Wymiana, czyli kilka słów o tym jak obcy stają się przyjaciółmi

KOSTKA to szkoła otwarta na świat, w której Ci, którzy nie boją się pragnąć, mogą razem z nami podróżować, poznawać inne kraje, spotykać się z przedstawicielami różnych narodów i kultur. 

Grono naszych przyjaciół nie tylko z Krakowa czy Polski, ale wręcz całego świata nieustannie powiększa się. Corocznie przedstawiciele różnych krajów, instytucji, zawodów odwiedzają naszą szkołę. Wiele wspaniałych osób swoją modlitwą, dzieleniem się swoją wiedzą i umiejętnościami, pomocą rzeczową czy finansową wspiera nas w budowaniu KOSTKI i dbaniu o wszechstronny rozwój uczniów, za co nieustannie przekazujemy im gorące słowa DZIĘKUJEMY!

Dążąc do stałego rozwoju naszych uczniów, kadry jak i samej szkoły podejmujemy się także realizacji krajowych
i międzynarodowych projektów oraz organizujemy wymiany międzynarodowe.

Międzynarodowa wymiana uczniów to niezwykle interesująca i przynosząca wiele wymiernych korzyści forma nauki.  Pozwala przełamywać stereotypy, uczy tolerancji, otwiera na świat, stwarza optymalne warunki do nauki języka obcego, a nade wszystko zbliża. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem realizowanych przez nas projektów i wyruszenia z nami w podróż! 

Wymiany międzynarodowe

Boston

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy współpracę z Boston College High School ze Stanów Zjednoczonych. Jest to jezuicka szkoła średnia działająca od 1863 roku w Bostonie. Szkoła ta stara się stawiać różne wyzwania swoim uczniom, tak aby stawali się oni ludźmi uczciwymi, wykształconymi, zaangażowanymi tak w rozwój akademicki jak i służenie innym. BCH formuje liderów kompetencji, sumienia i współczucia, którzy starają się robić wszystko Ad Maiorem Dei Gloriam – dla większej chwały Boga.

Po wielu miesiącach wspólnych prac spotkaliśmy się w lutym 2019 roku w Krakowie by dopracować ostatnie szczegóły organizacji wymian międzynarodowych uczniów między naszymi szkołami. Tym samym od roku szkolnego 2019/2020 nasi licealiści będą mogli uczestniczyć w programie dającym im możliwość wyjazdu do naszej szkoły partnerskiej w Bostonie oraz przyjęcia rówieśników ze Stanów w swoich domach.

Czytaj więcej

Ettal

Zespół Katolickich Szkół w Skawinie zaprosił nas do współpracy przy realizacji projektu międzynarodowego:  „Wędrówka do źródeł. Takie same wartości uniwersalne u mnie i u Ciebie”. W jego ramach nasi uczniowie mogą brać udział wymianie uczniowskiej ze szkołą Benediktinergymnasium w Ettal (Bawaria). Wyjazd za granicę poprzedzony jest szeregiem działań lokalnych i zdalnych. Młodzież z biorących w projekcie udział szkół z Polski i Niemiec spotyka się na platformie eTwinning. Przygotowują się także do wykonywania różnorodnych aktywności podczas odwiedzin w szkołach partnerskich. Przed nimi bowiem udział w warsztatach dotyczących wartości, zajęcia muzyczne, teatralne oraz flagowe. Uczniowie będą także rozwijać swoje kompetencje informatyczne, językowe (głównie j.angielski), kulturowe i społeczne. Na uczestników czeka też wiele innych atrakcji.

Czytaj więcej

Tudela

KOSTKA to szkoła, w której tworzymy dla młodych ludzi różnorodne okazje do nauki, rozwoju, bycia Magis – bardziej, mocniej. Pragniemy otwierać przed naszymi uczniami świat, pokazywać im, iż należymy do wielkiej międzynarodowej sieci szkół jezuickich.
W tym celu stale poszerzamy ofertę różnorodnych projektów międzynarodowych.

W roku szkolnym 2019/2020 uruchamiamy więc kolejny program wymiany zagranicznej uczniów we współpracy z Colegio San Francisco Javier z Tudeli w Hiszpanii. Jest to jezuicka szkoła średnia założona w 1600 roku. Szkoła w Tudeli kładzie bardzo duży nacisk na rozwijanie postaw obywatelskich wśród swoich uczniów. Motto szkoły brzmi: Przychodzimy aby się uczyć, wychodzimy aby służyć.

Zapraszamy do udziału w wymianie i wyjazdu z nami do pięknej i ciepłej Hiszpanii.

