Rozpiera nas duma i wielka satysfakcja, gdyż możemy podzielić się ze światem tym, co osiągnęli nasi Absolwenci! Każdy z nich zdał swój egzamin dojrzałości! 


Sukces naszych uczniów to sukces całej szkoły, świadczący o poziomie naszej placówki. Egzamin maturalny jest bowiem potwierdzeniem pracy Kotkowiczów jak i całej kadry profesorskiej. Świetne wyniki, jakie osiągają nasi absolwenci, są potwierdzeniem, że obrane metody pracy prowadzą do celu, jakim jest przygotowanie uczniów do dorosłości, podejmowania studiów wyższych i funkcjonowania na rynku pracy.


Wszystkim absolwentom KOSTKI życzymy powodzenia na dalszej ścieżce życia i samych sukcesów w realizacji Waszych planów!