Mateusz Moroz uczeń klasy 3C uzyskał tytuł laureata 65. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, której tematem przewodnim było dwudziestolecie Polski w Unii Europejskiej – to jedna z najbardziej prestiżowych olimpiad przedmiotowych w Polsce i jedyna wpisująca się w program wiedzy o społeczeństwie. Uzyskanie tytułu laureata daje Mateuszowi zwolnienie z matury z wiedzy o społeczeństwie oraz indeksy na wymarzone kierunki na wybranych przez Mateusza uczelniach.

Gratulujemy wspaniałego sukcesu, poprzedzonego ogromną pracą w celu zdobycia wiedzy na poziomie akademickim! 

Uczeń przygotowywał się do Olimpiady pod opieką Pani Agnieszki Kubas-Chmielowskiej.

Więcej na temat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: http://www.owpsw.edu.pl/