W związku z licznymi prośbami rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą uczestników międzynarodowego projektu „Play Seriously, Learn Playfully – PSLP”.

Rekrutacja uzupełniająca trwa do 13 listopada 2018 roku do godz. 12:00. W rekrutacji uzupełniającej obowiązują te same kryteria kwalifikacji jak w przypadku rekrutacji podstawowej.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały możliwość uczestniczyć w spotkaniach grupy projektowej i tworzyć wraz z partnerami z zagranicy interdyscyplinarną grę planszową.

Ze względu na fakt, iż grupa projektowa zebrała się w pierwszym etapie rekrutacji istnieje możliwość udziału osób z drugiego naboru w wyjazdach zagranicznych jedynie w miarę zwolnienia się miejsc. O ewentualnej możliwości udziału w wyjeździe będzie informował uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie koordynator projektu. Kwalifikacja na wyjazdy będzie ponownie odbywała się w drodze losowania.

Osoby zainteresowane aplikowaniem składają do koordynatora projektu następujące dokumenty:

– formularz rekrutacyjny

– zgoda rodziców/opiekunów na udział w projekcie

– oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

– oświadczenie – zgoda na wykorzystanie wizerunku

w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada do godz. 12:00. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do udziału w projekcie i możliwościach udziału w spotkaniach międzynarodowych znajdują się w Regulaminie projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie!