KOSTKA | Publiczne Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Krakowie

KOSTKA – Gimnazjum

Od 2012 roku zapraszaliśmy młodych ludzi z osiedla Na Kozłówce oraz innych chętnych z Krakowa i okolic do wspólnej nauki w KOSTCE Publicznym Gimnazjum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie.

W związku z reformą systemu edukacji w Polsce nie będzie prowadzona dalsza rekrutacja do gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018, a dotychczasowe klasy zostaną włączone do nowo powstającej szkoły KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki.

KOSTKA – jezuicka tradycja

Drodzy Przyjaciele KOSTKI Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie a już niebawem również i Liceum. Bardzo się cieszę, że mogę przedstawić Wam profil jezuickiej szkoły. Pierwsza jezuicka szkoła została założona pod koniec XVI wieku w Messynie na Sycylii. Rozwijające się dynamicznie kolegia jezuickie szybko stawały się centrami edukacyjnymi dla różnych grup społecznych, bogatych i ubogich.

KOSTKA – Liceum

1 września 2017 r. rozpocznie działalność KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki. W nowej szkole będziemy kontynuować i rozwijać dzieło jakim jest KOSTKA Gimnazjum Jezuitów w Krakowie przy ul. Spółdzielców 5, dbając w szczególności o wyjątkową atmosferę i wysoki poziom nauczania. W naszym liceum będziemy kładli szczególny nacisk na realną współpracę i wspólne realizowanie projektów z uczelniami wyższymi oraz przedstawicielami biznesu tak, by uczniowie oraz kadra mogli zdobywaną w szkole wiedzę przełożyć na praktykę.