KOSTKA to szkoła, w której tworzymy dla młodych ludzi różnorodne okazje do nauki, rozwoju, bycia Magis – bardziej, mocniej. Pragniemy otwierać przed naszymi uczniami świat, pokazywać im, iż należymy do wielkiej międzynarodowej sieci szkół jezuickich. W tym celu stale poszerzamy ofertę różnorodnych projektów międzynarodowych. Uruchamiamy więc kolejny program wymiany zagranicznej uczniów we współpracy z i Colegio San Francisco Javier z Tudeli w Hiszpanii. Jest to jezuicka szkoła średnia założona w 1600 roku. Szkoła w Tudeli kładzie bardzo duży nacisk na rozwijanie postaw obywatelskich wśród swoich uczniów. Motto szkoły brzmi: Przychodzimy aby się uczyć, wychodzimy aby służyć. 

Zapraszamy do udziału w wymianie i wyjazdu z nami do pięknej i ciepłej Hiszpanii!

Szczegółowe informacje o wymianie: kliknij tutaj!

Osoby zainteresowane udziałem w wymianie po zapoznaniu się z ogólnymi informacjami o niej przygotowują dokumenty rekrutacyjne. Uczniowie aplikujący o udział w wymianie składają do p. Agnieszki Baran do p. 313 w terminie do 14 lutego 2020 r. (piątek).  komplet dokumentów:

  1. karta informacyjna z danymi ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych;
  2. wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny – ucznia;
  3. wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny – rodzica/opiekuna prawnego;
  4. rekomendacja wychowawcy (zawierająca informacje o zachowaniu, postawie i ocenę pracy i zaangażowania w sprawy szkolne kandydata) – wychowawca poproszony przez ucznia przekazuje rekomendację bezpośrednio do p. Baran (można mailowo);
  5. kserokopię dokumentu, z którym będzie podróżował uczeń: paszportu lub dowodu osobistego.