Zajęcia pozalekcyjne KOSTKA – Magis

KOSTKA MAGIS to wyjątkowa oferta nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych oferowanych uczniom KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki. Ich nazwa wywodzi się od ignacjańskiego pojęcia „Magis” – oznaczającego – bardziej, więcej, mocniej. Zajęcia dodatkowe KOSTKA MAGIS mają pomagać młodzieży odkrywać swoje pasje i talenty, bardziej się rozwijać, osiągać więcej, mocniej angażować się w samorozwój i działania na rzecz innych. 

Podczas zajęć KOSTKA MAGIS uczniowie nie tylko rozwijają swoje zdolności, ale również w systematyczny sposób przygotowują się do licznych konkursów i olimpiad, osiągając sukcesy zarówno na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim jak i narodowym. 

Na zajęciach KOSTKA MAGIS jest również czas na to, by popracować nad tematami, które są dla uczniów trudne, zająć się nadrobieniem zaległości czy zrozumieniem niejasnych zagadnień z poszczególnych przedmiotów. Każdy nauczyciel KOSTKI jest dla ucznia i wychodzi naprzeciw jego indywidualnym potrzebom.

KOSTKA MAGIS jest także miejscem otwartym na realizację kreatywnych pomysłów oraz inicjatyw edukacyjnych, sportowych, społecznych i kulturalnych. To miejsce, czas i spotkani ludzie.

Regulamin KOSTKI MAGIS

Cele szczegółowe

 1. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
 2. Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych.
 3. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielenie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania właściwych postaw społecznych i moralnych.
 5. Kształtowanie empatii i wrażliwości emocjonalnej uczniów.
 6. Promowanie wśród uczniów działalności edukacyjnej, społecznej, prozdrowotnej
  i formacyjnej.
 7. Podejmowanie działań służących podnoszeniu wyników edukacyjnych młodzieży.
 8. Wspieranie rozwoju duchowego i kulturalnego młodzieży.
 9. Promowanie sportu i rekreacji oraz zdrowego stylu życia.
 10. Organizacja wolontariatu.

Założenia organizacyjne

 1. Kostka –Magis obejmuje swą działalnością wszystkich uczniów Kostka Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie.
 2. W zajęciach uzupełniających uczestniczą uczniowie, których wiedza i umiejętności powinny być uzupełniane na bieżąco. W sytuacjach kiedy uczeń nie radzi sobie
  z określoną partią materiału zgłasza się do nauczyciela prowadzącego zajęcia z danego przedmiotu lub może być wytypowany przez niego do uczestniczenia w jednym lub cyklu spotkań .
 3. Uczniowie mogą korzystać z zajęć w Kostce –Magis w dniach i godzinach podanych
  w Planie Pracy Kostki- Magis na dany rok szkolny.
 4. Nauczyciele nie odpowiadają za ucznia, które samowolnie opuściło teren szkoły i nie zgłosiło się na zajęcia.

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. uczestnictwa we wszystkich organizowanych zajęciach
 2. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności
 3. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień
 4. życzliwego traktowania
 5. swobody w wyrażaniu myśli z zachowaniem zasad savoir- vivre’u
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce lub problemach w zachowaniu

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegać regulaminu szkoły i regulaminów zajęć odbywających się w ramach Kostki – Magis
 2. stosować się do poleceń nauczycieli oraz innych osób prowadzących zajęcia
 3. informować każdorazowo o swoim przyjściu i wyjściu z każdych zajęć Kostki – Magis
 4. zgłaszać wszelkie wypadki, zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu
 5. zachowywać się kulturalnie
 6. szanować powierzony sprzęt, dbać o ład i porządek na zajęciach

