null

Dnia 28.11.2012 naszą szkołę odwiedził Sekretarz Ojca Generała ds. Szkolnictwa Średniego – O. Jose Mesa, to taki odpowiednik ministra szkolnictwa średniego w Towarzystwie Jezusowym. Ten uroczysty dzień rozpoczęliśmy akademią na sali gimnastycznej, w czasie której zaprosiliśmy naszego szanownego gościa na krótki spacer po Krakowie. Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i zaprezentowali zabytki Krakowa w języku angielskim. Ich wędrówkę po Krakowie urozmaicały slajdy oraz zespół „Krakowiak” pod przewodnictwem Pani Aldony Skoczek. Po krótkiej akademii gość powiedział kilka słów do naszych uczniów. O. Jose Mesa kilkakrotnie podkreślał, że jesteśmy najmłodszym ogniwem sieci szkół Jezuickich na świecie – a jest ich 3000 i powinniśmy być z tego dumni. Po akademii uczniowie spotykali się z naszym gościem w salach lekcyjnych był to dla nich szczególny dzień ponieważ otrzymywali stroje szkolne (dwa t-shirty, koszulka polo oraz bluza). O. Jose Masa rozmawiał z uczniami, padały pytania o stroje i o nasza szkołę. Uczniowie podkreślali, że przychodzą do niej z przyjemnością i wiele zmieniło się na lepsze od zeszłego roku. Po rozdaniu strojów uczniowie przeprowadzili wywiad z gościem – treść wywiadu ukaże się w następnym numerze KOSTKA-MAGAZYN. O godzinie 15.30 odbyło się spotkanie O. Jose Mesa z gronem pedagogicznym, na którym zostały przedstawione założenia Ignacjańskiej pedagogii i wyzwania które podejmują szkoły Jezuickie.

On 28th November 2012r Father General’s Secretary of the Secondary Education – Father Jose Mesa visited our school. This solemn day we started by the ceremony in our gymnasium during which we invited our honourable guest for a short walk through Krakow. Our students presented Krakow sights and monuments in a very good English. Walking in Krakow we could see some interesting slides and listen to regional music band „Krakowiak” led by Mrs Aldona Skoczek. After a short show our guest had a short speech for our students. Father Jose Mesa emphasized several times that we are the youngest in the network of Jesuit Schools all over the world – (3000 ones) and we should be proud of this. Next students met our guest in their classrooms. This was a special day for them because they got school uniforms. Father Jose Mesa was talking with students about uniforms and our school. Students said that they came here with pleasure and a lot has changed in a better way since the last year. Then pupils had an interview with our guest – this interview will be published in next magazine „Kostka”. At 15.30 Father Hose Mesa met teachers and school workers. During this meetings main points of Ignatian pedagogy, challenges and opportunities were shown by Fr Jose Mesa.

Zofia Nazim, nauczyciel języka angielskiego

 

Zobacz zdjęcia

 

 

Der Besuch des Paters Jose Mesa SJ des Sekretärs für die Bildung der Sekundärstufe.

Am (28) achtundzwanzigsten November 2012 war bei uns im Jesuitengymnasium  der Sekretär für die Bildung der Sekundärstufe  zu Besuch. Das ist sozusagen der Bildungsminister beim Jesuitenordens.Diesen feierlichen Tag haben wir mit der Festveranstaltung   in unserer Turnhalle angefangen. Wir haben unseren Gast auf einen kurzen Spaziergang durch Krakau eingeladen. Unsere Schüler haben sich viel Mühe gegeben und sie haben die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Krakau in der englischen Sprache vorgestellt. Gleich  zur Abwechslung wurden auch Dias über Krakau gezeigt. Unser Gast ließ sich überraschen und war unterm großen Eindruck. Aber das war noch nicht alles, was wir vorbereitet haben. Hervorragend hat sich die Gruppe ,, Krakowiak”  unter der Führung  von Aldona Skoczek präsentiert. Alle waren begeistert. Sie haben sowohl gesungen als auch ausgezeichnet getanzt. Nach der Gastvorstellung des Gesangensambles  unser sehr geehrter Gast hat vielsagende Worte unseren Schülern gesagt. Der Pater Jose Mesa hat mehrmals betont, dass unsere Schule, die jüngste von allen Schulen bei dem Jesuiten Netzwerk ist. In der ganzen Welt gibt es 3000 Tausend  Jesuitenschulen. Er hat schon wieder betont, dass wir stolz darauf sein sollen, dass wir eine von denen seien.

Nach der ganzen Festveranstaltung hat sich der Pater in den Klassenzimmern mit den Schülern getroffen. Das war ein besonderer Tag für unsere Schüler, weil sie eben ihre Schuluniformen  (T- Shirt, Polohemd, Sweatshirt) bekommen haben. Der Pater Jose Mesa hat sich mit den Schülern unterhalten, die einigen haben noch Fragen gestellt und unser Gast hat sich mit den manchmal schwierigen Fragen auseinandersetzen müssen. Unsere Schüler haben festgestellt, dass es für sie ein Vergnügen sei, diese Schule besuchen zu dürfen.

Nach der offiziellen Verteilung der Schuluniformen haben die ausgewählten  Schüler ein Interview mit unseren geehrten Gast durchgeführt, dessen Inhalt wird in den nächsten KOSTKA- MAGAZIN veröffentlicht.

Am Nachmittag hat sich Pater Jose Mesa mit den Lehrern im Sprachlabor getroffen, wo er die Grundlagen der ignatianischen Pädagogik beigebracht hat, sowie auf die Herausforderungen der Jesuitenschulen aufmerksam gemacht hat.

Agnieszka Krupa, nauczyciel języka niemieckiego