Serdecznie zapraszamy uczniów KOSTKI do aplikowania o udział w „Jesuit Global Activism Leadership Summit”.
Jezuici od początków swego istnienia wezwani byli do tego, by działać wszędzie tam, gdzie potrzebuje ich Świat. Dziś także nauczyciele i uczniowie ze szkół jezuickich chcą odpowiedzieć na to wezwanie i wspólnie szukać rozwiązań dla wyzwań i niesprawiedliwości, przed którymi stoimy jako globalna społeczność.

Już po raz drugi uczniowie KOSTKI mają możliwość udziału w globalnym szczycie przywództwa pod nazwą: „Jesuit Global Activism Leadership Summit”. Spotkanie to organizowane jest przez St. Louis University High School (St. Louis, MO), Boston College High School (Boston, MA), Regis Jesuit High School (Denver, CO), Regis
High School (Manhattan, NY) oraz Jesuit High School (Portland, OR). Wydarzenie to skierowane jest do młodzieży w wieku 14-18 lat z zaproszonych szkół jezuickich z całego świata. Podczas jego trwania, połączeni wspólną misją i wizją, będziemy poszukiwać pomysłów na rozwiązanie globalnych problemów, które dotykają współczesny świat.

Tematem tegorocznego spotkania są Uniwersalne Preferencje Apostolskie (ang.Universal Apostolic Preferences – UAP, zobacz więcej: https://www.jesuits.global/uap/) i ich związek z Celami Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable Development Goals – SDG, zobacz więcej: http://www.unorg.pl/).

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie:
– mają możliwości spotkania się z kolegami ze szkół jezuickich z Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Australii, Afryki i Azji,
–  będą uczestniczyli w wykładach prelegentów – ekspertów, na temat naszych jezuickich Powszechnych Preferencji Apostolskich (UAP) oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), które służą realizacji tych ambitnych celów, pokazujących jak te dwie kwestie są ze sobą powiązane.
– rozwiną swoją wiedzę z zakresu kluczowych kwestii związanych z każdym unikalnym Celem zrównoważonego Rozwoju,
– wezmą udział w międzynarodowej pracy grupowej pod kierunkiem ucznia uczestniczącego w zeszłorocznym szczycie, mającej na celu opracowanie planu działania dotyczącego wybranego przez grupę SDG w społecznościach wszystkich członków grupy,
– dzięki udziałowi w spotkaniach będą rozwijać swoje kompetencje językowe i międzykulturowe.

Udział w programie jest bezpłatny. Każda osoba zgłaszająca się do programu musi zadeklarować udział w 5 dwugodzinnych spotkaniach on-line, które odbędą się w dniach: 30 lipca, 1, 3, 5 i 6 sierpnia.

Czas rozpoczęcia spotkania każdego dnia będzie się zmieniał tak by osoby z każdego rejonu świata miały równy dostęp do wydarzenia. Oznacza to, że pojedyncze spotkania odbędą się dla nas w późnych godzinach nocnych czy wczesnych porannych.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Liczba miejsc jest ograniczona, udział w programie osób niepełnoletnich wymagać będzie zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w programie wypełniają formularz rekrutacyjnych: https://forms.gle/yRXyQqpm1ATMgnQq7 do dnia 02 maja 2022 r. do godz. 12:00.

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają do podpisania formularze zgody rodziców/opiekunów prawnych do uczestnictwa w nim.

Relację naszych uczniów z zeszłorocznego JGALS można zobaczyć tutaj:
https://kostka.edu.pl/2021/05/17/jgals2021/