Czytaj więcej

Delft

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą Stanislas College z Delft w Holandii. Po wielu miesiącach przygotowań, wizycie przygotowawczej przedstawicieli holenderskiej szkoły w KOSTCE podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu współpracy i organizacji pierwszych wymian uczniów między naszymi szkołami.

W dniach 03–08.04.2018 dwudziestu dziewięciu uczniów naszej szkoły wraz z trzema opiekunami  uczestniczyła w wymianie ze szkołą w Delft. W trakcie pobytu uczniowie jak i nauczyciele byli goszczeni w domach holenderskich.  W trakcie tych kilku dni Kostkowicze mieli okazję zwiedzić m.in. Hagę, Amsterdam, Delft, Holland Open Air Museum w Arnhem oraz ogrody w Keukenhof.

Zwieńczeniem wyjazdu był koncert chóru i orkiestry ze szkoły św. Stanisława w Delft, w którym śpiewali również nasi uczniowie.

Czytaj więcej

Drezno

Od 2016 roku nasza KOSTKA współpracuje z Sankt Benno- Gymnasium w Dreźnie. 

Dwa razy do roku nauczyciele języka niemieckiego organizują tygodniowe spotkania młodzieży w Krakowie oraz w Dreźnie.
W wymianie biorą udział klasy II. Wspólnie spędzony czas to okazja do nawiązania przyjaźni, poznania kultury i tradycji innego kraju, konfrontacji dotychczasowej wiedzy z rzeczywistością, a także wspólnej zabawy. 

Sens wymiany oddają słowa jednej z uczestniczek: „Na początku się bałam. Czas pokazał, że niepotrzebnie. Było dynamicznie, wesoło, nieporozumienia językowe budziły śmiech, ale nie budowały granic. Być może mieliśmy podzieloną historię, ale wiem jedno – mamy jedną przyszłość.” 

Czytaj więcej

Zagraniczne kursy językowe

Derry

English Language and Culture Course – to program językowo-kulturowy, który KOSTKA realizuje we współpracy z North West Academy (NWA) z Derry w Irlandii. W jego ramach uczniowie mają możliwość udziału w tygodniowym kursie angielskiego, podczas którego ćwiczą swoje umiejętności językowe pod okiem native speakerów, rozwijają swoje kompetencje międzykulturowe w czasie warsztatów, poznają kulturę Irlandii i podziwiają jej piękną przyrodę, a także poznają ludzi mieszkających w Derry. Jest to niezapomniany czas nauki przez doświadczenie i stały kontakt
z językiem angielskim.

Czytaj więcej

Waszyngton

Od 2015 roku uczniowie KOSTKI mają wyjątkową możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych by doskonalić swoje umiejętności językowe uczestnicząc w kursie „English as a Second Language  Program – Dream No Borders”.

Przez sześć tygodni przebywając w Georgetown Preparatory School (istniejącej od 1789 roku jezuickiej szkole średniej) nie tylko uczą się angielskiego w międzynarodowej grupie, ale także mają okazję twórczo spędzać wakacyjny czas, brać udział w wielu wydarzeniach społecznych i rekreacyjnych. 

Czytaj więcej

Projekty międzynarodowe

Projekt biotechnologiczny

Biotechnology Project

W okresie od 01.06.2022 do 31.05.2024 Kostka współtworzy projekt ze Szkołami z Austrii i Węgier. Projekt dedykowany został uczniom klas o profilu biologiczno-chemicznym i w okresie od 01 czerwca 2022 roku do 31 maja 2024 roku realizujemy projekt Biotechnologiczny dofinansowany z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, w ramach Akcji 1 – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do podjęcia działań związanych z poszerzaniem wiedzy z zakresu biotechnologii oraz jej wykorzystania w warunkach szkolnego laboratorium. Poprzez realizację tego projektu będziemy dążyć do zainspirowania Kostkowej młodzieży do rozwoju swoich zainteresowań naukami ścisłymi i tworzenia nowych pomysłów które wpłyną nie tylko na ich rozwój ale również na osoby z najbliższego otoczenia. 

Realizując projekt biotechnologiczny chcemy dotrzeć nie tylko do uczniów z naszych szkół, ale także do osób z ich najbliższego otoczenia. W związku z tym oprócz działań projektowych realizowanych w szkole będziemy starali się być aktywni na portalach społecznościowych. Chcemy, aby w wyniku naszej współpracy  powstały pomysły będące podstawą do badań naukowych w przyszłości. Same narzędzia będą zawierały praktyczne pomysły na temat tego, co robić, oraz jakie działania podejmować w celu wykorzystania biotechnologii w szkolnym laboratorium a niektórych elementów nawet w zaciszu własnego domu.

