Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres: [email protected] lub telefonicznie pod nr: +48 511 472 050 (w godz. 9.00-15.00)

Rekrutacja 2020/2021

Zapraszamy do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów  im. św. Stanisława Kostki, wyjątkowej szkoły, w której uczniowie odkrywają swoje pasje i realizują własne marzenia.

Nie bój się pragnąć!  Z nami osiągniesz swój cel!

Rekrutacja do KOSTKI Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki
na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. i prowadzona będzie za pośrednictwem
elektronicznego systemu rekrutacji.

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2020/2021

Klasa 1 A

Profil matematyczno-informatyczny

Przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, informatyka

Postaw na technologie i innowacje!

Czytaj więcej

Nowoczesne technologie to nasza przyszłość! Zdobycie kompetencji w zakresie matematyki i informatyki oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym na wysokim poziomie otwiera przed młodym człowiekiem szerokie perspektywy studiów na najlepszych uczelniach, a także wyboru
w przyszłości atrakcyjnej pracy zawodowej. Oferta klasy matematyczno-informatyczno-fotonicznej skierowana jest do uczniów pragnących doskonalić umiejętność logicznego myślenia, zainteresowanych włączaniem się w komputeryzację świata oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Ucząc się w tej klasie możesz być pewien, iż cyfrowy świat pełen algorytmów  i problemów matematycznych nie będzie Ci obcy.

Po ukończeniu nauki w klasie matematyczno-fotoniczno-informatycznej możesz kształcić się dalej na kierunkach studiów takich jak m.in.: informatyka, matematyka, fizyka, fotonika, elektronika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, ekonomia czy ekonometria. Także studia na kierunkach technicznych prowadzone w języku angielskim będą stały przed Tobą otworem.

Klasie patronuje firma: InPhoTech* oferująca między innymi:

 • lekcje warsztatowe prowadzone przez pracowników firmy rozwijające wiedzę  z zakresu fotoniki światłowodowej oraz sieci komputerowych,
 • wyjazdy uczniów do siedziby firmy i zwiedzanie nowoczesnych zakładów pozwalające zapoznać się z podstawowymi mechanizmami zachodzącymi w nowoczesnej firmie, stosującej nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania technologiczne,
 • spotkania z pracownikami firm na których prezentowany jest proces powstawania nowoczesnych materiałów – od pomysłu do produktu,
 • indywidualną opiekę pracownika firmy dla wyróżniających się uczniów oraz możliwość odbycia praktyk,
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez firmy.

  InPhoTech Sp. z o. o. – polska firma badawczo-rozwojowa zajmująca się opracowywaniem nowoczesnych rozwiązań fotoniczno-światłowodowych dla różnych branż przemysłowych.

  pastedGraphic_1.png

  Klasa 1 B

  Profil biologiczno-chemiczny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym:  biologia, chemia, matematyka

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, biologia, chemia

  Wybierz nowoczesną edukację z przyszłością!

  Czytaj więcej

  Świat przyrody to zbiór niezwykłych elementów, które wzajemnie się przenikają. Poznanie zasad ich funkcjonowania umożliwia rozwój naszej cywilizacji. W klasie biologiczno-chemicznej, dzięki nowatorskim zajęciom laboratoryjnym z biologii oraz chemii przeprowadzanym w profesjonalnych pracowniach, poznasz tajniki funkcjonowania otaczającego nas świata. Dzięki rozszerzonemu programowi nauczania matematyki zdobędziesz dodatkowe umiejętności, które ułatwią Ci studiowanie kierunków przyrodniczych czy medycznych.

  Kształcenie w tej klasie umożliwi Ci aplikowanie na liczne kierunki studiów, takie jak m.in.: medycyna, pielęgniarstwo, biologia, chemia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa i procesowa, fizjoterapia czy ochrona środowiska.


  Klasie patronuje Uniwersytet Rolniczy, który oferuje:

  • możliwość uczestniczenia w zajęciach związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i ochroną środowiska naturalnego oraz wybranych procesów zachodzących w żywych organizmach,
  • zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w naukach przyrodniczych,
  • przeprowadzanie własnych obserwacji bioróżnorodności
   w środowisku,
  • obserwowanie zmian procesów zachodzących w środowisku
   z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych, cytogenetycznych i biotechnologicznych,
  • zajęcia o charakterze praktycznym ( ćwiczenia laboratoryjne, warsztaty).

  pastedGraphic.png

  Klasa 1 C

  Profil prawny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym: historia, WOS, język polski

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, historia, język angielski

  Łącz tradycję z nowoczesnością!

  Czytaj więcej

  Człowiek od wieków dąży do poznania praw, które kształtują rzeczywistość, w której się rozwija. Ludzie ambitni, lubiący wyzwania i naukę, poznają przeszłość, aby zbudować lepszą przyszłość. Dzięki klasie prawnej zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pomogą Ci dołączyć do elit naszego społeczeństwa.

  Realizując rozszerzony program nauczania z historii, wiedzy
  o społeczeństwie i języka polskiego, zdobędziesz wszechstronną wiedzę, niezbędną na dalszych ścieżkach kształcenia w obszarze nauk prawniczych, społecznych a także humanistycznych. Ponadto nabędziesz wiele praktycznych umiejętności, które pozwolą Ci odnaleźć się w przyszłości na rynku edukacyjnym oraz zawodowym.


  Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na takie kierunki studiów jak m.in.: prawo, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, historię, historię sztuki, edytorstwo, politologię, dziennikarstwo, filologię polską, filologie obce, stosunki międzynarodowe, ekonomię czy filozofię.


