Wymiany międzynarodowe ze szkołą w Bostonie

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy współpracę z Boston College High School ze Stanów Zjednoczonych. Jest to jezuicka szkoła średnia działająca od 1863 roku w Bostonie. Szkoła ta stara się stawiać różne wyzwania swoim uczniom, tak aby stawali się oni ludźmi uczciwymi, wykształconymi, zaangażowanymi tak w rozwój akademicki jak i służenie innym. BCH formuje liderów kompetencji, sumienia i współczucia, którzy
starają się robić wszystko Ad Maiorem Dei Gloriam – dla większej chwały Boga.

Po wielu miesiącach wspólnych prac spotkaliśmy się w lutym 2019 roku w Krakowie by dopracować ostatnie szczegóły organizacji wymian międzynarodowych uczniów między naszymi szkołami. Tym samym od roku szkolnego 2019/2020 nasi licealiści będą mogli uczestniczyć w programie dającym im możliwość wyjazdu do naszej szkoły partnerskiej w Bostonie oraz przyjęcia rówieśników ze Stanów w swoich domach.