DYREKCJA KOSTKI PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO JEZUITÓW IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

oraz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA KOZŁÓWCE”

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ


Mieszkańców Osiedla „Na Kozłówce”

 

Grono Pedagogiczne oraz Pracowników Administracji i Obsługi

Uczniów i Rodziców, Absolwentów, a także Przyjaciół KOSTKI

18 LISTOPADA br. O GODZ. 17.00

NA  VII PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE W KOSTCE

Z OKAZJI 103. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU LICEUM PRZY ULICY SPÓŁDZIELCÓW 5.