DRODZY ABSOLWENCI I PRZYJACIELE SZKOŁY!

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie wszyscy będziecie mogli wziąć udział w Jubileuszu 10 –lecia...