Play Seriously, Learn Playfully

W okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im św. Stanisława Kostki realizuje projekt międzynarodowy „Play Seriously, Learn Playfully – PSLP”, dofinansowany z Programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, w ramach Akcji 2 – Partnerstwa współpracy szkół.

Celem projektu jest stworzenie interdyscyplinarnej gry planszowej (w wersji papierowej i do druku) rozwijającej kompetencje miękkie uczniów, a także umiejętności matematyczne i logicznego myślenia. Tworząc i wykorzystując w nauczaniu grę planszową uczniowie będą uczyli się poprzez rozwiązywanie problemów, współprace, działanie zadaniowe i wzajemne uczenie się od siebie (peer-teaching). Będą nabywali wiedzę poprzez wspólną zabawę, a biorąc udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń będą także rozwijali kompetencje językowe i międzykulturowe.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie szereg działań lokalnych – spotkań dla uczestników projektu realizowanych na terenie KOSTKI. Uczestnicy projektu – uczniowie i nauczyciele z Polski, Węgier, Hiszpanii i Danii, będą spotykali się cyklicznie na spotkaniach partnerskich, podczas któych będą dzielili się doświadczeniami, omawiali wyniki pracy lokalnych, wspólnie opracowywali kolejne elementy gry.

Osoby biorące udział w projekcie będą miały szansę aplikować o udział w zagranicznych spotkaniach – na Węgrzech, w Hiszpanii i Danii oraz uczestnicyć w dwóch spotkaniach międzynarodowych organizowanych w Krakowie.

Projekt skierowany jest do uczniów KOSTKI w wieku 15-19 lat.

 

Uwaga: projekt przeznaczony jest tylko dla uczniów KOSTKI. Osoby, które nie będą kontynuowały nauki w naszej szkole w przyszłym roku nie mogą kontynuować udziału w projekcie i uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach!

————————————————

Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami o projekcie:

Dokumenty projektowe

Rekrutacja do projektu

Spotkania projektowe

Partnerzy projektu:

Koordynator projektu:

Partnerzy:


Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jego zawartość merytoryczną.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.