Mijający rok szkolny upłynął nam pod znakiem pandemii. Mimo braku możliwości wyjazdów zagranicznych i edukacji zdalnej nie zaprzestaliśmy w KOSTCE realizacji naszych działań międzynarodowych. Jednym z naszych nowych projektów współpracy zdalnej była wymiana z Boston College High School ze Stanów Zjednoczonych.

Regularnie raz w miesiącu łączyliśmy się z uczniami z Bostonu na spotkaniach dyskusyjnych. Uczniowie z obu krajów przygotowali prezentacje i filmy o swoich miastach i szkołach, a młodzież z KOSTKI zorganizowała dla kolegów z zagranicy zdalną lekcję języka polskiego. Podczas wymiany rozmawialiśmy także o historii naszych krajów, a inspiracją do dyskusji były oglądane przez nas filmy: „The Glory” oraz „Jack Strong”. Mamy nadzieję, iż nawiązane w tym roku kontakty uda nam się podtrzymać, a za jakiś czas spotkać z kolegami z BC High twarzą w twarz.

„Dzięki wymianie z Bostonem miałam możliwość poznania nowej kultury i historii. Jestem za to wdzięczna, jednak i tak najcenniejszym było spotkanie nowych ludzi i rozmowa z nimi.”

 „Wymiana, w której wzięłam udział, z pewnością należała do wyjątkowych, głównie z powodu formy, w jakiej musiała zostać przeprowadzona. Comiesięczne spotkania z uczniami Boston College High School, na pewno dały mi możliwość potrenowania języka angielskiego oraz oswojenia się z amerykańskim akcentem. Pozwoliły też poznać tamtejsze zwyczaje oraz kulturę. Wszyscy starali się aby ta wymiana, pomimo trudności, związanych z brakiem bezpośredniego kontaktu, była jak najlepsza. Myślę, że będę ją mile wspominać, a w przyszłości uda Nam się już polecieć do Ameryki.”