W okresie od 01 grudnia 2020 roku do 31 sierpnia 2023 roku realizujemy projekt „Save not waste” dofinansowany z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, w ramach Akcji 2 – Partnerstwa współpracy szkół.

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do podjęcia działań ograniczających wpływ człowieka na wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety. Ziemia jest naszym wspólnym domem i chcemy pokazać, jak o niego dbać.  Wierzymy, że edukacja może być najbardziej skutecznym narzędziem kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia. Poprzez realizację tego projektu będziemy dążyć do wdrożenia małych, ale praktycznych kroków w celu zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych przez człowieka. Będziemy także zachęcać do tzw. „zielonego myślenia” zarówno na poziomie indywidualnym – uczniowskim, a także szerszym – poziomie szkolnym i lokalnym.

Z przesłaniem projektu „Save not waste” chcemy dotrzeć nie tylko do uczniów z naszych szkół, ale także do osób z ich najbliższego otoczenia. W związku z tym oprócz działań projektowych realizowanych w szkole będziemy starali się być aktywni na portalach społecznościowych. Chcemy, aby w wyniku naszej dwuletniej współpracy  powstały łatwe w użyciu dla młodzieży narzędzia. Same narzędzia będą zawierały praktyczne pomysły na temat tego, co robić, oraz jakie działania podejmować, aby mieć zielony i w jak najmniejszy sposób wpływający na środowisko dom.

Do innych celów projektowych na poziomie szkolnym należy dzielenie idei „zielonej szkoły”.Aby osiągnąć ten cel będziemy tworzyć różne narzędzia: plakaty, podcasty, często będziemy sięgać po media społecznościowe. Projekt obejmuje teoretyczne zrozumienie tego, czym dla nas są odpady, w jaki sposób powstają i jakie działania należy podjąć, aby zmniejszyć wysokość ich emisji. W skład działań projektowych wchodzić będą również wycieczki terenowe, w trakcie, których będziemy starali się zwrócić uwagę na konsekwencje nieumiarkowanego wytwarzania odpadów. W trakcie trwania projektu chcielibyśmy przeprowadzić kampanie „zero waste”, warsztaty o tym, jak dać drugie życie starym przedmiotom. Aby osiągnąć założone cele będziemy starali się stosować twórcze i praktyczne metody nauczania przedmiotów ścisłych.  Stworzone materiały oraz narzędzia staną się użytecznymi materiałami do rozpowszechniania. Materiały te będą dostępne dla innych, lokalnych szkół. Ważną zaletą projektu jest wykorzystanie lokalnej wiedzy i odrębnej sytuacji geograficznej każdej ze szkół. Projekt daje realną odpowiedź na wezwanie do działania w sprawie zanieczyszczenia środowiska. Dodatkowo uczestnictwo w projekcie dostarcza uczestnikom zarówno użytecznej wiedzy, jak i praktycznych pomysłów na zero waste – czyli jak więcej oszczędzać i mniej marnować.

 

W projekcie bierze udział sześć szkół z różnych krajów europejskich. Poza KOSTKĄ należą do nich:

– Agrupamento de Escolas no 1 de Marco de Canaveses – Porto, Portugalia,

– Collegio San Francisco Javier – Tudela, Hiszpania,

– Fényi Gyula Jezsuita Gimnasium es Kollegium – Miskolc, Węgry,

– Kauno Jezuitu Gimnazija – Kowno, Litwa,

– Sankt Ansgar Schule – Hamburg, Niemcy.

 

Regulamin projektu

Regulamin mobilności

W ramach projektu co kilka miesięcy odbywają się spotkania uczniów i nauczycieli w poszczególnych krajach partnerskich. Każda wymiana jest okazją do poznania szkoły przyjmującej, wymiany doświadczeń i wspólnej pracy nad zadaniami projektowymi. Zapraszamy do śledzenia informacji o międzynarodowych wymianach projektowych:

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.