Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: [email protected] lub telefonicznie pod nr: +48 511 472 050 (w godz. 9.00-15.00)

Rekrutacja 2020/2021

Zapraszamy do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów  im. św. Stanisława Kostki, wyjątkowej szkoły, w której uczniowie odkrywają swoje pasje i realizują własne marzenia.

Nie bój się pragnąć!  Z nami osiągniesz swój cel!

Rekrutacja do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki
na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. i prowadzona będzie za pośrednictwem
elektronicznego systemu rekrutacji.

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

Klasa 1 A

Profil matematyczno-informatyczny

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Postaw na technologie i innowacje!

Czytaj więcej

Nowoczesne technologie to nasza przyszłość! Zdobycie kompetencji w zakresie matematyki i informatyki oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym na wysokim poziomie otwiera przed młodym człowiekiem szerokie perspektywy studiów na najlepszych uczelniach, a także wyboru
w przyszłości atrakcyjnej pracy zawodowej. Oferta klasy matematyczno-informatyczno-fotonicznej skierowana jest do uczniów pragnących doskonalić umiejętność logicznego myślenia, zainteresowanych włączaniem się w komputeryzację świata oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Ucząc się w tej klasie możesz być pewien, iż cyfrowy świat pełen algorytmów  i problemów matematycznych nie będzie Ci obcy.

Po ukończeniu nauki w klasie matematyczno-fotoniczno-informatycznej możesz kształcić się dalej na kierunkach studiów takich jak m.in.: informatyka, matematyka, fizyka, fotonika, elektronika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia czy ekonometria. Także studia na kierunkach technicznych prowadzone w języku angielskim będą stały przed Tobą otworem.

Klasie patronuje firma: InPhoTech* oferująca między innymi:

 • lekcje warsztatowe prowadzone przez pracowników firmy rozwijające wiedzę  z zakresu fotoniki światłowodowej oraz sieci komputerowych,
 • wyjazdy uczniów do siedziby firmy i zwiedzanie nowoczesnych zakładów pozwalające zapoznać się z podstawowymi mechanizmami zachodzącymi w nowoczesnej firmie, stosującej nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania technologiczne,
 • spotkania z pracownikami firm na których prezentowany jest proces powstawania nowoczesnych materiałów – od pomysłu do produktu,
 • indywidualną opiekę pracownika firmy dla wyróżniających się uczniów oraz możliwość odbycia praktyk,
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez firmy.

  InPhoTech Sp. z o. o. – polska firma badawczo-rozwojowa zajmująca się opracowywaniem nowoczesnych rozwiązań fotoniczno-światłowodowych dla różnych branż przemysłowych.

  pastedGraphic_1.png

  Klasa 1 B

  Profil biologiczno-chemiczny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym:  biologia, chemia, matematyka

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia

  Wybierz nowoczesną edukację z przyszłością!

  Czytaj więcej

  Świat przyrody to zbiór niezwykłych elementów, które wzajemnie się przenikają. Poznanie zasad ich funkcjonowania umożliwia rozwój naszej cywilizacji. W klasie biologiczno-chemicznej, dzięki nowatorskim zajęciom laboratoryjnym z biologii oraz chemii przeprowadzanym w profesjonalnych pracowniach, poznasz tajniki funkcjonowania otaczającego nas świata. Dzięki rozszerzonemu programowi nauczania matematyki zdobędziesz dodatkowe umiejętności, które ułatwią Ci studiowanie kierunków przyrodniczych czy medycznych.

  Kształcenie w tej klasie umożliwi Ci aplikowanie na liczne kierunki studiów, takie jak m.in.: medycyna, pielęgniarstwo, biologia, chemia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa i procesowa, fizjoterapia czy ochrona środowiska.


  Klasie patronuje Uniwersytet Rolniczy, który oferuje:

  • możliwość uczestniczenia w zajęciach związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i ochroną środowiska naturalnego oraz wybranych procesów zachodzących w żywych organizmach,
  • zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w naukach przyrodniczych,
  • przeprowadzanie własnych obserwacji bioróżnorodności
   w środowisku,
  • obserwowanie zmian procesów zachodzących w środowisku
   z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych, cytogenetycznych i biotechnologicznych,
  • zajęcia o charakterze praktycznym ( ćwiczenia laboratoryjne, warsztaty).

  pastedGraphic.png

  Klasa 1 C

  Profil prawny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, WOS, język polski

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, historia, język angielski

  Łącz tradycję z nowoczesnością!

  Czytaj więcej

  Człowiek od wieków dąży do poznania praw, które kształtują rzeczywistość, w której się rozwija. Ludzie ambitni, lubiący wyzwania i naukę, poznają przeszłość, aby zbudować lepszą przyszłość. Dzięki klasie prawnej zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pomogą Ci dołączyć do elit naszego społeczeństwa.

  Realizując rozszerzony program nauczania z historii, wiedzy
  o społeczeństwie i języka polskiego, zdobędziesz wszechstronną wiedzę, niezbędną na dalszych ścieżkach kształcenia w obszarze nauk prawniczych, społecznych a także humanistycznych. Ponadto nabędziesz wiele praktycznych umiejętności, które pozwolą Ci odnaleźć się w przyszłości na rynku edukacyjnym oraz zawodowym.


  Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na takie kierunki studiów jak m.in.: prawo, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, historię, historię sztuki, edytorstwo, politologię, dziennikarstwo, filologię polską, filologie obce, stosunki międzynarodowe, ekonomię czy filozofię.


