Kostka – Magazyn

We wrześniu 2012 r. do życia powołana została gazetka szkolna „Kostka – Magazyn”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia oraz nazwy miesięcznika jest Dyrektor Szkoły o. Paweł Brożyniak SJ. Prowadzenie pisma powierzył mgr Katarzynie Kowalczyk.
Pismo redagowane jest w ramach realizacji zajęć Koła Młodego Dziennikarza. Spotkania członków koła dziennikarskiego odbywają się w każdy czwartek między godz. 15:00 -17:00.
„Kostka – Magazyn” jest jednym ze sposobów budowania wspólnoty szkolnej. Młodzież ma szansę nie tylko aktywnie rozwijać własną twórczość, ale też uczy się łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swojego miejsca w grupie, szanowania poglądów innych. Nawiązujemy współpracę z nauczycielami, pedagogiem, biblioteką szkolną, Samorządem Uczniowskim, a także z innymi kołami zainteresowań.
Autorami tekstów, które zamieszczamy w gazetce są uczniowie. Na co dzień szlifujemy różne gatunki dziennikarskie – wywiad, recenzja, artykuł, reportaż, sonda.
Na spotkaniach redakcyjnych ustalamy konkretne zadania i rozdzielamy je pomiędzy członków zespołu.
Stałe działy, które prowadzimy:
1. Aktualności z życia szkoły.
2. Przekaz duchowy.
3. Wywiad miesiąca.
4. Humor szkolny.
5. Kącik kulinarny.
6. Recenzje książek, filmów, płyt muzycznych.
7. Dział sportowy.
8. Krzyżówki, rebusy w języku angielskim.
Bardzo serdecznie zachęcamy do współpracy! Wystarczy przyjść na Koło Młodego Dziennikarza i zacząć pracować w grupie przyjaciół.

Przeczytaj nr 19 Numer Świąteczny 2018

Przeczytaj nr 18Przeczytaj nr 17Przeczytaj nr 16Materiały Promocyjne KM15

Przeczytaj nr 15Przeczytaj nr 14Przeczytaj nr 13Przeczytaj nr 12Przeczytaj nr 11
Przeczytaj nr Specialny nr 10 Przeczytaj nr 9

Przeczytaj nr 8

Przeczytaj nr wakacyjny nr 7

Przeczytaj nr 5/6

Przeczytaj nr Specjalny

Przeczytaj nr 4

Przeczytaj nr 2/3

Przeczytaj nr 1