Wspaniali Przyjaciele KOSTKI!

Jak w każdym roku prosimy Was o przychylność przy okazji wypełniania zeznania podatkowego za poprzedni 2019 rok.
Wsparcie jakie otrzymujemy poprzez 1% jest dla nas znaczącym przychodem i przeznaczane jest na wzmocnienie bieżącej działalności, jak i rozwój KOSTKI.

Wasza dobroczynność wprowadza realne zmiany w życiu uczniów naszej szkoły. Dzięki niej młodzież może uczyć się, odkrywać pasje i spełniać marzenia w miejscu, które wspomaga ich wszechstronny rozwój.

Jeśli ktokolwiek z Państwa zechciałby wesprzeć działalność KOSTKI przekazując 1% swojego podatku dochodowego wykazywanego w rocznym zeznaniu podatkowym, należy podać w formularzu PIT numer KRS Fundacji IGNATIANUM, której misją oraz celem statutowym jest wspieranie jezuickich dzieł edukacyjnych: 0000236286 oraz wskazać cel szczegółowy przekazywanych środków jako KOSTKA Liceum Jezuitów.

Szczegóły poniżej:

PIT-37 (za rok podatkowy 2019):
Sekcja: K pozycja 132 Numer KRS 0000236286;
Sekcja: L pozycja 134 Cel szczegółowy 1%: KOSTKA LICEUM JEZUITÓW;
w pozycji 136. można podać dodatkowe informacje, ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Dzięki dobremu zarządzaniu funduszami udaje nam się podejmować coraz to nowe inwestycje ze środków subwencyjnych, dzięki wsparciu z 1%, stałym deklaracjom patronackim oraz indywidualnym dobroczyńcom. Jak można zobaczyć nasza szkoła cały czas się zmienia, a dzięki Waszej pomocy udało się między innymi:

Z

Przeprowadzić remont pierwszego piętra – odnowić sale lekcyjne oraz korytarz

Z

Zakupić do sal lekcyjnych stoły i krzesła

Z

Przemalować elewację budynku od strony sali gimnastycznej

Z

Zakończyć obudowywanie parapetów w drewno w salach lekcyjnych i na korytarzach

Z

Wynająć namiot sceniczny na potrzeby Gali 2019

Z

Odnowić szatnie szkolne przy salach gimnastycznych

Z

Zakupić sprzęt potrzebny do uruchomienia siłowni w małej sali gimnastycznej

Z

Zakupić pomoce naukowe do sali biologicznej

Ponadto dzięki działalności Rady Rodziców i ich wsparciu sukcesywnie zwiększamy ilość pozycji książkowych w bibliotece. W tym roku również chcemy kontynuować prace KOSTKOWE. Priorytetem są dla nas inwestycje w te narzędzia, które pomagają młodzieży poznawać i doświadczać czym jest nauka.

Z

Pragniemy rozwijać kompetencje językowe i międzykulturowe młodzieży poprzez różne projekty międzynarodowe – wymiany ze Stanami Zjednoczonymi, Danią, Węgrami, Hiszpanią, zagraniczne obozy językowe w Irlandii i USA

Z

Chcemy inwestować w potrzebne pomocne naukowe

Z

Nieustanie będziemy powiększać zbiór biblioteczny

Z

Planujemy odświeżyć nasze szkolne klatki schodowe

Z

Największym naszym wyzwaniem jest przebudowa sali gimnastycznej

Dziękujemy wszystkim za przekazanie 1% na wsparcie rozwoju młodzieży z naszej szkoły. Prosimy o zachęcenie swoich rodzin, przyjaciół, znajomych do zapoznania z działalnością naszej wyjątkowej KOSTKI. Oby było nas jeszcze więcej, aby w KOSTCE było lepiej!

Dziękuję!

o. Tomasz Nogaj SJ

dyrektor szkoły