Wymiana, czyli kilka słów o tym jak obcy stają się przyjaciółmi

KOSTKA to szkoła otwarta na świat, w której Ci, którzy nie boją się pragnąć, mogą razem z nami podróżować, poznawać inne kraje, spotykać się z przedstawicielami różnych narodów i kultur. 

Grono naszych przyjaciół nie tylko z Krakowa czy Polski, ale wręcz całego świata nieustannie powiększa się. Corocznie przedstawiciele różnych krajów, instytucji, zawodów odwiedzają naszą szkołę. Wiele wspaniałych osób swoją modlitwą, dzieleniem się swoją wiedzą i umiejętnościami, pomocą rzeczową czy finansową wspiera nas w budowaniu KOSTKI i dbaniu o wszechstronny rozwój uczniów, za co nieustannie przekazujemy im gorące słowa DZIĘKUJEMY!

Dążąc do stałego rozwoju naszych uczniów, kadry jak i samej szkoły podejmujemy się także realizacji krajowych
i międzynarodowych projektów oraz organizujemy wymiany międzynarodowe.

Międzynarodowa wymiana uczniów to niezwykle interesująca i przynosząca wiele wymiernych korzyści forma nauki.  Pozwala przełamywać stereotypy, uczy tolerancji, otwiera na świat, stwarza optymalne warunki do nauki języka obcego, a nade wszystko zbliża. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem realizowanych przez nas projektów i wyruszenia z nami w podróż! 

Wymiany międzynarodowe

Boston

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęliśmy współpracę z Boston College High School ze Stanów Zjednoczonych. Jest to jezuicka szkoła średnia działająca od 1863 roku w Bostonie. Szkoła ta stara się stawiać różne wyzwania swoim uczniom, tak aby stawali się oni ludźmi uczciwymi, wykształconymi, zaangażowanymi tak w rozwój akademicki jak i służenie innym. BCH formuje liderów kompetencji, sumienia i współczucia, którzy starają się robić wszystko Ad Maiorem Dei Gloriam – dla większej chwały Boga.

Po wielu miesiącach wspólnych prac spotkaliśmy się w lutym 2019 roku w Krakowie by dopracować ostatnie szczegóły organizacji wymian międzynarodowych uczniów między naszymi szkołami. Tym samym od roku szkolnego 2019/2020 nasi licealiści będą mogli uczestniczyć w programie dającym im możliwość wyjazdu do naszej szkoły partnerskiej w Bostonie oraz przyjęcia rówieśników ze Stanów w swoich domach.

Czytaj więcej

Ettal

Zespół Katolickich Szkół w Skawinie zaprosił nas do współpracy przy realizacji projektu międzynarodowego:  „Wędrówka do źródeł. Takie same wartości uniwersalne u mnie i u Ciebie”. W jego ramach nasi uczniowie mogą brać udział wymianie uczniowskiej ze szkołą Benediktinergymnasium w Ettal (Bawaria). Wyjazd za granicę poprzedzony jest szeregiem działań lokalnych i zdalnych. Młodzież z biorących w projekcie udział szkół z Polski i Niemiec spotyka się na platformie eTwinning. Przygotowują się także do wykonywania różnorodnych aktywności podczas odwiedzin w szkołach partnerskich. Przed nimi bowiem udział w warsztatach dotyczących wartości, zajęcia muzyczne, teatralne oraz flagowe. Uczniowie będą także rozwijać swoje kompetencje informatyczne, językowe (głównie j.angielski), kulturowe i społeczne. Na uczestników czeka też wiele innych atrakcji.

Czytaj więcej

Tudela

KOSTKA to szkoła, w której tworzymy dla młodych ludzi różnorodne okazje do nauki, rozwoju, bycia Magis – bardziej, mocniej. Pragniemy otwierać przed naszymi uczniami świat, pokazywać im, iż należymy do wielkiej międzynarodowej sieci szkół jezuickich.
W tym celu stale poszerzamy ofertę różnorodnych projektów międzynarodowych.

W roku szkolnym 2019/2020 uruchamiamy więc kolejny program wymiany zagranicznej uczniów we współpracy z Colegio San Francisco Javier z Tudeli w Hiszpanii. Jest to jezuicka szkoła średnia założona w 1600 roku. Szkoła w Tudeli kładzie bardzo duży nacisk na rozwijanie postaw obywatelskich wśród swoich uczniów. Motto szkoły brzmi: Przychodzimy aby się uczyć, wychodzimy aby służyć.

Zapraszamy do udziału w wymianie i wyjazdu z nami do pięknej i ciepłej Hiszpanii.

Czytaj więcej

Delft

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą Stanislas College z Delft w Holandii. Po wielu miesiącach przygotowań, wizycie przygotowawczej przedstawicieli holenderskiej szkoły w KOSTCE podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu współpracy i organizacji pierwszych wymian uczniów między naszymi szkołami.

W dniach 03–08.04.2018 dwudziestu dziewięciu uczniów naszej szkoły wraz z trzema opiekunami  uczestniczyła w wymianie ze szkołą w Delft. W trakcie pobytu uczniowie jak i nauczyciele byli goszczeni w domach holenderskich.  W trakcie tych kilku dni Kostkowicze mieli okazję zwiedzić m.in. Hagę, Amsterdam, Delft, Holland Open Air Museum w Arnhem oraz ogrody w Keukenhof.

