18 września 2012 w dniu Patrona Szkoły – św. Stanisława Kostki – po uroczystej mszy św. pod przewodnictwem o. Prowincjała ,uczniowie klas pierwszych w  obecności zaproszonych gości ,dyrekcji, nauczycieli i rodziców złożyli przysięgę, będącą przepustką do kolejnego etapu w dorosłość.
Uczniowie ślubowali: rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, dbać o dobre imię szkoły, darzyć szacunkiem rodziców, nauczycieli ,pracowników szkoły, kolegów  a także poszerzać wiedzę, by przygotować się do odpowiedniego życia w społeczeństwie .
Symbolicznego pasowania na ucznia w obecności relikwii św. Stanisława Kostki  dokonał o. Prowincjał Wojciech Ziółek SJ.
Podniosła atmosfera ,oprawa artystyczna i ciepłe słowa dyrektora szkoły o. Pawła  Brożyniaka  skierowane do uczniów sprawiły ,ze ten dzień pozostanie na długo w ich pamięci.

Zobacz zdjęcia
Małgorzata Kuryłowicz, nauczyciel języka polskiego