REKRUTACJA KROK PO KROKU

Informacje na tej podstronie mają charakter ogólny. Najpotrzebniejsze informacje znajdują się w specjalnym poście informacyjnym, który jest na bieżąco aktualizowany wraz z postępowaniem procesu rekrutacyjnego

t

DECYZJA – podejmując decyzję o tym, do jakiej szkoły chcesz kandydować zastanów się jakie są twoje mocne strony, zainteresowania, plany na przyszłość. Przeglądnij oferty szkół średnich, zobacz co oferują, jakie profile klas i dodatkowe możliwości. Zwróć uwagę na nauczane języki obce i zasady zapisu do grup językowych. Na podjęcie decyzji masz czas do 20 czerwca 2022 r. (UWAGA! do części szkół dokumenty należy złożyć do 30 maja 2022 r.)

WNIOSEK – między 16 maja a 20 czerwca 2022 r. wypełnił wniosek rekrutacyjny w systemie elektronicznej rekrutacji Omikron, wydrukuj go i dostarcz z wymaganymi załącznikami do szkoły pierwszego wyboru. Twoje podanie może zostać potwierdzone również za pomocą profilu zaufanego. UWAGA – w przypadku szkół nie objętych elektronicznym systemem rekrutacji dokumenty składa się odrębnie.

 

 

ŚWIADECTWO –  w dniach 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. przekaż do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

b

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH19 lipca 2022 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danych szkół. Do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany należy złożyć do 25 lipca 2022 r. potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W KOSTCE wraz z oryginałami dokumentów prosimy złożyć:

– kartę zdrowia dziecka;

– dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);

– kwestionariusz ucznia KOSTKI.

R

LISTY PRZYJĘTYCH 26 lipca 2022 r. ogłoszone zostaną listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do danych szkół. 

Postępowanie uzupełniające przeprowadzane będzie w każdej szkole w miarę wolnych miejsc w następujących terminach:

– 27 lipca do 3 sierpnia 2022 r. – złożenie wniosku do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami;

– 9 sierpnia  2022 r. – podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

– do 17 sierpnia 2022 r. – potwierdzanie woli nauki – dostarczanie oryginałów dokumentów;

– 18 sierpnia 2022 r. – podanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego nastąpi przydział uczniów do grup języka niemieckiego i hiszpańskiego zgodnie z Regulaminem.