Zapraszamy uczniów KOSTKI do udziału w bezpłatnym „Treningu pamięci i efektywnego uczenia się” organizowanym we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warsztaty te poprowadzą dla nas studenci psychologii pod kierunkiem dr Anity Bajcar. Jest to wyjątkowa propozycja zajęć, podczas których będziemy uczyć się jak działa pamięć, doskonalić swoją koncentrację uwagi, rozwijać zdolność zapamiętywania i przypominania sobie nauczonych treści oraz trenować efektywne uczenie się.  Zajęcia te to także okazja, by porozmawiać ze studentami psychologii na temat ich studiów.

Zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej we wtorki w godz. 16.30 – 18.00 od 20 kwietnia do 08 czerwca 2021 r. (forma zajęć – online – nie ulegnie zmianie nawet w przypadku powrotu na zajęcia stacjonarne do szkoły). W marcu uczestnicy warsztatów będą proszeni o wypełnienie ankiet, na podstawie których program zajęć zostanie dostosowany do potrzeb grupy.

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach deklarują gotowość aktywnego uczestnictwa we wszystkich 8 spotkaniach. Zajęcia maja charakter warsztatowy, wymagają pracy indywidualnej i w zespołach, dostępu do komputera (wyposażonego w kamerę i mikrofon) oraz internetu. Udział osób niepełnoletnich będzie wymagał zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w warsztatach organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczniów KOSTKI, zainteresowanych zapisem prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 06 marca 2021 r.: https://forms.gle/6WHRKH1Y6zHBdriP8. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc – o zapisach będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na warsztaty otrzymają mailowo dodatkowe informacje i formularze zgody na udział w zajęciach.

 

Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Baran, psycholog, koordynator współpracy międzynarodowej