W dniach 27 -29 maja br. odbyły się próbne egzaminy w KOSTCE, które wpisują się w ważny obszar działalności edukacyjnej szkoły. Cieszymy się, że uczniowie bardzo poważnie potraktowali egzaminy, dając tym samym wyraz troski o jak najlepsze merytoryczne i organizacyjne przygotowanie do końcowego, właściwego egzaminu gimnazjalnego w trzeciej klasie. Taką postawą wyrazili gotowość do współdziałania, w realizacji tego typu inicjatyw i propozycji nauczycieli oraz dyrekcji KOSTKI. Zależy nam bardzo na tym, aby uczniowie byli dobrze przygotowani do egzaminów, nie tylko w zakresie sprawności rozwiązywania testów, ale przede wszystkim w zakresie świadomego, kompetentnego, wszechstronnego wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności.
Należą się słowa uznania i podziękowania wszystkim Nauczycielom i Pracownikom KOSTKI za przygotowanie testów egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów, szczególnie paniom Edycie Jandzie i Zosi Nazim za czuwanie nad całością i opracowanie szczegółowego harmonogramu egzaminów.
Do egzaminu przystąpiły wszystkie klasy pierwsze i drugie. W czasie tych trzech dni nabyliśmy ważne doświadczenia praktyczne np., że telefony należy pozostawiać w depozycie u pani Jasi, które po egzaminie bez ograniczeń można odebrać, że legitymacja szkolna jest przydatna i potrzebna, bo potwierdza naszą tożsamość i bez przeszkód po okazaniu jej można wejść na salę egzaminacyjną , że w skupieniu i ciszy pracuje się znacznie lepiej i efektywniej, że kiedyś w naszym życiu przychodzi taki moment, iż zostajemy sami z ważnym zadaniem, które łatwiej rozwiązać jeżeli wcześniej rzetelnie pracowaliśmy…
I oczywiście jeszcze zdarzyło się dużo różnych ważnych spraw , o których można by pisać i pisać.., ale lepiej obejrzeć galerię zdjęć z pierwszego próbnego już historycznego egzaminu w KOSTCE.

Zofia Nazim, nauczyciel języka angielskiego

 

Edyta Janda, nauczyciel matematyki i chemii

 

Dyrektor Józef Rostworowski

 

Zobacz zdjęcia