Do innych celów projektowych na poziomie szkolnym należy dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z zakresu biotechnologii i metod ich wykorzystania. Aby osiągnąć ten cel będziemy tworzyć różne narzędzia: plakaty, podcasty, często będziemy sięgać po media społecznościowe. Projekt obejmuje teoretyczne zrozumienie biotechnologii, metod biotechnologicznych oraz przedstawiana osiągniętych wyników badań. Stworzone materiały oraz narzędzia staną się użytecznymi materiałami do rozpowszechniania. Projekt daje realną odpowiedź na wezwanie do odkrywania nowych przestrzeni w naukach ścisłych. Dodatkowo uczestnictwo w projekcie dostarcza uczestnikom zarówno użytecznej wiedzy, jak i praktycznych pomysłów na ugruntowanie już posiadanej wiedzy.

W projekcie biorą udział dwie szkoły z różnych krajów europejskich. Poza KOSTKĄ należą do nich:

– Fényi Gyula Jezsuita Gimnasium es Kollegium – Miskolc, Węgry,

– Kollegium Kalksburg Gymnasium – Wiedeń, Austria

Dzięki realizacji projektu uczniowie naszej szkoły nie tylko wymieniają się wiedzą i doświadczeniami z uczniami szkół zagranicznych ale również nawiązują przyjaźnie i wzbogacają słownictwo w języku angielskim i niemieckim.

Czytaj więcej

Save not waste

W okresie od 01 grudnia 2020 roku do 31 sierpnia 2023 roku realizujemy projekt „Save not waste” dofinansowany z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, w ramach Akcji 2 – Partnerstwa współpracy szkół.

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do podjęcia działań ograniczających wpływ człowieka na wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.

Ziemia jest naszym wspólnym domem i chcemy pokazać młodzieży, jak o niego dbać. Wierzymy, że edukacja może być najbardziej skutecznym narzędziem kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia. Poprzez realizację tego projektu będziemy dążyć do wdrożenia małych, ale praktycznych kroków w celu zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych przez człowieka. Będziemy także zachęcać do tzw. „zielonego myślenia” zarówno na poziomie indywidualnym – uczniowskim, a także szerszym – poziomie szkolnym i lokalnym.

Czytaj więcej

Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI

W okresie od 01 września 2016r. do 31 grudnia 2017r. KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im św. Stanisława Kostki w Krakowie realizowało projekt Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadry KOSTKI w zakresie współpracy międzynarodowej poprzez:
– zwiększenie stopnia znajomości języka angielskiego,
– zwiększenia stopnia znajomości środowiska międzykulturowego,
– rozwój wiedzy na temat nowych, innowacyjnych metod pracy
z młodzieżą,
– rozwój umiejętności współpracy z ludźmi wywodzącymi się
z innych kręgów kulturowych.

Czytaj więcej

Play Seriously, Learn Playfully

W okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im Św. Stanisława Kostki realizuje projekt międzynarodowy „Play Seriously, Learn Playfully – PSLP”, dofinansowany z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, w ramach Akcji 2 – Partnerstwa współpracy szkół.

Celem projektu jest stworzenie interdyscyplinarnej gry planszowej (w wersji papierowej i do druku) rozwijającej kompetencje miękkie uczniów, a także umiejętności matematyczne i logicznego myślenia. Tworząc i wykorzystując w nauczaniu grę planszową uczniowie uczą się poprzez rozwiązywanie problemów, współpracę, działanie zadaniowe i wzajemne uczenie się od siebie (peer-teaching). Nabywają wiedzę poprzez wspólną zabawę, a biorąc udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń także rozwijają kompetencje językowe i międzykulturowe.

Czytaj więcej

Akcje i projekty międzynarodowe

Każdego roku w KOSTCE proponujemy uczniom udział w różnych akcjach, warsztatach, spotkaniach międzynarodowych. Każde z nich, choć poświęcone innemu tematowi, ma za zadanie rozwijać kompetencje  międzykulturowe i językowe naszych uczniów. Naszą szkołę odwiedza także wielu gości z zagranicy, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami. Każde spotkanie, na żywo czy zdalne, to wspaniała okazja do nawiązywania nowych relacji, uczenia się bycia w wielokulturowym świecie, to przygotowanie do wyruszenia w dalszą podróż – dorosłe życie.

Czytaj więcej