Aktualizacja na dzień 29.07.2020

Przypominamy, iż w dniach 31.07.2020 – 04.08.2020 należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

W KOSTCE dokumenty można składać:

– osobiście w piątek 31.07 i poniedziałek 03.08 w godz. 08.00-17.00 oraz wtorek 04.08 w godz. 08.00-15.00;

– przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected] czytelne zdjęcie/skan zaświadczenia – dokument musi wpłynąć do dnia 04.08.2020 do godz. 15.00.

UWAGA w dniu  31.07.2020 kontakt telefoniczny z Komisją rekrutacyjną będzie możliwy jedynie pod numerem 12 265 21 05 w godz. 9.00-15.00.

W dniach 31.07 – 04.08.2020 możliwa będzie zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

Aby dokonać zmiany rodzice lub prawni opiekunowie muszą w szkole pierwszego wyboru złożyć pisemną prośbę o cofnięcie potwierdzenia wniosku w systemie rekrutacyjnym. Wzór podania do KOSTKI znajduje się na dole strony. Po wprowadzeniu zmian kopię wniosku podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata należy ponownie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru (do 4 sierpnia do godz. 15.00) celem potwierdzenia wniosku w systemie.

Tylko wnioski potwierdzone uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Informacje na temat rekrutacji

Dyrekcja i Szkolna Komisja Rekrutacyjna przypominają najważniejsze zasady tegorocznej rekrutacji, która przebiega w szczególnych warunkach w związku z epidemią COVID-19:

 1. Kontakt z Komisją Rekrutacyjną jest możliwy poprzez skrzynkę mailową [email protected] oraz numer telefonu 511-472-050 (w godzinach 9.00-15.00). UWAGA w dniu  31.07.2020 kontakt telefoniczny będzie możliwy jedynie pod numerem 12 265 21 05.
 2. W tym roku uczniowie klas ósmych samodzielnie generują hasła do systemu Omikron (formularz na główniej stronie systemu pod adresem www.krakow.e-omikron.pl) . Szkoły podstawowe nie wydają haseł do systemu.
 3. Przypominamy, że kolejne kroki rejestracji podania w systemie są następujące:
  a. Uczeń rejestruje się w systemie Omikron i wypełnia podanie, wybierając konkretne szkoły i klasy

  b. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu podania, należy je wydrukować.
  c. Wydrukowane podanie podpisuje rodzic i uczeń.
  d. Wydrukowane i podpisane podanie (wraz z dodatkowymi zaświadczeniami, jeśli zaznaczyliśmy je w podaniu):
  • Dostarczamy do szkoły i następnie umieszczamy w skrzynce znajdującej się obok portierni z napisem „Rekrutacja” (podanie proszę umieścić w foliowej koszulce lub kopercie formatu A4),
  • lub wysyłamy na adres mailowy: [email protected]. Podanie przygotowane do wysyłki drogą mailową musi być skanem lub zdjęciem podpisanego podania (najlepiej zapisanym w formie PDF). Skan/zdjęcie musi obejmować całą stronę łącznie z datami wydruku. Skan/zdjęcie musi być wyraźne, inaczej Komisja Rekrutacyjna nie będzie mogła przyjąć podania.
  • Uprzejmie prosimy właściwie tytułować maile wysyłane na adres Komisji Rekrutacyjnej w formie: Imię i nazwisko, wniosek, zmiana we wniosku, zaświadczenie (…nazwa…). Prosimy również w tytule dodać symbol klasy pierwszego wyboru (1A, 1B, 1C, 1D lub 1E).

Podanie dostarczamy lub wysyłamy drogą mailową wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

 1. Do wniosku (wydrukowanego wcześniej z systemu Omikron) złożonego do skrzynki rekrutacyjnej lub wysłanego na adres mailowy dołączamy:
  a. dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności
  b. dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata (w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej), jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 2. Po otrzymaniu w Szkole Podstawowej świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyników egzaminu należy te dokumenty również dostarczyć (w formie oryginału lub potwierdzonej kopii) do szkoły pierwszego wyboru (odpowiednio do dnia 10 lipca i 4 sierpnia do godz. 15.00). Zdjęcie/skan (czytelne) zaświadczenia można przesłać również drogą elektroniczną na adres [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do 4 sierpnia do godz. 15.00. 
 3. Przypominamy również, że Szkolna Komisja Rekrutacyjna będzie przydzielać punkty wyłącznie za osiągnięcia, które są wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. Za właściwe wpisane osiągnięć odpowiada szkoła podstawowa – tyczy się to osiągnięć uzyskanych od klasy 4 do 8. Prosimy o dołączanie do świadectwa kopii dyplomów/zaświadczeń, na podstawie których możemy zweryfikować i właściwie przydzielić ilość punktów za osiągnięcia.

 

W jaki sposób potwierdzić wolę nauki w szkole po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych?

W dniach 13 -18 sierpnia 2020 r. do szkoły, do której kandydat zakwalifikował się, dostarczamy:

 • kwestionariusz ucznia zakwalifikowanego do szkoły (do pobrania ze strony szkoły – poniżej) z podpisami rodzica i ucznia,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu,
 • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kartę zdrowia ucznia (do pobrania w gabinecie medycyny szkolnej szkoły podstawowej).

UWAGA! Powyższe dokumenty składamy osobiście w szkole w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych podczas każdorazowej wizyty w KOSTCE. Prosimy do szkoły wchodzić pojedynczo, zachować wymagany odstęp między osobami, zakrywać usta i nos przebywając na terenie szkoły. W przypadku spraw niewymagających wizyty w szkole prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Twój tytuł idzie tutaj

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Harmonogram rekrutacji do KOSTKI

Ogólne zasady rekrutacji

Kwestionariusz kandydata

Podanie o anulowanie wniosku