REKRUTACJA KROK PO KROKU

t

DECYZJA – podejmując decyzję o tym, do jakiej szkoły chcesz kandydować zastanów się jakie są twoje mocne strony, zainteresowania, plany na przyszłość. Przeglądnij oferty szkół średnich, zobacz co oferują, jakie profile klas i dodatkowe możliwości. Zwróć uwagę na nauczane języki obce i zasady zapisu do grup językowych. Na podjęcie decyzji masz czas do 4 lipca 2024 r. (UWAGA! do części szkół dokumenty należy złożyć do 27 maja 2024 r.)

WNIOSEK – między 13 maja a 4 lipca 2024 r. wypełnij wniosek rekrutacyjny w systemie elektronicznej rekrutacji Omikron, wydrukuj go i dostarcz z wymaganymi załącznikami do szkoły pierwszego wyboru. Twoje podanie może zostać potwierdzone również za pomocą profilu zaufanego. UWAGA – w przypadku szkół nie objętych elektronicznym systemem rekrutacji dokumenty składa się odrębnie.

 

 

ŚWIADECTWO –  w dniach 21 czerwca 2024 r. do 4 lipca 2024 r. przekaż do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

b

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH11 lipca 2024 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danych szkół. Do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany należy złożyć do 15 lipca 2024 r. potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W KOSTCE wraz z oryginałami dokumentów prosimy złożyć:

– kartę zdrowia dziecka;

– dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);

– kwestionariusz ucznia KOSTKI.

R

LISTY PRZYJĘTYCH 16 lipca 2024 r. ogłoszone zostaną listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do danych szkół. 

Postępowanie uzupełniające przeprowadzane będzie w każdej szkole w miarę wolnych miejsc w następujących terminach:

– 17 lipca do 24 lipca 2024 r. – złożenie wniosku do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami;

– 30 lipca  2024 r. – podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

– do 1 sierpnia 2024 r. – potwierdzanie woli nauki – dostarczanie oryginałów dokumentów;

– 2 sierpnia 2024 r. – podanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego nastąpi przydział uczniów do grup języka niemieckiego i hiszpańskiego zgodnie z Regulaminem.