WYMIANY MIĘDZYNARODOWE ze szkołami:

 • Colegio Inmaculada – Hiszpania, Gijon

https://www.colegioinmaculada.es/

 • Skerries Community College – Irlandia, Skerries 

https://www.skerriescommunitycollege.ie/

https://www.visitdublin.com/guides/things-to-do-skerries

 

Terminy wizyt:

 • Wizyta w Polsce grupy z Irlandii: 23 – 27 marca 2024
 • Wizyta w Irlandii: 22 – 26 kwietnia 2024 
 • Wizyta w Hiszpanii: 21 – 28 kwietnia 2024
 • Wizyta w Polsce grupy z Hiszpanii: 9 -16 czerwca 2024

Wymagania ogólne:

 • Projekt jest skierowany do uczniów z klas 1, 2 i 3 .
 • Projekt ma charakter wymiany, uczeń Kostki goszczący ucznia z Hiszpaniii, jedzie do Hiszpanii w ramach rewizyty w kwietniu 2024 roku.
 • W każdym z tych projektów może wziąć udział 12 – 15 uczniów.

Warunki udziału w rekrutacji:

 • W  programie mogą brać udział jedynie uczniowie, których zachowanie, postawa i postępy  dydaktyczne nie budzą zastrzeżeń. 
 • Dostarczenie uzupełnionych formularzy:

– formularz rekrutacyjny uczestnika

– zgoda na wyjazd

– kandydaci zobowiązani są także poprosić o ocenę postawy ucznia  przez wychowawcę klasy lub innego nauczyciela.

 

Koszty uczestnictwa:

Wyjazd jest indywidualnym wyjazdem ucznia za zgodą jego rodziców/opiekunów prawnych. Koszt wyjazdu do Hiszpanii ponosi w całości rodzic/prawny opiekun ucznia.

 • koszt transportu – bilet lotniczy, 
 • ubezpieczenie, 
 • koszt wycieczek i transport na miejscu
 • Cena ok 3000 – 4000 zł  – cena zależy od kosztu biletu lotniczego
 • zakwaterowanie i posiłki zapewniają rodziny goszczące

Zobowiązania uczestników:

 • Uczestnicy projektu zobowiązują się aktywnie uczestniczyć w programie wizyty zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii.
 • Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać regulaminu projektu oraz wytycznych organizatorów.

Link do formularza – Hiszpania kwiecień 2024 

https://bit.ly/4071X1j

Link do formularza – Irlandia kwiecień 2024

https://bit.ly/40bBq2L