WSPÓLNOTA KOSTKI PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO JEZUITÓW

IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

oraz

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „NA KOZŁÓWCE”
W KRAKOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ


Mieszkańców Osiedla „Na Kozłówce”
Grono Pedagogiczne oraz Pracowników Administracji i Obsługi
Uczniów i Rodziców, Absolwentów, a także Przyjaciół KOSTKI

16 LISTOPADA br. O GODZ. 17.00

NA „IV PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE W KOSTCE”

Z OKAZJI 99. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W BUDYNKU LICEUM PRZY ULICY SPÓŁDZIELCÓW 5.

Aneta Pietrzyk, nauczyciel bibliotekarz i Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Szkoły

O. Paweł Brożyniak SJ, dyrektor KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów.