19 lipca – 26 lipca – III etap rekrutacji – ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz potwierdzanie woli nauki

19.07.2023 r. godz. 10.00 ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

W dniu 19 lipca zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki zostaną opublikowane w systemie Omikron. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą również wywieszone w szkole. 

Nie udzielamy telefonicznej informacji o tym, czy kandydat znajduje się na liście zakwalifikowanych

19.07.-26.07.2023 r.  potwierdzanie woli nauki przez kandydatów zakwalifikowanych

1. W celu potwierdzenia woli nauki należy dostarczyć osobiście do szkoły: 

  • oryginał świadectwa
  • oryginał wyników egzaminu
  • kwestionariusz kandydata potwierdzającego wolę nauki (do pobrania poniżej)
  • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
  • kartę zdrowia wydaną przez pielęgniarkę szkolną (jeśli karta zdrowia była prowadzona przez gabinet medycyny szkolnej)
 •  
  • wydruk podania złożonego w systemie Omikron (dotyczy tylko kandydatów, dla których KOSTKA nie była szkołą pierwszego wyboru)
  • opinie i orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (dotyczy tylko kandydatów, którzy posiadają opinię lub orzeczenie wydane w trakcie nauki w szkole podstawowej, w przypadku kandydatów, którzy dołączyli orzeczenia do podań w trakcie postępowania rekrutacyjnego do KOSTKI jako szkoły pierwszego wyboru, prosimy o przedstawienie do wglądu oryginałów).

Powyższe dokumenty składa w szkole kandydat lub rodzic, albo upoważniona przez rodzica osoba (wzór upoważnienie w załączniku poniżej). 

W celu odebrania oryginałów złożonych w szkole na etapie uzupełniania w wniosków konieczna jest osobista wizyta rodzica, bądź upoważnionej przez niego osoby (wzór upoważnienia w załączniku poniżej) 

2. Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty w następujących terminach: 

19.07.2023 r. godz. 12.00-15.00

20.07.2023 r. godz. 9.00-15.00

21.07.2023 r. godz. 9.00-15.00

24.07.2023 r. godz. 10.00-14.00

25.07.2023 r. godz. 10.00-14.00

26.07.2023 r. godz. 9.00-13.00

27.07.2023 r. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Od 28.07.2023 r. – postępowanie uzupełniające z wykorzystanie systemu Omikron

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną:

tel.  511-472-064

mailowo – [email protected]

Załączniki:

b

Kwestionariusz kandydata w formacie doc

b

Kwestionariusz kandydata w formacie pdf

c

Wzór upoważnienia w formacie doc

c

Wzór upoważnienia w formacie pdf

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Postępowanie uzupełniające przeprowadzane będzie w każdej szkole w miarę wolnych miejsc w następujących terminach:

28 lipca do 4 sierpnia 2023 r. – złożenie wniosku do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami;

14 sierpnia  2023 r. – podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

do 21 sierpnia 2023 r. – potwierdzanie woli nauki – dostarczanie oryginałów dokumentów;

22 sierpnia 2023 r. – podanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzana w systemie OMIKRON.

W rekrutacji uzupełniającej będą mogli brać udział również uczniowie, którzy zostaną przyjęci do szkół w rekrutacji zasadniczej.