KOSTKA to szkoła otwarta na świat, w której Ci, którzy nie boją się pragnąć, mogą razem z nami podróżować, poznawać inne kraje, spotykać się z przedstawicielami różnych narodów i kultur. Pandemia wstrzymała w zeszłym roku nasze podróże, ale nie przerwała realizowanych projektów międzynarodowych. W czasie, gdy loty za granicę są utrudnione proponujemy naszym uczniom udział w wirtualnych wymianach międzynarodowych. Jako pierwszy uruchamiamy program realizowany z Boston College High School z USA: Explore the Word – American-Polish adventure”. Już wkrótce zaprosimy do udziału w kolejnych wymianach zdalnych. 

 

Celem programu jest stworzenie możliwości spotkania się i wymiany doświadczeń między uczniami dwóch szkół jezuickich z Bostonu i Krakowa, by rozwijać ich kompetencje międzykulturowe, językowe i społeczne.

Przez sześć miesięcy uczniowie obu szkół będą pracować nad wspólnymi tematami i spotykać się zdalnie regularnie, raz w miesiącu, aby prezentować wyniki swojej pracy. Przygotują prezentacje na zadane tematy, ale także wykonają zadania i wezmą udział w grach specjalnie dla nich zaprojektowanych.

Na zakończenie uczestnictwa w programie każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie wirtualnej wymiany uczniowskiej.

Zapraszamy uczniów KOSTKI do zapoznania się opisem programu wirtualnej wymiany międzynarodowej i aplikowania o udział w nim.

i

Szczegółowy opis programu

l

Formularz rekrutacyjny

l

Oświadczenia