KOSTKA | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów w Krakowie

Liceum trzyletnie

Drodzy uczniowie gimnazjów!

Zapraszamy do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki, wyjątkowej szkoły, w której uczeń jest najważniejszy.

W ramach nauki w trzyletnim cyklu kształcenia możecie w roku szkolnym 2019/2020 rozpocząć bezpłatnie naukę w KOSTCE w jednej z czterech klas:

Klasa AG – Profil matematyczno-fotoniczny

Klasa BG – Profil biologiczno-chemiczny

Klasa CG – Profil prawny

Klasa DG – Profil geopolityczny

KOSTKA – jezuicka tradycja

Drodzy Przyjaciele KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie. Bardzo się cieszę, że mogę przedstawić Wam profil jezuickiej szkoły. Pierwsza jezuicka szkoła została założona pod koniec XVI wieku w Messynie na Sycylii. Rozwijające się dynamicznie kolegia jezuickie szybko stawały się centrami edukacyjnymi dla różnych grup społecznych, bogatych i ubogich. Wypracowany przez wieki model zawsze odpowiada na wyzwania swojej epoki łącząc tradycję Kościoła ze społecznymi zmianami i rozwojem intelektualnym.

Liceum czteroletnie

Drodzy uczniowie szkół podstawowych!

Zapraszamy do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki, wyjątkowej szkoły, w której uczniowie odkrywają swoje pasje i realizują własne marzenia.

W ramach nauki w czteroletnim cyklu kształcenia możecie w roku szkolnym 2019/2020 rozpocząć bezpłatnie naukę w KOSTCE w jednej z czterech klas:

Klasa A – Profil matematyczno-informatyczny

Klasa B – Profil biologiczno-chemiczny

Klasa C – Profil prawny

Klasa D – Profil geopolityczny