W piątek tj. 19 lutego nasi uczniowie klas pierwszych udali się do Akademii Ignatianum na zaproszenie  Ignacjańskiego Centrum Wolontariatu, które stworzyło projekt, aby poszerzać horyzonty myślowe i wrażliwość młodzieży z różnych miejscowości na pomoc bliźnim.

Kampania Dobra pod hasłem „Zorientuj się na dobro” została zainaugurowana dnia 19 lutego, podczas spotkania, na które do Akademii „Ignatinaum” zaproszeni zostali uczniowie dwóch krakowskich szkół: KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki oraz Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego.

Gośćmi specjalnymi byli:

Robert Kawałko Prezes Fundacji „Polski Instytut Filantropii”, oraz pomysłodawca kampanii kilometry dobra

Patrycja Mackiel działa w Fundacji „Podziel się szczęściem” prowadzi zajęcia artystyczne w różnych miejscach świata.

Sylwia Zarzycka z Fundacji „Miedzy Niebem a Ziemią”

Jasiek Mela z Fundacji „Horyzonty”

Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Stoparczyk z Programu 3 Polskiego Radia

Każdy z zaproszonych gości zaprezentował swoją Fundację oraz podzielił się swoimi doświadczeniami pomagania drugiemu człowiekowi. Uczniowie z dużą uwagą słuchali przemówień gości, biorąc sobie za wzór ich postawę, która jest warta naśladowania.

Dziękujemy Pani dr Celinie Kisiel-Dorohinickiej z Akademii Ignatianum za zaproszenie i czekamy na kolejne akcje organizowane przez Ignacjańskie Centrum Wolontariatu.

O. Jakub Śpiewak SJ – katecheta oraz opiekun SU

Zobacz zdjęcia