  W ramach oferty klasy prawnej oferujemy uczestnictwo w:

  • rozprawach sądowych,
  • debatach oksfordzkich,
  • praktycznych warsztatach dziennikarsko-edytorskich,
  • ciekawych wykładach, prelekcjach i projektach naukowych,
  • wydarzeniach kulturalnych Krakowa,
  • spotkaniach z gośćmi ze świata kultury, nauki i polityki.


  Klasie patronuje Akademia Ignatianum, która oferuje:

  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach akademickich,
  • wykłady ze specjalistami z zakresu retoryki i sztuki przemawiania,
  • zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w naukach prawniczych, społecznych i humanistycznych.

  pastedGraphic.png

  Klasa 1 D

  Profil geopolityczny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia, historia. Wybrane lekcje geografii w języku angielskim

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, wyższy wynik z geografii lub historii

  Świat jest naszym domem!

  Czytaj więcej

  Model kształcenia w tej klasie zakłada poszerzenie wiedzy
  z geografii i historii oraz rozwijanie kompetencji w zakresie swobodnego posługiwania się językiem angielskim na wysokim poziomie. Szkoła współpracuje z wieloma placówkami jezuickimi
  z całego świata, co daje uczniom możliwość poznania różnych kultur i nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.
  W ten sposób wiedza teoretyczna może zostać skonfrontowana
  z realnym doświadczeniem i praktyką. Dodatkowo współpracując z uczelniami wyższymi – Instytutem Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytutem Nauk o Polityce
  i Administracji Akademii Ignatianum, uczniowie klasy o tym profilu regularnie uczestniczą w warsztatach i spotkaniach akademickich poszerzających wiedzę szkolną.

  Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na wybrane kierunki studiów, m.in.: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filologie obce, geografia, historia, gospodarka przestrzenna, logistyka międzynarodowa, marketing
  i komunikacja rynkowa, turystyka i rekreacja, administracja
  i polityka publiczna, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, marketing i zarządzanie, socjologia czy studia realizowane
  w języku angielskim modern business management.


  Klasie patronuje Akademia Ignatianum, która oferuje:

  • możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych
   i projektowych prowadzonych przez wykładowców akademickich z bogatym doświadczeniem w sferze polityki, dyplomacji, negocjacji, prawa oraz działalności biznesowej,
  • możliwość włączenia się w tworzenie kampanii społecznych różnego typu,
  • ćwiczenia z zakresu negocjacji i technik wpływu społecznego,
  • warsztaty savoir-vivre’u z elementami protokołu dyplomatycznego,
  • wizyty studyjne w instytucjach sfery publicznej, m.in. spotkania z pracownikami placówek dyplomatycznych.

  pastedGraphic.png

  Klasa 1 E

  Profil ekonomiczno-społeczny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym:  matematyka, geografia, WOS. Zwiększona liczba godzin z języka hiszpańskiego

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, wyższy wynik z geografii lub WOS

  Bądź liderem przyszłości!

  Czytaj więcej

  Żyjemy w czasach gwałtownych przeobrażeń świata, który znamy – technologia i postęp techniczny wciąż idą naprzód, a wszystko to pociąga za sobą szybki rozwój całych społeczeństw. Młody człowiek, żeby sprostać ogromnym wyzwaniom współczesności, powinien posiadać nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętność nieszablonowego myślenia. 

  Profil skierowany jest do osób otwartych na poznawanie świata
  i kierujących nim mechanizmów: społecznych, ekonomicznych
  i politycznych. Kształtuje postawy sprzyjające indywidualnemu oraz społecznemu rozwojowi, w tym odpowiedzialności
  i wrażliwości na problemy społeczeństwa oraz otoczenia, 
  w którym żyjemy. Nauka w tej klasie zakłada poszerzanie horyzontów poprzez: naukę geografii z gospodarką przestrzenną, matematyki ekonomicznej i wiedzy o społeczeństwie z naciskiem na nauki polityczne, między innymi dzięki możliwości uczestnictwa w wymianach międzynarodowych, a także warsztatach i spotkaniach eksperckich na Uniwersytecie Pedagogicznym.

  Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na wybrane kierunki studiów, m.in.: ekonomia, ekonomia międzynarodowa, przedsiębiorczość, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe, politologia, geografia czy gospodarka przestrzenna.

  Klasie patronuje Uniwersytet Pedagogiczny, który oferuje:

  • możliwość uczestnictwa w międzywydziałowych projektach organizowanych przez uczelnię dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • uczestnictwo w tematycznych zajęciach warsztatowych, prowadzonych
   w kameralnych grupach w pracowniach Instytutu Geografii UP,
  • możliwość włączenia uczniów w zajęcia ze studentami, w tym zajęcia terenowe oraz obozy naukowe,
  • wykłady ze specjalistami w ramach Uniwersyteckiego Fakultetu Geograficznego.

  pastedGraphic.png

  Pytania dotyczące naszej oferty edukacyjnej oraz rekrutacji można kierować na adres:

  [email protected] 

  lub dzwoniąc na numer:

  +48 511 472 050

  (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00). 

  Zapraszamy!

  Oferta edukacyjna

  KOSTKA to wyjątkowa szkoła, w której w myśl założeń pedagogiki ignacjańskiej uczeń jest najważniejszy!

  Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz na facebooku KOSTKI

  This message is only visible to admins.
  Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
  Click to show error
  Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication. Type: OAuthException