Rekrutacja 2024/2025

Zapraszamy do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów  im. św. Stanisława Kostki, wyjątkowej szkoły, w której uczniowie odkrywają swoje pasje i realizują własne marzenia.

 

Nie bój się pragnąć! Z nami osiągniesz swój cel!

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2024/2025

Klasa 1 A

Profil matematyczno-informatyczny

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, fizyka, język angielski

Nauczane języki obce: język angielski, do wyboru język niemiecki lub język hiszpański

Postaw na technologie i innowacje!

Czytaj więcej

Nowoczesne technologie to nasza przyszłość! Zdobycie kompetencji w zakresie matematyki i informatyki oraz fizyki otwiera przed młodym człowiekiem szerokie perspektywy studiów na najlepszych uczelniach, a także wyboru w przyszłości atrakcyjnej pracy zawodowej. Oferta klasy matematyczno-informatycznej skierowana jest do uczniów pragnących doskonalić umiejętność logicznego myślenia, zainteresowanych włączaniem się w komputeryzację świata oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Ucząc się w tej klasie możesz być pewien, iż cyfrowy świat pełen algorytmów  i problemów matematycznych nie będzie Ci obcy.

Po ukończeniu nauki w klasie matematyczno-informatycznej możesz kształcić się dalej na kierunkach studiów takich jak m.in.: informatyka, matematyka, fizyka, fotonika, elektronika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia czy ekonometria. Także studia na kierunkach technicznych prowadzone w języku angielskim będą stały przed Tobą otworem.

Klasa oferuje:

 • lekcje warsztatowe prowadzone przez pracowników firmy rozwijające wiedzę  z zakresu fotoniki światłowodowej oraz sieci komputerowych,
 • wyjazdy uczniów do siedziby firmy i zwiedzanie nowoczesnych zakładów pozwalające zapoznać się z podstawowymi mechanizmami zachodzącymi w nowoczesnej firmie, stosującej nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania technologiczne,
 • spotkania z pracownikami firm na których prezentowany jest proces powstawania nowoczesnych materiałów – od pomysłu do produktu,
 • indywidualną opiekę pracownika firmy dla wyróżniających się uczniów oraz możliwość odbycia praktyk,
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez firmy.

  Klasie patronuje firma: InPhoTech*

  * InPhoTech Sp. z o.o.– polska firma badawczo-rozwojowa zajmująca się opracowywaniem nowoczesnych rozwiązań fotoniczno-światłowodowych dla różnych branż przemysłowych.

  pastedGraphic_1.png

  Klasa 1 B

  Profil biologiczno-chemiczny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym:  biologia, chemia, matematyka

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia

  Nauczane języki obce: język angielski, do wyboru język niemiecki lub język hiszpański

  Wybierz nowoczesną edukację z przyszłością!

  Czytaj więcej

  Świat przyrody to zbiór niezwykłych elementów, które wzajemnie się przenikają. Poznanie zasad ich funkcjonowania umożliwia rozwój naszej cywilizacji. Rozszerzona biologia i chemia dają perspektywę studiowania kierunków związanych z medycyną oraz nowoczesnymi badaniami, co otwiera drzwi do ciekawej i atrakcyjnej pracy w przyszłości. Nowatorskie zajęcia laboratoryjne prowadzone w profesjonalnych pracowniach pozwolą poznać nowoczesne techniki laboratoryjne. Zajęcia terenowe z biologii umożliwią połączenie nauki teoretycznej z praktyczną. Rozszerzona matematyka daje możliwość rozwoju dodatkowych umiejętności, które ułatwią studiowanie kierunków przyrodniczych i medycznych.

  Kształcenie w klasie biologiczno – chemicznej umożliwi Ci aplikowanie na liczne kierunki studiów, takie jak min: medycyna, farmacja, biotechnologia, weterynaria, biologia, chemia, inżynieria chemiczna, materiałowa i procesowa, bioinżynieria, fizjoterapia, studia środowiskowe, ochrona środowiska i wiele innych.

  Klasa oferuje:

  • zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami w naukach przyrodniczych,
  • przeprowadzanie własnych obserwacji bioróżnorodności w środowisku,
  • obserwowanie zmian procesów zachodzących w środowisku z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych, cytogenetycznych i biotechnologicznych,
  • zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia laboratoryjne, warsztaty)

  Klasie patronuje Uniwersytet Rolniczy.

  Klasa 1 C

  Profil prawny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, WOS, język polski

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, historia, język angielski

  Nauczane języki obce: język angielski, do wyboru język niemiecki lub język hiszpański

  Łącz tradycję z nowoczesnością!

  Czytaj więcej

  Człowiek od wieków dąży do poznania praw, które kształtują rzeczywistość, w jakiej się rozwija. Ludzie ambitni, lubiący wyzwania i naukę, poznają przeszłość, aby zbudować lepszą przyszłość. Dzięki klasie prawnej zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pomogą Ci dołączyć do elit naszego społeczeństwa,

  Realizując rozszerzony program nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego, zdobędziesz wszechstronną wiedzę niezbędną na dalszych etapach edukacji
  w obszarze nauk prawniczych, społecznych i humanistycznych. Ponadto zdobędziesz wiele praktycznych umiejętności, które pozwolą Ci odnaleźć się w przyszłości na rynku edukacyjnym oraz zawodowym.

