12 listopada, tuż po Narodowym Święcie Niepodległości, uczniowie klasy 1e uczestniczyli w lekcji muzealnej pokazującej drogi Polaków do niepodległości.

Lekcja odbyła się w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Galerii „Broń i Barwa w Polsce”.

Młodzież, przechodząc przez kolejne sale ekspozycji, mogła podziwiać mundury i elementy uzbrojenia żołnierzy, ale także wysłuchać informacji o codzienności żołnierskiej.

Duże zainteresowanie uczniów wzbudziły eksponaty bezpośrednio związane z dziejami Związku Strzeleckiego, 1 Kompanii Kadrowej i Legionów Polskich. Jedna z dziewcząt odczytała treść Aktu 5 Listopada, pierwszego po rozbiorach dokumentu gwarantującego Polakom powstanie samodzielnego Królestwa Polskiego. Wszystkich zadziwiła miniaturowa, oryginalnej wielkości książeczka, w której umieszczono ów dokument.

Najwięcej radości dostarczyła jednak, tak chłopcom, jak i dziewczętom, możliwość oddania „strzału” z repliki karabinu używanego podczas I wojny światowej.

Mam nadzieję, że był to udany początek lekcji muzealnych, które są niezwykle wartościowym dopełnieniem historycznej i polonistycznej edukacji szkolnej.

Anna Zdanek, nauczyciel języka polskiego

Zobacz zdjęcia