Drodzy Przyjaciele KOSTKI!

Jak w każdym roku prosimy Was o przychylność przy okazji wypełniania zeznania podatkowego za poprzedni rok.
Wsparcie jakie otrzymujemy poprzez 1,5% jest dla nas znaczącym przychodem i przeznaczane jest na wzmocnienie bieżącej działalności, jak i rozwój KOSTKI.

Wasza dobroczynność wprowadza realne zmiany w życiu uczniów naszej szkoły. Dzięki niej młodzież może uczyć się, odkrywać pasje i spełniać marzenia w miejscu, które wspomaga ich wszechstronny rozwój.

Jeśli ktokolwiek z Państwa zechciałby wesprzeć działalność KOSTKI przekazując 1,5% swojego podatku dochodowego wykazywanego w rocznym zeznaniu podatkowym, należy podać w formularzu PIT numer KRS Fundacji IGNATIANUM: 0000236286 oraz wskazać cel szczegółowy przekazywanych środków jako: KOSTKA Liceum Jezuitów.


W tym roku szkolnym pozyskane środki chcemy przeznaczyć przede wszystkim na:

Z

Modernizację obecnych sal lekcyjnych

Z

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły

Z

Zakup materiałów promocyjnych

Z

Modernizacja infrastruktury sportowej (m.in. boisko szkolne)

Dziękujemy wszystkim za przekazanie 1,5% na wsparcie rozwoju młodzieży z naszej szkoły. Prosimy o zachęcenie swoich rodzin, przyjaciół, znajomych do zapoznania się z działalnością naszej wyjątkowej KOSTKI i pokazanie im, że warto pomagać. Oby było nas jeszcze więcej, aby w KOSTCE było lepiej!

Dziękuję!

o. Tomasz Nogaj SJ

dyrektor szkoły