W związku z mniejszą ilością prac, które zostały nadesłane w ramach konkursu „Zimowy Krajobraz” Komisja zadecydowała o dopuszczeniu do sondy 6 prac. Sonda wyłoni zwycięzcę Konkursu. Czas zablokowania sondy – 12.03.2015 godzina 20:00.

  Zobacz zdjęcia

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „ Krajobraz Zimowy”. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie konkursu.

Regulamin Konkursu

 Założenia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest KOSTKA Publiczne Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów w Krakowie
 3. Komisję, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, powołuje Dyrekcja KOSTKI
 4. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców i drobne upominki dla finalistów
 5. Nagrody i upominki zostaną wręczone 17.03.2015 po Rekolekcjach.

Cele konkursu: 

 1. Zachęcanie młodzieży do czynnego obcowania z naturą w czasie ferii zimowych poprzez fotografię.
 2. Uwrażliwienie na piękno natury , rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości.
 3. Rozszerzenie swoich umiejętności fotograficznych.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 2. Uczestnik konkursu może zaprezentować tylko jedną fotografię.
 3. Fotografia musi być stworzona przez ucznia KOSTKI.
 4. Uczestnik konkursu musi wykonać zdjęcie w czasie ferii tj. od 16.02 – 28.02.
 5. Fotografia powinna przedstawiać dowolny krajobraz zimowy np.: góry, łąki, lasy, stawy, rzeki.
 6. Fotografia musi być zapisana w formacie JPG, a wymiary najmniejszego boku muszą wynosić min 1600 pixeli.
 7. Fotografia nie może być modyfikowana w programach graficznych !!!
 8. Fotografię należy przesłać do dnia 06.03.2015 do godziny 0:00 na adres
  [email protected]
 9. Uczestnik konkursu wysyłając fotografię pod wskazany adres e-mail powinien w polu tekstu e-maila wpisać w kolejności:
  1. swój dowolny Nick (pseudonim), który będzie opisywał jego zdjęcie;
  2. tytuł zdjęcia.

Następnie do zwykłej koperty (C6) włożyć kartkę która będzie zawierała dane:

 1. imię, nazwisko uczestnika i klasę;
 2. swój dowolny Nick (pseudonim), który będzie opisywał zdjęcie uczestnika;
 3. tytuł zdjęcia uczestnika.

Szczelnie zaklejoną i niepodpisaną kopertę prosimy donieść do Sekretariat Uczniowskiego do dnia 06.03.2015

 1. Uczestnik, który nie doniesie koperty z danymi zostanie zdyskwalifikowany z konkursu.
 2. Wszystkie fotografie zostaną zaprezentowane na stronie KOSTKI dnia 07.03.2015 (sobota)

 

ETAP-1

 1. Od dnia 07.03.2015 do dnia 12.03.2013 do godziny 20:00 zostanie uruchomiona specjalna sonda dzięki której będzie można za pośrednictwem Internetu głosować na poszczególne fotografie. Po tej dacie sonda będzie wyświetlała tylko wyniki.
 2. Do etapu 2 przechodzi 10 osób z najlepszymi wynikami.
 3. Jeśli na miejscu 10 znajdzie się kilka osób z taką samą ilością punktów, to wówczas wszystkie przechodzą do etapu 2.

 

ETAP-2

 1. Specjalnie powołana Komisja składająca się z 6 osób, będzie oceniała zakodowane prace uczniów.
 2. Każdy członek Komisji może przyznać od 1-6 pkt .
 3. Wygrywa praca uczniowska która zdobędzie najwięcej punktów w kolejności I, II, III miejsce, pozostałe pracę będą wyróżnione.

 

Wszystkie pytania prosimy kierować pod adres [email protected]

 

UWAGA!
Sonda ukaże się w Poniedziałek tj 09.03.2015

 

 

Paweł Mika, nauczyciel informatyki i zajęć technicznych