  W ramach oferty klasy prawnej oferujemy uczestnictwo w:

  • rozprawach sądowych,
  • debatach oksfordzkich,
  • praktycznych warsztatach dziennikarsko-edytorskich,
  • ciekawych wykładach, prelekcjach i projektach naukowych,
  • wydarzeniach kulturalnych Krakowa,
  • spotkaniach z gośćmi ze świata kultury, nauki i polityki.


  Klasie patronuje Akademia Ignatianum, która oferuje:

  • możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach akademickich,
  • wykłady ze specjalistami z zakresu retoryki i sztuki przemawiania,
  • zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w naukach prawniczych, społecznych i humanistycznych.

  pastedGraphic.png

  Klasa 1 D

  Profil geopolityczny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia, historia. Wybrane lekcje geografii w języku angielskim

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, wyższy wynik z geografii lub historii

  Świat jest naszym domem!

  Czytaj więcej

  Model kształcenia w tej klasie zakłada poszerzenie wiedzy
  z geografii i historii oraz rozwijanie kompetencji w zakresie swobodnego posługiwania się językiem angielskim na wysokim poziomie. Szkoła współpracuje z wieloma placówkami jezuickimi
  z całego świata, co daje uczniom możliwość poznania różnych kultur i nawiązania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.
  W ten sposób wiedza teoretyczna może zostać skonfrontowana
  z realnym doświadczeniem i praktyką. Dodatkowo współpracując z uczelniami wyższymi – Instytutem Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Instytutem Nauk o Polityce
  i Administracji Akademii Ignatianum, uczniowie klasy o tym profilu regularnie uczestniczą w warsztatach i spotkaniach akademickich poszerzających wiedzę szkolną.

  Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na wybrane kierunki studiów, m.in.: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka, filologie obce, geografia, historia, gospodarka przestrzenna, logistyka międzynarodowa, marketing
  i komunikacja rynkowa, turystyka i rekreacja, administracja
  i polityka publiczna, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, marketing i zarządzanie, socjologia czy studia realizowane
  w języku angielskim modern business management.


  Klasie patronuje Akademia Ignatianum, która oferuje:

  • możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych
   i projektowych prowadzonych przez wykładowców akademickich z bogatym doświadczeniem w sferze polityki, dyplomacji, negocjacji, prawa oraz działalności biznesowej,
  • możliwość włączenia się w tworzenie kampanii społecznych różnego typu,
  • ćwiczenia z zakresu negocjacji i technik wpływu społecznego,
  • warsztaty savoir-vivre’u z elementami protokołu dyplomatycznego,
  • wizyty studyjne w instytucjach sfery publicznej, m.in. spotkania z pracownikami placówek dyplomatycznych.

  pastedGraphic.png

  Klasa 1 E

  Profil ekonomiczno-społeczny

  Przedmioty na poziomie rozszerzonym:  matematyka, geografia, WOS. Zwiększona liczba godzin z języka hiszpańskiego

  Przedmioty punktowane w procesie rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski, wyższy wynik z geografii lub WOS

  Bądź liderem przyszłości!

  Czytaj więcej

  Żyjemy w czasach gwałtownych przeobrażeń świata, który znamy – technologia i postęp techniczny wciąż idą naprzód, a wszystko to pociąga za sobą szybki rozwój całych społeczeństw. Młody człowiek, żeby sprostać ogromnym wyzwaniom współczesności, powinien posiadać nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętność nieszablonowego myślenia. 

  Profil skierowany jest do osób otwartych na poznawanie świata
  i kierujących nim mechanizmów: społecznych, ekonomicznych
  i politycznych. Kształtuje postawy sprzyjające indywidualnemu oraz społecznemu rozwojowi, w tym odpowiedzialności
  i wrażliwości na problemy społeczeństwa oraz otoczenia, 
  w którym żyjemy. Nauka w tej klasie zakłada poszerzanie horyzontów poprzez: naukę geografii z gospodarką przestrzenną, matematyki ekonomicznej i wiedzy o społeczeństwie z naciskiem na nauki polityczne, między innymi dzięki możliwości uczestnictwa w wymianach międzynarodowych, a także warsztatach i spotkaniach eksperckich na Uniwersytecie Pedagogicznym.

  Kształcenie w tej klasie zapewni Ci możliwość aplikowania na wybrane kierunki studiów, m.in.: ekonomia, ekonomia międzynarodowa, przedsiębiorczość, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe, politologia, geografia czy gospodarka przestrzenna.

  Klasie patronuje Uniwersytet Pedagogiczny, który oferuje:

  • możliwość uczestnictwa w międzywydziałowych projektach organizowanych przez uczelnię dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • uczestnictwo w tematycznych zajęciach warsztatowych, prowadzonych
   w kameralnych grupach w pracowniach Instytutu Geografii UP,
  • możliwość włączenia uczniów w zajęcia ze studentami, w tym zajęcia terenowe oraz obozy naukowe,
  • wykłady ze specjalistami w ramach Uniwersyteckiego Fakultetu Geograficznego.

  pastedGraphic.png

  Pytania dotyczące naszej oferty edukacyjnej oraz rekrutacji można kierować na adres:

  [email protected] 

  lub dzwoniąc na numer:

  +48 511 472 050

  (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00). 

  Zapraszamy!

  Oferta edukacyjna

  KOSTKA to wyjątkowa szkoła, w której w myśl założeń pedagogiki ignacjańskiej uczeń jest najważniejszy!

  Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie oraz na facebooku KOSTKI

  Ten komunikat jest widoczny tylko dla administratorów.
  Wystąpił problem z wyświetlaniem wpisów z Facebooka. Zapasowa pamięć podręczna w użyciu.
  Kliknij, aby wyświetlić błąd
  Błąd: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Rodzaj: OAuthException