Informacje w związane z funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii COVID-19

 

Na teren szkoły mogą wchodzić jedynie pracownicy i uczniowie; inne osoby jedynie, gdy jest to niezbędne i wcześniej ustalone z pracownikiem szkoły. Wszystkie wejścia są monitorowane.

Na teren szkoły mogą wchodzić jedynie osoby w pełni zdrowe (bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych), nie objęte kwarantanną, które nie miały kontaktu z osobą chorą lub przebywającą w kwarantannie.

Po wejściu na teren szkoły każda osoba jest zobowiązana odkazić ręce.

W celu podniesienia bezpieczeństwa na terenie szkoły, pracownicy i uczniowie szkoły obowiązani są do zakrywania ust i nosa (maseczką lub przyłbicą) we wszystkich częściach wspólnych. Zakrywanie ust i nosa przez uczniów i nauczycieli nie jest konieczne w czasie zajęć szkolnych. Rodzice i goście są zobowiązani przez cały czas pobytu na terenie szkoły mieć zakryte usta i nos.

Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. 

 

Uczniowie – najważniejsze zalecenia:

 1. Przychodzą do szkoły tylko gdy są zdrowi, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych, jeśli domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych.
 2. Pamiętają o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Mają mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w plecaku lub we własnej szafce. Nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 4. W przypadku nagłego złego samopoczucia fizycznego na terenie szkoły niezwłocznie zgłaszają ten fakt najbliższemu nauczycielowi (zachowując bezpieczny dystans, zasłaniając wcześniej usta i nos maseczką/przyłbicą) i postępują zgodnie z jego dalszymi poleceniami.
 5. Stosują się do obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa i higieny.

 

 Rodzice (opiekunowie prawni) – najważniejsze zalecenia:

 1. Są zobowiązani do zapewnienia dzieciom indywidualnych środków ochrony osobistej w drodze do i ze szkoły. 
 2. Pilnują by do szkoły przychodzili wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną lub objawów typowo przeziębieniowych (katar, ból głowy, mięśni, gardła, zapalenie spojówek, ogólne osłabienie); 
 3. W przypadku objęcia rodziny kwarantanną – dopilnowują by ich dzieci pozostały w domu
 4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury uczniom, w sytuacji tego wymagającej.
 5. W przypadku wystąpienia objawów infekcji górnych dróg oddechowych u dziecka na terenie szkoły – są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły po uzyskaniu takiej informacji od pracownika KOSTKI.
 6. Wszelkie sprawy z pracownikami szkoły starają się ustalać drogami komunikacji zdalnej (Librus, mail, telefon), przychodząc do szkoły tylko gdy to niezbędne i po wcześniejszym umówieniu spotkania z pracownikiem szkoły.

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie COVID-19

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Instrukcja mycia rąk

Instrukcja dezynfekcji rąk

Instrukcja prawidłowego nakładania rękawiczek

Instrukcja prawidłowego nakładania maseczki

 

Aktualizacja: 31.08.2020 r.