35 15.20 Zajęcia przygotowujące do matury
45 Świaczny Anna wtorek 15.25 16:10 Zajęcia uzupełniające z języka angielskiego
46 Tarkowski Szymon Poniedziałek 14 35 15 20 Zajęcia przygotowujące do matury z geografii
47 Tarkowski Szymon Poniedziałek 15 25 16 10 Koło podróżnicze / Zajęcia uzupełniające z geografii
48 Tatar Tomasz środa 07:10 07:55 Zajęcia uzupełniające (historia / wos / filozofia)
49 Tatar Tomasz poniedziałek/czwartek 07.00 07:45 Zajęcia przygotowujące do matury (3Dg)
50 Tracz Barbara czwartek 07:10 07:55 zajęcia przygotowujące do matury z matematyki
51 Tracz Barbara piątek 07:10 07:55 zajęcia uzupełniające z matematyki
52 Trzaska Alicja wtorek 08:00 08:45 Zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego
53 Ziembicka Klaudia piątek 07:00 07:45 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
54 Ziembicka Klaudia wtorek 15:20 16:05 Zajęcia uzupełniające z języka angielskiego