Z radością informujemy, iż rozpoczynamy proces przyjmowania zgłoszeń do udziału w wymianie międzynarodowej z Bostonem. W ramach programu „Student Exchange program – Boston 2020” po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły będą mogli wyjechać do Boston College High School w Stanach Zjednoczonych i przyjąć w swoich domach młodzież z USA. Jest to wyjątkowa okazja by doskonalić swoje kompetencje językowe i międzykulturowe, zobaczyć jak wygląda nauka w jednej z najlepszych amerykańskich jezuickich szkół średnich oraz wziąć udział w wyjątkowym doświadczeniu edukacyjnym.

Szczegółowe informacje o programie.

Uwaga – w przypadku szczepienia na ospę wietrzną nie jest ono wymagane jeśli dziecko ją przechodziło i lekarz potwierdzi ten fakt na formularzu przekazanym przez BCH.

Osoby zainteresowane udziałem w wymianie po zapoznaniu się z ogólnymi informacjami o niej przygotowują dokumenty rekrutacyjne.

Uczniowie aplikujący o udział w wymianie składają do p. Agnieszki Baran w nieprzekraczalnym terminie do 06.11.2019 r. do godz. 12.00 komplet dokumentów:

  1. karta informacyjna z danymi ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych;
  2. wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny – ucznia;
  3. wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny – rodzica/opiekuna prawnego;
  4. rekomendacja wychowawcy (zawierająca informacje o zachowaniu, postawie i ocenę pracy i zaangażowania w sprawy szkolne kandydata) – wychowawca poproszony przez ucznia przekazuje rekomendację bezpośrednio do p. Baran;
  5. wydruk bieżących ocen z systemu Librus.

Zapraszamy do aplikowania i udziału w wymianie!

W razie pytań dotyczących wymiany można kontaktować się z Panią Agnieszką Baran: [email protected]


O.Tomasz Nogaj SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów