Drodzy Przyjaciele KOSTKI!

Jak w każdym roku prosimy Was o przychylność przy okazji wypełniania zeznania podatkowego za poprzedni 2020 rok.
Wsparcie jakie otrzymujemy poprzez 1% jest dla nas znaczącym przychodem i przeznaczane jest na wzmocnienie bieżącej działalności, jak i rozwój KOSTKI.

Wasza dobroczynność wprowadza realne zmiany w życiu uczniów naszej szkoły. Dzięki niej młodzież może uczyć się, odkrywać pasje i spełniać marzenia w miejscu, które wspomaga ich wszechstronny rozwój.

Jeśli ktokolwiek z Państwa zechciałby wesprzeć działalność KOSTKI przekazując 1% swojego podatku dochodowego wykazywanego w rocznym zeznaniu podatkowym, należy podać w formularzu PIT numer KRS Fundacji IGNATIANUM: 0000236286 oraz wskazać cel szczegółowy przekazywanych środków jako: KOSTKA Liceum Jezuitów.Dzięki wsparciu z 1%, deklaracjom patronackim oraz indywidualnym darczyńcom udaje nam się podejmować w szkole coraz to nowe inwestycje. Nasza KOSTKA cały czas się zmienia, a dzięki Waszej pomocy udało się między innymi:

Z

Odnowić sale lekcyjne

Z

Zakupić sprzęt potrzebny do uruchomienia siłowni w małej sali gimnastycznej

Z

Zorganizować wirtualną Galę 2020

Z

Zorganizować zdalny Dzień Otwarty

Z

Zorganizować Dzień Sportu

Z

Zakupić książki do biblioteki

Z

Wesprzeć uczniów w trudnej sytuacji materialnej

W tym roku szkolnym pozyskane środki chcemy przeznaczyć przede wszystkim na działalność związaną ze zdalnym
i hybrydowym nauczaniem oraz na potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem szkoły:

Z

Pragniemy zakupić sprzęt do nauki zdalnej i hybrydowej

Z

Planujemy zakupić programy komputerowe i oprogramowania- między innymi do cyfrowej obróbki obrazu, prowadzenia nowych form zajęć on-line

Z

Planujemy odpowiednio doposażyć sale lekcyjne

Z

Pragniemy rozwijać kompetencje językowe i międzykulturowe młodzieży poprzez różne projekty międzynarodowe – wymiany ze Stanami Zjednoczonymi, Danią, Węgrami, Hiszpanią, zagraniczne obozy językowe w Irlandii

Z

Pragniemy wspierać uczniów w trudnej sytuacji materialnej, ze specjalnymi potrzebami

Z

Nadal naszym największym wyzwaniem jest przebudowa sali gimnastycznej

Dziękujemy wszystkim za przekazanie 1% na wsparcie rozwoju młodzieży z naszej szkoły. Prosimy o zachęcenie swoich rodzin, przyjaciół, znajomych do zapoznania się z działalnością naszej wyjątkowej KOSTKI i pokazanie im, że warto pomagać. Oby było nas jeszcze więcej, aby w KOSTCE było lepiej!

Dziękuję!

o. Tomasz Nogaj SJ

dyrektor szkoły