Inny, nie znaczy obcy – spotkanie z religią i kulturą Żydów polskich


W październiku wszystkie klasy trzecie KOSTKI zwiedzały Kazimierz – dawną dzielnicę żydowską Krakowa. Te lekcje historii, tradycji i kultury zostały zaplanowane jako przygotowanie do spotkania z literaturą okresu II wojny światowej, a szczególnie z zagadnieniami dotyczącymi Holocaustu.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Starej Synagogi – jednej z najstarszych zachowanych budowli tego typu w Polsce, w której obecnie siedzibę ma Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Podziwiając bogate zbiory judaików, dowiedzieliśmy się sporo o religii, tradycji modlitewnej, zwyczajach oraz obrzędach występujących w judaizmie.

Następnie wyruszyliśmy na spacer ulicami Kazimierza: Szeroką, Józefa, Nową, Miodową, Jakuba, Lewkowa, gdzie mogliśmy podziwiać zabytkowe kamienice oraz usłyszeliśmy od Pani przewodnik kilka ciekawostek, na przykład na temat kształcenia czy pracy Żydów.

Na ulicy Miodowej zatrzymaliśmy się przy synagodze Tempel (miejscu modlitw Żydów reformowanych), która wyglądem przypomina kościół oraz posiada elementy architektoniczne niewystępujące w tradycyjnych synagogach.
Kolejnym ważnym na mapie żydowskiego Krakowa miejscem była synagoga Remuh (obecnie w remoncie), przy której znajduje się cmentarz żydowski z grobem Mojżesza Isserlesa – naczelnego rabina XVI-wiecznego Krakowa i wielkiego autorytetu w zakresie prawa religijnego. Stworzona przez niego kodyfikacja prawa talmudycznego umożliwiała organizację życia gmin żydowskich i ma zastosowanie do dziś. Miejsce pochówku rabina uchodzi za cudowne. Rokrocznie pielgrzymują do niego Żydzi z całego świata, pozostawiając wokół macewy karteczki z prośbami, wierząc że te zostaną wysłuchane i spełnione. Wiara w moc rabina była tak powszechna, iż nawet Niemcy w czasie II wojny światowej pozostawili nagrobek nietknięty, obawiając się klątwy.

Mamy nadzieję, że te wyprawy pozwoliły uczniom naszej szkoły pojąć ważną prawdę, że aby zrozumieć, należy poznać. W tym wypadku poznać naród, który mieszka i mieszkał w Polsce od dawna, i bez którego trudno właściwie zrozumieć naszą historię.

Anna Zdanek, nauczyciel języka polskiego


Jakub Kowalczyk – uczeń kl. IIIa

Zobacz zdjęcia