Zwieńczeniem wyjazdu był koncert chóru i orkiestry ze szkoły św. Stanisława w Delft, w którym śpiewali również nasi uczniowie.

Czytaj więcej

Drezno

Od 2016 roku nasza KOSTKA współpracuje z Sankt Benno- Gymnasium w Dreźnie. 

Dwa razy do roku nauczyciele języka niemieckiego organizują tygodniowe spotkania młodzieży w Krakowie oraz w Dreźnie.
W wymianie biorą udział klasy II. Wspólnie spędzony czas to okazja do nawiązania przyjaźni, poznania kultury i tradycji innego kraju, konfrontacji dotychczasowej wiedzy z rzeczywistością, a także wspólnej zabawy. 

Sens wymiany oddają słowa jednej z uczestniczek: „Na początku się bałam. Czas pokazał, że niepotrzebnie. Było dynamicznie, wesoło, nieporozumienia językowe budziły śmiech, ale nie budowały granic. Być może mieliśmy podzieloną historię, ale wiem jedno – mamy jedną przyszłość.” 

Czytaj więcej

Zagraniczne kursy językowe

Derry

English Language and Culture Course – to program językowo-kulturowy, który KOSTKA realizuje we współpracy z North West Academy (NWA) z Derry w Irlandii. W jego ramach uczniowie mają możliwość udziału w tygodniowym kursie angielskiego, podczas którego ćwiczą swoje umiejętności językowe pod okiem native speakerów, rozwijają swoje kompetencje międzykulturowe w czasie warsztatów, poznają kulturę Irlandii i podziwiają jej piękną przyrodę, a także poznają ludzi mieszkających w Derry. Jest to niezapomniany czas nauki przez doświadczenie i stały kontakt
z językiem angielskim.

Czytaj więcej

Waszyngton

Od 2015 roku uczniowie KOSTKI mają wyjątkową możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych by doskonalić swoje umiejętności językowe uczestnicząc w kursie „English as a Second Language  Program – Dream No Borders”.

Przez sześć tygodni przebywając w Georgetown Preparatory School (istniejącej od 1789 roku jezuickiej szkole średniej) nie tylko uczą się angielskiego w międzynarodowej grupie, ale także mają okazję twórczo spędzać wakacyjny czas, brać udział w wielu wydarzeniach społecznych i rekreacyjnych. 

Czytaj więcej

Projekty międzynarodowe

Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI

W okresie od 01 września 2016r. do 31 grudnia 2017r. KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im św. Stanisława Kostki w Krakowie realizowało projekt Podnoszenie kompetencji kadry KOSTKI, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadry KOSTKI w zakresie współpracy międzynarodowej poprzez:
– zwiększenie stopnia znajomości języka angielskiego,
– zwiększenia stopnia znajomości środowiska międzykulturowego,
– rozwój wiedzy na temat nowych, innowacyjnych metod pracy
z młodzieżą,
– rozwój umiejętności współpracy z ludźmi wywodzącymi się
z innych kręgów kulturowych.

Czytaj więcej

Play Seriously, Learn Playfully

W okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im Św. Stanisława Kostki realizuje projekt międzynarodowy „Play Seriously, Learn Playfully – PSLP”, dofinansowany z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, w ramach Akcji 2 – Partnerstwa współpracy szkół.

Celem projektu jest stworzenie interdyscyplinarnej gry planszowej (w wersji papierowej i do druku) rozwijającej kompetencje miękkie uczniów, a także umiejętności matematyczne i logicznego myślenia. Tworząc i wykorzystując w nauczaniu grę planszową uczniowie uczą się poprzez rozwiązywanie problemów, współpracę, działanie zadaniowe i wzajemne uczenie się od siebie (peer-teaching). Nabywają wiedzę poprzez wspólną zabawę, a biorąc udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń także rozwijają kompetencje językowe i międzykulturowe.

Czytaj więcej

Save not waste

W okresie od 01 grudnia 2020 roku do 31 sierpnia 2023 roku realizujemy projekt „Save not waste” dofinansowany z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, w ramach Akcji 2 – Partnerstwa współpracy szkół.

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do podjęcia działań ograniczających wpływ człowieka na wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.

Ziemia jest naszym wspólnym domem i chcemy pokazać młodzieży, jak o niego dbać. Wierzymy, że edukacja może być najbardziej skutecznym narzędziem kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia. Poprzez realizację tego projektu będziemy dążyć do wdrożenia małych, ale praktycznych kroków w celu zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych przez człowieka. Będziemy także zachęcać do tzw. „zielonego myślenia” zarówno na poziomie indywidualnym – uczniowskim, a także szerszym – poziomie szkolnym i lokalnym.

Czytaj więcej

Akcje i projekty międzynarodowe

Każdego roku w KOSTCE proponujemy uczniom udział w różnych akcjach, warsztatach, spotkaniach międzynarodowych. Każde z nich, choć poświęcone innemu tematowi, ma za zadanie rozwijać kompetencje  międzykulturowe i językowe naszych uczniów. Naszą szkołę odwiedza także wielu gości z zagranicy, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami. Każde spotkanie, na żywo czy zdalne, to wspaniała okazja do nawiązywania nowych relacji, uczenia się bycia w wielokulturowym świecie, to przygotowanie do wyruszenia w dalszą podróż – dorosłe życie.

Czytaj więcej