Piątkowe późne popołudnie. W szkole nie ma już zajęć. Jest cisza! W takiej atmosferze już po raz szósty miała miejsce niezwykła droga krzyżowa. W trakcie tej wyjątkowej drogi – na wzór Chrystusa dźwigającego krzyż – krok po kroku uczniowie Liceum KOSTKI, dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi ponieśli krzyż wokół szkoły, w której uczą się i pracują każdego dnia. Był to krzyż codzienności: pracy, nauki, odpowiedzialności wychowawczej i codziennych zwykłych obowiązków.

Rozpoczynając drogę krzyżową słowami „Jakim jesteś człowiekiem?”, zachęceni przez O. Dyrektora by patrzeć na patrona szkoły św. Stanisława Kostkę, który 450 lat temu wyruszył w swoją trudną życiową drogę do Rzymu, każdy z uczestników miał okazję spojrzeć na swoją pracę i naukę, na swoją grzeszność i świętość, na przyjaźnie i trudne relacje.

Nasza szkolna codzienność była idealnie odwzorowana w to piątkowe popołudnie. Grający obok w piłkę, przejeżdżające samochody i przechodnie na alejce za płotem spoglądali na nas. Jednak było w tym coś więcej! Mogli dostrzec modlących się młodych i starszych, którzy oprócz nauki, zdobywania życiowego doświadczenia, sukcesów i porażek odważnie wyznali wiarę i dali świadectwo, że można Chrystusa zaprosić do swego życia.

Słysząc słowa iż „możesz na siebie spojrzeć w prawdzie tylko wtedy, gdy Pan Jezus jest obok Ciebie” w ciszy spoglądaliśmy w swoje serca, na drugiego niosącego swój krzyż obok i na krzyż Chrystusa, który na tymże krzyżu umarł dla mojego zbawienia.

Droga krzyżowa zakończyła się przed grobem Chrystusa. My ludzie wiary wiemy, że na śmierci i grobie życie się nie kończy. „Tu Go nie ma”! Chrystus zmartwychwstał! Także i my przyjmując zbawienie będziemy zmartwychwstawać z grobu naszego grzechu. Ta droga krzyżowa pomogła nam kolejny raz na nowo przyjąć Chrystusa i jego miłość.

 

 

O.Tomasz Nogaj, SJ Dyrektor ds. administracji

 

 

Zobacz zdjęcia