Dziś nadszedł czas na podsumowanie egzaminu maturalnego naszych Kostkowych abiturientów. Choć sytuacja nie była prosta, a wchodząca w dorosłość młodzież musiała poradzić sobie z pandemią i nauczaniem zdalnym, to nasi absolwenci spisali się na medal. Poważne podejście do przygotowania się, systematyczny wysiłek i rzetelna praca złożyły się na ten sukces! Jesteśmy z Was dumni drodzy KOSTKOwicze i możemy wszystkich z radością poinformować, że 100% naszych absolwentów zdało egzamin dojrzałości w roku szkolnym 2020/2021.

Sukces naszych uczniów to sukces całej szkoły, świadczący o poziomie naszej placówki. Egzamin maturalny jest bowiem potwierdzeniem pracy Kotkowiczów jak i całej kadry profesorskiej. Świetne wyniki, jakie osiągają nasi absolwenci, są potwierdzeniem, że obrane metody pracy prowadzą do celu, jakim jest przygotowanie uczniów do dorosłości, podejmowania studiów wyższych i funkcjonowania na rynku pracy.

Wszystkim absolwentom KOSTKI życzymy powodzenia na dalszej ścieżce życia i samych sukcesów w realizacji Waszych planów!