Dokumentacja

 1. Plan pracy Kostki – Magis na dany rok szkolny.
 2. Kostka Magis dokumentowana jest w dzienniku elektronicznym.
Plan Zajęć KOSTKI MAGIS
Lp. Imię Nazwisko Nazwa Dzień od do
1 Joanna Batorska Zajęcia uzupełniające (klasa 1C) piątek ( co 2 tyg.) 14.30 15.15
2 Sylwia Biernat Koszykówka, siłownia, szachy, tenis stołowy środa 06:30 07:50
3 Joanna Bieszczad Zajęcia uzupełniające – rozwijające poniedziałek 07:10 07:50
4 Joanna Bieszczad Zajęcia uzupełniające – rozwijające wtorek 07:10 07:55
5 Łukasz Budnik Zajęcia z piłki siatkowej poniedziałek 07:00 07:45
6 Iwona Cieślak-Prochownik Zajęcia rozwijające piątek 07:10 07:55
7 Hubert Duplaga Zajęcia z piłki nożnej poniedziałek 15.20 16.05
8 Elżbieta Dziedzic Zajęcia przygotowujące do matury piątek 14:30 15:15
9 Elżbieta Dziedzic Zajęcia uzupełniające, rozwijające piątek 15:20 16:05
10 Katarzyna Foltman Zajęcia przygotowujące do matury poniedziałek 07:00 07:45
11 Katarzyna Foltman Zajęcia uzupełniające- rozwijające wtorek 07:00 07:45
Pablo Garcia Campoy Zajęcia przygotowujące do matury (klasa 4 E) środa 13:40 14:25
12 Pablo Garcia Campoy  Zajęcia uzupełniające / rozwijające (klasa 3 D) czwartek 13:40 14:25
13 Pablo Garcia Campoy Zajęcia przygotowujące do matury (klasa 4 E) piątek 8:00 8:45
14 Pablo Garcia Campoy Zajęcia uzupełniające / rozwijające (klasa 3 B) piątek 14:30 15:15
15 Agnieszka Góźdź Indywidualne konsultacje pedagogiczne środa 13.30 14.15
16 S. Tereza Huspekova Zajęcia rozwijające czwartek 15:20 16:05
17 Julia Józefczyk Przygotowanie do matury poniedziałek 07:10 07:55
18 Julia Józefczyk Zajęcia uzupełniające środa 14.30 15.15
19 Anna Kopeć-Kaczor Zajęcia rozwijające (koło filozoficzne) poniedziałek 7.10 7.50
20 Anna Kopeć-Kaczor Zajęcia uzupełniające czwartek 7.10 7.55
21 Marta Kozioł-Galus Zajęcia rozwijające wtorek 07:10 07:55
Agnieszka Krupa Zajęcia uzupełniające (możliwy również inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu) Wtorek 7:15 8:00
22 Agnieszka Kubas-Chmielowska Zajęcia przygotowujące do matury z historii (kl. 4C) piątek 13.40 14.25
23 Agnieszka Kubas-Chmielowska Zajęcia rozwijające wtorek 14.30 15.15
Agnieszka Kubicka Zajęcia rozwijające / uzupełniające piątek  13:40 14:25
24 Agnieszka Kubicka Zajęcia rozwijające / uzupełniające piątek 14:30 15:15
25 Agnieszka Kubicka Zajecia rozwijające – wyjścia kulturalne terminy 1/2x w mies., podawane na bieżąco godz. popołudn./wieczorne
26 Katarzyna Latos Zajęcia przygotowujące do matury (kl. 4D) poniedziałek 13:40 14:25
27 Katarzyna Latos Zajęcia uzupełniające środa 15:20 16:05
Magdalena Marchaj Konsultacje indywiduale wtorek 15:20 16:05
28 Magdalena Marchaj Zajęcia przygotowujące do matury wtorek 14:30 15:15
29 Wanda Matias Indywidualne konsultacje pedagogiczne wtorek 10.00 10.45
30 Paweł Mika Zajęcia uzupełniające Poniedziałek 14:30 15:15
31 Paweł Mika Zajęcia uzupełniające poniedziałek 15:15 16:00
32 Dorota Muller Zajecia uzupelniajace czwartek 7.10 7.55
33 Marcin Musiał Zajęcia przygotowujące do matury (klasa 4D) wtorek 13:40 14:25
34 Marcin Musiał Zajęcia uzupełniające / rozwijające wtorek 15:20 16:05
35 Marcin Musiał Zajęcia uzupełniające / rozwijające czwartek 14:30 15:15
36 Zofia Nazim Zajęcia przygotowujące do matury piątek 7.10 7.55
37 Zofia Nazim Zajęcia uzupełniające wtorek 7.10 7.55
38 Piotr Nowak Zajęcia uzupełniające – rozwijające (kl. 1A, 2A) poniedziałek 07:10 07:55
39 Piotr Nowak Zajęcia przygotowujące do matury (kl. 3A, 4B) czwartek 07:10 07:55
40 Piotr Nowak Zajęcia uzupełniające – rozwijające (pozostałe klasy) środa 07:10 07:50
Iwona Pasławska-Smęder Zajęcia czartek 15:20
41 Beata Pawlik Zajęcia uzupełniające-rozwijające poniedziałek 14.30 15.15
42 Beata Pawlik Zajęcia przygotowujące do matury (kl 4C i 4E) środa 14.30 15.15
43 Aneta Pietrzyk zajęcia uzupełniające/rozwijające wtorek 15.20 16.05
44 Iwona Poręba Zajęcia uzupełniające środa 07:00 07:45
45 Iwona Poręba Zajęcia przygotowujące do matury piątek 07:00 07.45
46 Beata Rudnicka-Szyba Zajecia uzupelniające/przygotowanie do matury wtorek 07:10 07:55
47 Beata Rudnicka-Szyba Zajecia uzupelniające/przygotowanie do matury wtorek 15:20 16:05
48 Marta Sękowska zajęcia uzupełniające wtorek 07.10 07.55
49 Marta Sękowska zajęcia uzupełniające – rozwijające środa 7.10 07.55
50 Artur Smęder Zajęcia uzupełniające – rozwijające czwartek (co 3 tyg.) 15:20 16:05
51 Monika Stach Zajęcia rozwijające wtorek 07:10 07:55
52 Monika Stach Zajęcia uzupełniające piątek 07:10 07:55
53 Aneta Surma-Mistarz Zajęcia uzupełniające – rozwijające środa 7.10 7.55
54 Iza Szot uzupełniające środa 14.30 15.15
55 Iza Szot przygotowujące do matury wtorek 13.40 14.25
56 Iga Szwajkosz Zajęcia rozwijające czwartek 07:15 08:00
57 Iga Szwajkosz Zajęcia rozwijające poniedziałek 14:30 15:15
58 Iwona Szymkowicz Zajęcia uzupełniające / rozwijające poniedziałek 13:40 15:15
59 Iwona Szymkowicz Zajęcia uzupełniające / rozwijające (klasa 1D) wtorek 08:00 08:45
60 Anna Świaczny Zajęcia przygotowujące do matury (kl. 4C i 4E) wtorek 13.40 14.25
61 Anna Świaczny Zajęcia uzupełniające-rozwijające środa 14.30 15.15
62 Szymon Tarkowski Zajęcia uzupełniające – rozwijające poniedziałek 14:30 15:15
63 Szymon Tarkowski Zajęcia uzupełniające – rozwijające poniedziałek 15:15 16:00
Barbara Tracz zajęcia uzupełniające Czwartek 07:10 07:55
64 Barbara Tracz zajęcia uzupełniające piątek 07:10 07:55
65 Klaudia Ziembicka Zajęcia przygotowujące do matury 4A, 4B piątek 12:45 13:30
66 Klaudia Ziembicka Zajęcia uzupełniające piątek 14:30 15:15