  Kształcenie w klasie prawnej zapewni Ci możliwość aplikowania na kierunki studiów takie jak: prawo, historia, historia sztuki, filologia polska, komparatystyka, edytorstwo, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe dziennikarstwo, filozofia, pedagogika i psychologia.

  Klasa oferuje:

  • uczestnictwo w debatach oksfordzkich i turniejach debat,
  • udział w rozprawach sądowych i zajęciach prawniczych,
  • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych Krakowa,
  • spotkania z ciekawymi gośćmi ze świata kultury, nauki i polityki,
  • zajęcia warsztatowe przygotowujące do różnych form debat, in. opartych o autorskie pomysły pracowników naukowych Akademii,
  • warsztaty filozoficzne prowadzone przez ekspertów,
  • zajęcia z retoryki i sztuki przemawiania.

  Klasie patronuje Uniwersytet Ignatianum – Instytut Filozofii

  Klasa 1 D

  Profil ekonomiczny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, matematyka, geografia. 

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, geografia

  Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki

  Bądź gigantem finansów!

  Czytaj więcej

  Żyjemy w czasach gwałtownych przeobrażeń świata. Technologia i postęp techniczny wciąż idą naprzód. Młody człowiek, chcąc sprostać wyzwaniom współczesności musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętność nieszablonowego myślenia.

  Profil skierowany jest do osób odważnych, które potrafią łączyć wiedzę z zakresu finansów osobistych z rozwijaniem kompetencji interdyscyplinarnych, po to, by stawać się bardziej przedsiębiorczym – zaradnym życiowo!

  Kształcenie w klasie ekonomicznej zapewni Ci możliwość aplikowania na wybrane kierunki studiów, m.in.: ekonomia, ekonomia miedzynarodowa, przedsiębiorczość, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, rynki finansowe, analityka biznesu, informatyka i ekonometria.

  Klasa oferuje:

  • spotkania ze specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych, ze specjalistami
   z długoletnim stażem w bankowości, z firmami HR oraz policyjnymi ekspertami
   z cyberbezpieczeństwa oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa finansów osobistych,
  • lekcje z ekonomią na językach obcych i innych przedmiotach,
  • zajęcia KostkaMAGIS / Finanse MAGIS, prowadzone przez nauczyciela – praktyka, jako dodatkowa godzina tygodniowo lekcji z ekonomią,
  • spotkania z ekspertami różnych obszarów ekonomicznych,
  • organizacja wielu ciekawych wycieczek i obozów edukacyjnych: ,,lekcje
   z ekonomią w terenie”.

  Współpraca z Krakowskim Salonem Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego – Oddział w Krakowie

  Klasa 1 E

  Profil biologiczno-geograficzny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, geografia, biologia

  Nauczane języki obce: język angielski, do wyboru język niemiecki lub język hiszpański

  Lekcje biologii i geografii realizowane częściowo w języku angielskim

  Bądź świadomy globalnych wyzwań!

  Czytaj więcej

  Model kształcenia w tej klasie skierowany jest do osób, które chcą być ambasadorami zmian w globalnym świecie. Nie boją się wyzwań i zależy im na zachowaniu równowagi między naturą a kulturą.

  Profil ten umożliwia poszerzenie wiedzy z geografii i biologii zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim jako innowacja pedagogiczna.

  Nauka w klasie biologiczno-geograficznej umożliwia kształcenie na takich kierunkach studiów jak: biologia, biotechnologia, hodowla zwierząt, ogrodnictwo, leśnictwo, ekologia, ochrona środowiska, bioinformatyka, weterynaria, technologia żywności, fizjoterapia, geografia, geologia, gospodarka przestrzenna oraz realizowane w języku angielskim Earth Sciences in Changing World.

  Klasa oferuje:

  • zajęcia terenowe rozszerzające zagadnienia realizowane na lekcjach biologii i geografii, pozwalające wykorzystać teorię w praktyce,
  • lekcje biologii i geografii realizowane częściowo w języku angielskim,
  • udział w projektach krajowych i międzynarodowych związanych z ekologią i ochroną środowiska,
  • udział w warsztatach i spotkaniach akademickich poszerzających wiedzę szkolną,
  • udział w tematycznych obozach naukowych.

   Współpraca z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

  Oferta edukacyjna

  KOSTKA to wyjątkowa szkoła, w której w myśl założeń pedagogiki ignacjańskiej uczeń jest najważniejszy!

  Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz na facebooku KOSTKI

  Zapisy do klas II, III i IV odbywają się w miarę wolnych miejsc. Osoby zainteresowane przeniesieniem do naszej szkoły proszone są o kontakt na adres: [email protected] w celu uzyskania informacji, jakie dokumenty należy przedłożyć by aplikować o przyjęcie do KOSTKI.