Z radością informujemy, iż KOSTKA otrzymała dofinansowanie z programu Erasmus+ na realizację projektu „Play Seriously, Learn Playfully”.  Projekt ten będziemy realizowali do 31 sierpnia 2020 roku wraz ze szkołami partnerskimi z Węgier, Hiszpanii i Danii.

Celem projektu jest stworzenie interdyscyplinarnej gry planszowej (w wersji papierowej i do druku) rozwijającej kompetencje miękkie uczniów, a także umiejętności matematyczne i logicznego myślenia. Tworząc i wykorzystując w nauczaniu grę planszową uczniowie będą uczyli się poprzez rozwiązywanie problemów, współprace, działanie zadaniowe i wzajemne uczenie się od siebie (peer-teaching). Będą nabywali wiedzę poprzez wspólną zabawę, a  biorąc udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń będą także rozwijali kompetencje językowe i międzykulturowe.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie szereg działań lokalnych – spotkań dla uczestników projektu realizowanych na terenie KOSTKI. Dwukrotnie będziemy gościć w naszej szkole uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich. Osoby biorące udział w projekcie będą miały także szansę aplikować o udział w zagranicznych spotkaniach – na Węgrzech, w Hiszpanii i Danii. O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie KOSTKI w wieku 15-19 lat.

W poniedziałek 29 października 2018 r. rozpoczniemy rekrutację uczestników projektu. Szczegółowe informacje o projekcie, regulamin rekrutacji i formularz rekrutacyjny pojawią się wówczas na stronie internetowej projektu: https://kostka.edu.pl/pslp/ Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 05 listopada 2018 r. do godz. 11.00.

Zespół projektowy