SZKOLNY KONKURS SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚCI

CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

 

Drodzy Uczniowie,

po raz pierwszy w naszej szkole zapraszamy do udziału w konkursie sprawdzającym umiejętności czytania ze zrozumieniem. Uczestnictwo w nim to bardzo dobry sposób na sprawdzenie samego siebie  i przygotowanie się  do sprawdzianów czy testów.

http://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2013/08/książki-2.jpg

Założenia ogólne:

 • Organizatorem jest KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.
 • Komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, powołuje Dyrekcja KOSTKI.
 • Organizatorzy konkursu przewidują nagrody dla zdobywców miejsc I, II i III.
 1. JAKIE UMIEJĘTNOŚCI BĘDĄ SPRAWDZANE?
  • Czytanie poleceń,
  • Czytanie tekstów literackich,
  • Czytanie tekstów poetyckich,
  • Czytanie tekstów publicystycznych,
  • Czytanie tekstów ikonograficznych,
  • Czytanie pism użytkowych,
  • Czytanie wykresów i tabel.
 1. KIEDY ODBĘDZIE SIĘ KONKURS?
 • Konkurs odbędzie się w szkole 26 kwietnia 2016 i będzie trwał 45 minut.
 1. KTO MOŻE WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ?
 • Może wziąć w nim udział po dwóch uczniów z każdej klasy. W chwili, gdy miejsce się zwolni, zostaną dobrane osoby z listy rezerwowej.
 1. KIEDY WYNIKI?

w dniu 9 maja 2016 r.  

Zgłoszenia do p. Iwony Poręby (s. 305) i p. Agnieszki Szefer – Walas (s. 204) do dnia 25 kwietnia 2016 r.

 

Agnieszka Szefer – Walas, nauczyciel języka polskiego

Iwona Poręba, nauczyciel języka polskiego