24 mają na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie odbyła się konferencja uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Uniwersyteckiego Inkubatora Przyrodniczego ?
Kostkę reprezentował nasz tegoroczny maturzysta Mikołaj Kasprzycki. Mikołaj przedstawił wyniki swojej pracy badawczej: Badanie wpływu wody siarczanowo-wodorowęglanowo-magnezowo-wapniowej na wielkość i wzrost liści fasoli ?
Prace te wykonał w ramach przygotowań do tegorocznej olimpiady biologicznej. Mikołaj nie tylko zaprezentował metodologię, wyniki i wnioski ze swojej pracy ale również odpowiadał na wnikliwe pytania innych uczestników konferencji. ??
Oprócz wysłuchania wielu ciekawych wykładów, uczestnicy mieli też okazję zapoznać się z zapleczem dydaktycznym Instytutu Biologii UP oraz wziąć udział w dwóch warsztatach naukowych.
Gratulujemy Mikołajowi udanego wystąpienia i życzymy dalszych sukcesów naukowych ❤

.